Startpagina Mad in the Netherlands

Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca

Mad in the Netherlands wil internationale wetenschap en ervaringskennis op het gebied van psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca toegankelijker maken. Dit doet zij door artikelen van het platform “MIA Global” te vertalen, samenvattingen ervan te publiceren en korte inleidingen met links naar de originele artikelen te plaatsen. Daarnaast biedt zij themapagina’s over diverse onderwerpen, links naar inspirerende en interessante internationale websites en veel informatie over de afweging van  psychiatrische medicijnen. Mad in the Netherlands helpt u om uw blik op psychiatrie te verruimen door mondiale kennis vindbaar te maken.

Uitgelicht

Stress is niet altijd gezond voor de mens. Door gerichte aandacht te geven aan je gedachten, gevoelens en gedrag, kun je stress verminderen. Vroeger dacht men dat ons DNA ons gedrag en onze fysieke kenmerken bepaalde. Nu niet meer. Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat veel genen elke dag “aan” en “uit“ kunnen worden gezet door je gedachten, gevoelens en levensinstelling aan te passen. Dit maakt veel verschil uit voor de conditie van je lichaam. Elke gedachte die je hebt, wordt door je lichaam opgevangen. Ze beïnvloeden het wel of niet ontstaan van eiwitten, die onder andere betrokken zijn bij je immuunsysteem, hersenfuncties, voedingsopname en hormonaal stelsel. De schrijfster van deze blog geeft op basis van haar wetenschappelijke expertise, persoonlijke ervaring en terugkoppelingen uit haar praktijk, praktische tools die je zelf geleidelijk aan elke dag toe kunt passen. Door zelf de regie te pakken, dwing je de hersenen om anders te gaan werken zodat er nieuwe verbindingen ontstaan.
Dr. Urato zorgt als behandelend arts voor foeto-maternale geneeskunde dagelijks voor zwangere vrouwen. Regelmatig publiceert hij artikelen en houdt hij lezingen over het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap. Wat is de invloed van deze medicijnen op het (ongeboren) kind en de moeder? In dit interview pleit dr. Urato voor het belang van begeleiding aan gezinnen voordat of op het moment dat er een zwangerschapswens is om hen dan te helpen weloverwogen beslissingen te maken aangaande het gebruik van voorgeschreven psychiatrische medicijnen bij een eventuele zwangerschap. In dit interview wordt tevens kritisch gekeken naar de goedkeuring en werking van hydro progesteron caproate.
Een nieuwe Australische studie constateert dat mensen met milde klachten drie keer zoveel kans meer hebben om zich na therapie slechter te voelen dan om er enig voordeel van te ontvangen. Zelfs degenen met matig leed lopen evenveel kans om achteruit te gaan als om beter te worden door de therapie terwijl er wel geld en tijd en moeite in geïnvesteerd wordt. Weerlegt deze studie de stelling: “Therapie kan geen kwaad, iedereen zou het moeten doen”?
In deze tijd onderdrukken we de symptomen die voortkomen uit een psychiatrisch ziektebeeld vaak met medicijnen. We dempen eigenlijk de uitingsvorm van een ontregeld mens. Naar de zienswijze van de schrijfster van deze blog zijn psychische klachten onlosmakelijk verbonden met trauma vanuit hechtingsproblematiek (bindingsangst, verlatingsangst). Daar waar ouders de verbinding niet aan kunnen gaan met hun eigen primaire emotionele behoeftes en zichzelf verwaarlozen, verwaarlozen zij onbewust hun kinderen. Een pleidooi om meer verbinding met het lichaam te maken in de herstelbeweging.
Moe zijn lijkt wel de nieuwe norm te zijn. Misschien komt dat omdat het druk hebben de afgelopen jaren de norm was. Zoals Georges Vigarello in zijn boek 'A History of Fatigue' beschrijft, heeft onze culturele context een grote invloed op wanneer we moe zijn (in de middeleeuwen was er geen burn-out) en wie moe mag zijn (in de middeleeuwen kregen de soldaat, de reiziger en de pelgrim voorrang boven de arbeider). Vermoeidheid is een materiële, spirituele en psychologische realiteit en het bestuderen van de geschiedenis ervan is het bestuderen van mens-zijn. Een hypothese van dit boek is dat het toenemende idee van het autonome "zelf" recht evenredig is met hoe moeilijk het is om grenzen, kwetsbaarheden, obstakels en zwakheden te accepteren, wat ironisch genoeg heeft geleid tot een groter gevoel van vermoeidheid.

