Startpagina Mad in the Netherlands

Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca

Mad in the Netherlands wil internationale wetenschap en ervaringskennis op het gebied van psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca toegankelijker maken. Dit doet zij door artikelen van het platform “MIA Global” te vertalen, samenvattingen ervan te publiceren en korte inleidingen met links naar de originele artikelen te plaatsen. Daarnaast biedt zij themapagina’s over diverse onderwerpen, links naar inspirerende en interessante internationale websites en veel informatie over de afweging van  psychiatrische medicijnen. Mad in the Netherlands helpt u om uw blik op psychiatrie te verruimen door mondiale kennis vindbaar te maken.

Nieuw kwartaalthema

Ieder kwartaal lichten we een thema uit. Het kwartaalthema van deze maand heet ‘Anatomy of an industry’. Dankzij de Open Payments-wetgeving uit 2013 zijn farmaceutische bedrijven in de Verenigde Staten verplicht om directe betalingen aan artsen openbaar te maken. De bedoeling was om dubieuze praktijken te voorkomen. Het opmerkelijke resultaat is echter dat de farmaceutische bedrijven hun financiële invloed niet langer proberen te verbergen.

Het gezicht van de commercie is zichtbaar in elke fase van het proces; de bevooroordeelde opzet van onderzoeken, het verdraaien van resultaten en het vervolgens aanprijzen van medicijnen, soms zelfs zonder klinisch aantoonbaar voordeel. Van een eerlijke wetenschappelijke beoordeling van de risico’s en voordelen van een psychiatrisch middel is geen sprake. Het kader van de wetenschap wordt gebruikt om het publiek te misleiden in plaats van te informeren. Dit MIA-onderzoeksverslag van onderzoeksjournalist Robert Whitaker bestaat uit 2 delen:

  • Het eerste deel bespreekt de corruptie die het congres ertoe bracht de Open Payments-wetgeving aan te nemen. Vervolgens wordt gedetailleerd ingegaan op de geldstroom naar psychiaters die uit deze database kan worden afgeleid.
  • Het tweede deel bekijkt hoe dit commerciële proces aanwezig was bij het testen en op de markt brengen van zeven nieuwe psychiatrische medicijnen die van 2013 tot 2017 door de FDA werden goedgekeurd. Daarnaast onderzoekt het hoe dankzij financiering regelmatig medicijnen die in klinische onderzoeken “geen zinvol klinisch voordeel” opleverden, werden veranderd in “veilige en effectieve” medicijnen die miljarden aan inkomsten opleverden voor de farmaceutische bedrijven.

Uitgelicht

De behoefte om te weten waarom mensen stemmen horen, ontstaat vanuit oprechte betrokkenheid. Het komt voort uit het (soms wanhopige) geloof dat 'weten' de poort is naar 'helpen'. En uit de behoefte te geloven dat er een antwoord is (moet zijn!). De trainers van the Wild Flower Alliance willen door hun (ervarings)kennis te delen, stemmenhoorders, families, naasten en professionals helpen om hun eigen keuzes te maken. Daarom benaderen ze deze ‘waaromvraag’ zodanig dat het iemand helpt diens eigen betekenis te vinden.
Trainingsvideo voor behandelaren, patiënten en hun naasten, van het IIPDW met Dr. Mark Horowitz en ervaringsdeskundige Stevie Lewis. De video leert u over hoe ontwenningsverschijnselen zich manifesteren, hoe ermee om te gaan en hoe ze te voorkomen door veilig een antidepressivum af te bouwen. Hoe je dat kunt doen, wordt uitgebreid toegelicht in de video.
Een zeer informatief artikel waarin kort en op begrijpelijke wijze werking, bijwerkingen, afhankelijkheid, afbouwen en onttrekkingsverschijnselen aan de orde komen. Een goed uitgangspunt als u meer wilt weten over benzodiazepines (benzo’s) ofwel de ‘Pammetjes’. De auteur heeft een graad in biologische wetenschappen en een doctoraat in farmacologie.

