Startpagina Mad in the Netherlands

Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca

Mad in the Netherlands wil internationale wetenschap en ervaringskennis op het gebied van psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca toegankelijker maken. Dit doet zij door artikelen van het platform “Mad in the World” te vertalen, samenvattingen ervan te publiceren en korte inleidingen met links naar de originele artikelen te plaatsen. Daarnaast biedt zij themapagina’s over diverse onderwerpen, links naar inspirerende en interessante internationale websites en veel informatie over de afweging van  psychiatrische medicijnen. Mad in the Netherlands helpt u om uw blik op psychiatrie te verruimen door mondiale kennis vindbaar te maken.

Uitgelicht

Als therapeuten hoeven we geen oordeel te hebben over het al dan niet bestaan van een metafysische werkelijkheid. Het belangrijkste is dat we transpersoonlijke ervaringen niet medicaliseren alsof ze pathologisch zijn terwijl ze in veel gevallen juist helend, reddend en voor de persoon zelf een authentieke ervaring zijn. Een pleidooi voor meer begrip, respect en een onbevangenere houding ten aanzien van spirituele ervaringen en psychose.
Veel patiënten met psychosegevoeligheid willen stoppen met hun antipsychoticum vanwege ernstige bijwerkingen die hun dagelijks functioneren op de lange termijn belemmeren. Het belangrijkste nadeel van stoppen is terugval. Mede voortkomend uit veranderende perspectieven op psychose, geeft onderzoeker Lex Wundering in een recent artikel aan, dat antipsychotica veilig en effectief kunnen worden afgebouwd zonder dat het risico op terugval toeneemt. Het momenteel best beschikbare bewijs laat zien dat een gepersonaliseerd, langzaam afbouwproces - met de mogelijkheid om daarmee (tijdelijk) op te houden als de patiënt problemen begint te krijgen - de beste optie is. Dit kan tevens leiden tot een betere behandelrelatie en zorg.
Dr. Urato zorgt als behandelend arts voor foeto-maternale geneeskunde dagelijks voor zwangere vrouwen. Regelmatig publiceert hij artikelen en houdt hij lezingen over het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap. Wat is de invloed van deze medicijnen op het (ongeboren) kind en de moeder? In dit interview pleit dr. Urato voor het belang van begeleiding aan gezinnen voordat of op het moment dat er een zwangerschapswens is om hen dan te helpen weloverwogen beslissingen te maken aangaande het gebruik van voorgeschreven psychiatrische medicijnen bij een eventuele zwangerschap. In dit interview wordt tevens kritisch gekeken naar de goedkeuring en werking van hydro progesteron caproate.
Een blog over afhankelijkheid van een voorgeschreven benzodiazepine en het bagatelliseren ervan. “Hij was niet geïnteresseerd in het onderzoek dat ik had gedaan en mijn bevindingen. Ik vond verhalen, artikelen, blogs, video's, podcasts, boeken, publicaties en mensen die zich inzetten om mensen met soortgelijke klachten als ik door de kwelling heen te helpen. Mijn arts bekeek of overdacht er niets van. Ik ervoer ontwenning en had te maken met een onttrekkingssyndroom. Mijn geval was er een schoolvoorbeeld van. Desondanks richtte mijn arts zich alleen op wat híj wist. Híj maakte zich geen zorgen.”
Moe zijn lijkt wel de nieuwe norm te zijn. Misschien komt dat omdat het druk hebben de afgelopen jaren de norm was. Zoals Georges Vigarello in zijn boek 'A History of Fatigue' beschrijft, heeft onze culturele context een grote invloed op wanneer we moe zijn (in de middeleeuwen was er geen burn-out) en wie moe mag zijn (in de middeleeuwen kregen de soldaat, de reiziger en de pelgrim voorrang boven de arbeider). Vermoeidheid is een materiële, spirituele en psychologische realiteit en het bestuderen van de geschiedenis ervan is het bestuderen van mens-zijn. Een hypothese van dit boek is dat het toenemende idee van het autonome "zelf" recht evenredig is met hoe moeilijk het is om grenzen, kwetsbaarheden, obstakels en zwakheden te accepteren, wat ironisch genoeg heeft geleid tot een groter gevoel van vermoeidheid.