Ingekorte vertalingen

Dat diabetes (suikerziekte) net als depressie is, wordt vaak als argument aangevoerd om medicatie voor te schrijven aan mensen in psychische nood. Deze blog maakt met steekhoudende argumenten korte metten met de vergelijking.
Teamleden van het NEC vonden de Mental Health First Aid-training een erg “klinische” benadering hebben. Hoe men iemand kan steunen op het moment van een crisis, werd niet gezegd. Dus dachten ze, wie kan er beter een training ontwerpen dan zij die deze ervaringen hebben doorleefd? ECPR was het antwoord.
De remmende werking van antidepressiva op de bloedstolling is al lange tijd bekend. Dit artikel beschrijft een casus over spontaan bloedend tandvlees door psychiater Marcello Maviglia van Mad in Italy. Onderaan het artikel wordt verwezen naar enkele artikelen die andere vormen van bloedingen in relatie tot antidepressiva beschrijven.

Kwartaalthema over epigenetica en regie over onze eigen genen

Ons achtste kwartaalthema heeft als onderwerp ‘epigenetica – regie over onze eigen genen’. De epigenetica veronderstelt dat onze cellen zich in zekere zin ‘herinneren’ wat we hebben meegemaakt (zowel positief als negatief). We worden geboren met de genen die we hebben, maar leefstijl- en omgevingsfactoren zoals voeding, beweging, stress, liefde, hebben gedurende ons gehele leven een groot effect, zelfs op DNA-niveau. Hoe genen positief en negatief beïnvloed kunnen worden, hoe onze prilste start en het verloop van onze kindertijd een belangrijke rol daarin hebben en hoe we daar in onze volwassenheid nog verandering in kunnen brengen, lees je terug in dit kwartaalthema....
Volgens Mad in Finland is het woord verspreiden het halve werk: “Als iemand eenmaal dat moment van kritisch ontwaken heeft meemaakt, is er geen houden meer aan.” De Finse geestelijke gezondheidszorg staat binnen de kringen van de kritische psychiatrie bekend om zijn innovatie en toepassing van het niet-gemedicaliseerde Open Dialoog zorgmodel. Het model werd voor het eerst ontwikkeld in West-Lapland maar "is bijna nergens in Finland te vinden". Het biomedische model overheerst.
We weten niet of we het huidige paradigma van de geestelijke gezondheidszorg hebben uitgedaagd. Maar we hebben een website gebouwd die alternatieven biedt, informatie geeft, en wijst op het geweld dat plaatsvindt onder de dekmantel van het psychiatrische systeem, en dat is voor veel mensen belangrijk geweest.

Thema's

Psychofarmaca

U kunt hier terecht voor informatie over: de werking van psychofarmaca,  gewenning (werking op lange termijn), bijwerkingen, afhankelijkheid, (hyperbolisch) afbouwen, onttrekkingsverschijnselen, tardieve klachten na stoppen (inclusief acathisie, dyskinesie, dystonie). 

Links

Hier vindt u links naar websites gericht op lotgenotencontact, ervaringskennis delen en/of kennisoverdracht. Ook ziet u hier doorverwijzingen naar vernieuwende en inspirerende initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg. 

(Online) Evenementen

Mad in America houdt een agenda bij met links naar online evenementen zoals webinars, collegiale steunbijeenkomsten en trainingen.

MIA Podcast

James Moore maakt wekelijks voor Mad in America Radio  audiopodcasts die een alternatief perspectief bieden op geestelijke gezondheid en psychiatrie. Luister naar boeiende en verhelderende discussies met experts en mensen met doorleefde ervaring.

Maandelijks Maakt Peter Simons een podcast waarin hij recente wetenschappelijke publicaties en toonaangevende overzichtsartikelen doorneemt; Mad in America Science News. Peter helpt inzicht geven in hoe je de resultaten kunt interpreteren. Zo wordt wetenschappelijke informatie toegankelijk gemaakt.

Familiepagina's

Op Mad in America staat een uitgebreide sectie familiehulpbronnen. Deze is bedoeld om informatie en hulpmiddelen te bieden aan ouders en andere familieleden of verzorgers die alternatieven willen onderzoeken voor hun kinderen buiten de reguliere, op medicatie gerichte psychiatrische zorg. 

Ons logo

De M van Mad in the Netherlands staat centraal in het logo. De schreven van de letter zijn omgedraaid (naar binnen). Het symboliseert de wens om ‘van een andere kant’ te kijken. Het middenstuk van de M is een poort. Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca. Een wereld aan informatie is beschikbaar en werpt een nieuw licht op bestaande opvattingen. De deuren vormen samen een tulp, een symbool voor Nederland.

Logo Mad in the Netherlands; uw toegangspoort naar internationale kennis over psychiatrie.