Ingekorte vertalingen

De behoefte om te weten waarom mensen stemmen horen, ontstaat vanuit oprechte betrokkenheid. Het komt voort uit het (soms wanhopige) geloof dat 'weten' de poort is naar 'helpen'. En uit de behoefte te geloven dat er een antwoord is (moet zijn!). De trainers van the Wild Flower Alliance willen door hun (ervarings)kennis te delen, stemmenhoorders, families, naasten en professionals helpen om hun eigen keuzes te maken. Daarom benaderen ze deze ‘waaromvraag’ zodanig dat het iemand helpt diens eigen betekenis te vinden.
Vanaf oktober 2022 moeten psychiaters en psychologen gedetailleerde informatie over het mentale welzijn van patiënten delen met de toezichthouder. De patiënt wordt vooraf geen toestemming gevraagd. De mogelijkheid om bezwaar te maken is er wel. Dit artikel legt uit hoe.
Depressie wordt NIET veroorzaakt door een laag serotoninegehalte in de hersenen, zoals lang is beweerd, zo blijkt uit een recente Britse studie. De oorzaken liggen veeleer in moeilijke levensomstandigheden en andere psychosociale factoren. Mocht dit voor u een reden zijn om het afbouwen van medicatie te (her)overwegen dan is het tweede deel van het artikel interessant. Daarin deelt Lasse Mattila (Mad in Sweden) de bij hem bekende belangrijkste ervaringsinformatie en kennisbronnen.
Blog over helse klachten ontstaan bij afbouw na kortdurend gebruik van Gabapentine voorgeschreven voor zenuwpijn na het doormaken van Covid. Omdat het middel niet hielp tegen de klachten, wilde Matt het afbouwen. Dit bleek niet zo makkelijk als het klinkt. Alle zinvolle informatie moet hij uiteindelijk in facebookgroepen vinden. De kennis van artsen is ontoereikend en de informatie op medische websites blijkt niet in overeenstemming met zijn dagelijkse realiteit. Matt hoopt dat door het delen van zijn verhaal “tenminste één iemand er iets aan heeft”.
Thomas Insel was directeur van het NIMH van 2002 tot 2015. NIMH is volgens hem wereldwijd de grootste financier van onderzoek naar mentale stoornissen. In zijn boek stelt Insel zich de vraag: “Als behandelingen zo effectief zijn, waarom zijn de resultaten dan zo slecht?". Diens antwoorden worden geëvalueerd door Bruce Levine (PhD). Dit stuk zou op zijn minst de overweging moeten uitlokken of ‘een revolutionaire paradigmaverandering noodzakelijk is in de psychiatrie’.
Het politieke debat in het VK wordt steviger gevoerd dan in de meeste andere landen. Het ‘ziektemodel’ is desalniettemin nog steeds dominant. MITUK is kritisch op ‘behandeltaal’ omdat dit het medisch model in stand helpt te houden. ‘Psychologische formulering’ door professional en cliënt samen, benadrukt de verhalen achter emotioneel lijden.

Inleiding met link

(Online) Evenementen

Mad in America houdt een agenda bij met links naar online evenementen zoals webinars, collegiale steunbijeenkomsten en trainingen.

MIA Podcast

James Moore maakt wekelijks voor Mad in America Radio  audiopodcasts die een alternatief perspectief bieden op geestelijke gezondheid en psychiatrie. Luister naar boeiende en verhelderende discussies met experts en mensen met doorleefde ervaring.

Maandelijks Maakt Peter Simons een podcast waarin hij recente wetenschappelijke publicaties en toonaangevende overzichtsartikelen doorneemt; Mad in America Science News. Peter helpt inzicht geven in hoe je de resultaten kunt interpreteren. Zo wordt wetenschappelijke informatie toegankelijk gemaakt.

Familiepagina's

Op Mad in America staat een uitgebreide sectie familiehulpbronnen. Deze is bedoeld om informatie en hulpmiddelen te bieden aan ouders en andere familieleden of verzorgers die alternatieven willen onderzoeken voor hun kinderen buiten de reguliere, op medicatie gerichte psychiatrische zorg. 

Psychofarmaca

U kunt hier terecht voor informatie over: de werking van psychofarmaca,  gewenning (werking op lange termijn), bijwerkingen, afhankelijkheid, (hyperbolisch) afbouwen, onttrekkingsverschijnselen, tardieve klachten na stoppen (inclusief acathisie, dyskinesie, dystonie). 

Links

Hier vindt u links naar websites gericht op lotgenotencontact, ervaringskennis delen en/of kennisoverdracht. Ook ziet u hier doorverwijzingen naar vernieuwende en inspirerende initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg. 

Logo Mad in the Netherlands; uw toegangspoort naar internationale kennis over psychiatrie.

Ons logo

De M van Mad in the Netherlands staat centraal in het logo. De schreven van de letter zijn omgedraaid (naar binnen). Het symboliseert de wens om ‘van een andere kant’ te kijken. Het middenstuk van de M is een poort. Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca. Een wereld aan informatie is beschikbaar en werpt een nieuw licht op bestaande opvattingen. De deuren vormen samen een tulp, een symbool voor Nederland.

Kwartaalthema

Met onze kwartaalthema’s hopen wij u op begrijpelijke wijze kennis te laten maken met ingewikkelde materie. We proberen zoektermen en links aan te reiken zodat u zelf gericht verder kunt zoeken naar wat u wilt vinden.

De mens hangt van microben aan elkaar en wordt omgeven door microben.

Thema's