Inspirerende initiatieven wereldwijd

De WHO sprak zich in de afgelopen jaren geregeld uit over het belang van sociale ondersteuning en niet-medicamenteuze behandelalternatieven. Desondanks is de biomedische zorgstandaard binnen de psychiatrie juist versterkt. Westerse ideeën als DSM-diagnoses, een biologische onderbouwing van psychiatrische aandoeningen en de veelvuldige inzet van psychiatrische medicijnen zijn meer en meer de standaard geworden.

Op 10 juni 2021 bracht de WHO een 300-pagina’s tellend document uit getiteld Guidance on Community Mental Health Services: Promoting Person-Centred and Rights-Based Approaches. De agenda van Mad in America voor wat betreft verandering en nieuwe opvattingen over geestelijke gezondheid, wordt hierin door de auteurs grotendeels onderschreven. Zie hierover het samenvattend artikel van Robert Whitaker: Oproep WHO radicale verandering geestelijke gezondheidszorg.

Op deze pagina vindt u een aantal vernieuwende en inspirerende initiatieven die laten zien dat het ook anders kan. U ziet de naam van het project en enkele kernwoorden. In de desktopversie vindt u ook een korte beschrijving. De titel bevat een link naar de website van het betreffende initiatief.

Enkele podcasts rondom het thema ‘vernieuwing van de psychiatrie in Nederland’ zijn:

Voelt u vrij om ons te attenderen op waardevolle toevoegingen. Stuur een mail met link en motivatie. We zullen uw verzoek zorgvuldig beoordelen. 

In oktober 2021 werden een vijftal online bijeenkomsten georganiseerd om ‘Afiya Peer Respite’ en ‘Soteria Houses’ onder de aandacht te brengen. Beide initiatieven blijken een effectief en menswaardig behandelalternatief voor reguliere interventies voor mensen in crisis en nood. Op deze pagina kunt u de opnames terugkijken en vele links naar aanvullende informatie vinden. De pagina is zeker interessant als u zelf een dergelijk initiatief wilt opstarten.

Tot slot wijzen wij u erop dat Mad in the Netherlands (MIA Global) niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud van de externe websites.

***Pagina samengesteld door MitN – Geïllustreerd door Annemarie van Essen***