Ingekorte vertalingen

Na een verschrikkelijke periode van ontwenning van Lyrica en Zyprexa legt Jørgen Kjønø de vragen die hem tijdens zijn taperingproces het meest achtervolgden voor aan afbouwdeskundige Anders Sørensen, die ze voor de camera beantwoordde. De video’s zijn bedoeld als een bron van troost en bevatten constructieve, motiverende en praktische kennis voor mensen die een taperingproces (willen) ondergaan. Had Jørgen deze informatie destijds zelf tot zijn beschikking gehad, dan had het zijn lijden veel minder en beter beheersbaar gemaakt. Links naar de video’s en het verhaal van Jørgen vind je in deze blog.
Waarom willen mensen psychofarmaca afbouwen? Hoe kan het dat kennis over verantwoorde afbouw en onttrekkingsverschijnselen bij voorschrijvers ontbreekt waardoor een patiënt noodgedwongen zelf een weg hierin moet zoeken? In dit artikel worden antwoorden gezocht op deze vragen.
De behoefte om te weten waarom mensen stemmen horen, ontstaat vanuit oprechte betrokkenheid. Het komt voort uit het (soms wanhopige) geloof dat 'weten' de poort is naar 'helpen'. En uit de behoefte te geloven dat er een antwoord is (moet zijn!). De trainers van the Wild Flower Alliance willen door hun (ervarings)kennis te delen, stemmenhoorders, families, naasten en professionals helpen om hun eigen keuzes te maken. Daarom benaderen ze deze ‘waaromvraag’ zodanig dat het iemand helpt diens eigen betekenis te vinden.

Kwartaalthema over inzicht in je ‘Window of Tolerance’ – Het bereik waarbinnen je prettig kunt functioneren

Introductie op het tiende kwartaalthema 'Inzicht in je Window of Tolerance – Het bereik waarbinnen je prettig kunt functioneren’. Onze Window of Tolerance bepaalt in hoeverre we schommelingen in stemming, energieniveaus, uitdagingen en eisen van het leven kunnen verdragen en daarbij in onze ‘optimale zone’ blijven. Als we ons niet voldoende bewust zijn en/of over onvoldoende zelfregulatievaardigheden beschikken, dan kunnen we onder invloed van bedreigingen of stress in een staat van hyperarousal raken als we onszelf teveel opwinden of in een staat van hypoarousal komen als we ons te overmatig afsluiten. Wat dit betekent en hoe we hier invloed op kunnen uitoefenen, kun je lezen in dit kwartaalthema.
Terugblik op 2023 door Robert Whitaker namens Mad in the World en Monique Timmermans voor Mad in the Netherlands. In hoeverre lukt het ons netwerk om het heroverwegen van het huidige op medicatie gebaseerde zorgparadigma met de bijbehorende diagnostisering en inmenging in onderzoek vanuit de industrie, op de kaart te zetten? Met zo’n 7 miljoen lezers wereldwijd hebben we in ieder geval impact. Welke artikelen werden op Mad in the Netherlands het meest gelezen? U leest het in dit jaaroverzicht.
Toen Mad in America 10 jaar geleden startte, had men nooit gedacht dat het webazine ooit zou uitgroeien tot een wereldwijd netwerk van Mad-sites. Mad in Denmark, dat onlangs is gelanceerd, is het elfde filiaal van dit netwerk. Naar verwachting zullen er later dit jaar nog drie andere afdelingen volgen. In dit artikel gaat Robert Whitaker in op het belang van ons internationale Mad-netwerk.

Thema's

Psychofarmaca

U kunt hier terecht voor informatie over: de werking van psychofarmaca,  gewenning (werking op lange termijn), bijwerkingen, afhankelijkheid, (hyperbolisch) afbouwen, onttrekkingsverschijnselen, tardieve klachten na stoppen (inclusief acathisie, dyskinesie, dystonie). 

Links

Hier vindt u links naar websites gericht op lotgenotencontact, ervaringskennis delen en/of kennisoverdracht. Ook ziet u hier doorverwijzingen naar vernieuwende en inspirerende initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg. 

(Online) Evenementen

Mad in America houdt een agenda bij met links naar online evenementen zoals webinars, collegiale steunbijeenkomsten en trainingen.

MIA Podcast

James Moore maakt wekelijks voor Mad in America Radio  audiopodcasts die een alternatief perspectief bieden op geestelijke gezondheid en psychiatrie. Luister naar boeiende en verhelderende discussies met experts en mensen met doorleefde ervaring.

Maandelijks Maakt Peter Simons een podcast waarin hij recente wetenschappelijke publicaties en toonaangevende overzichtsartikelen doorneemt; Mad in America Science News. Peter helpt inzicht geven in hoe je de resultaten kunt interpreteren. Zo wordt wetenschappelijke informatie toegankelijk gemaakt.

Familiepagina's

Op Mad in America staat een uitgebreide sectie familiehulpbronnen. Deze is bedoeld om informatie en hulpmiddelen te bieden aan ouders en andere familieleden of verzorgers die alternatieven willen onderzoeken voor hun kinderen buiten de reguliere, op medicatie gerichte psychiatrische zorg. 

Ons logo

De M van Mad in the Netherlands staat centraal in het logo. De schreven van de letter zijn omgedraaid (naar binnen). Het symboliseert de wens om ‘van een andere kant’ te kijken. Het middenstuk van de M is een poort. Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca. Een wereld aan informatie is beschikbaar en werpt een nieuw licht op bestaande opvattingen. De deuren vormen samen een tulp, een symbool voor Nederland.

Logo Mad in the Netherlands; uw toegangspoort naar internationale kennis over psychiatrie.