Startpagina Mad in the Netherlands

Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca

Mad in the Netherlands wil internationale wetenschap en ervaringskennis op het gebied van psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca toegankelijker maken. Dit doet zij door artikelen van het platform “MIA Global” te vertalen, samenvattingen ervan te publiceren en korte inleidingen met links naar de originele artikelen te plaatsen. Daarnaast biedt zij themapagina’s over diverse onderwerpen, links naar inspirerende en interessante internationale websites en veel informatie over de afweging van  psychiatrische medicijnen. Mad in the Netherlands helpt u om uw blik op psychiatrie te verruimen door mondiale kennis vindbaar te maken.

Uitgelicht

Global high intensity activation is een benaming die binnen de Somatic Experiencing® wordt gebruikt. Het beschrijft een specifieke chronische ontregeling van het autonome zenuwstelsel die al op zeer jonge leeftijd is ontstaan. Vanaf die tijd is het zenuwstelsel (het gedeelte dat voor de overlevingsrespons zorgt) in een soort van shocktoestand gebleven. Er is een zeer hoge activeringstoestand in het stress-systeem waardoor er voortdurend onrust en onveiligheid aanwezig is in het lichaam, ongeacht of er op dit moment een duidelijke aanleiding voor is en ongeacht of de persoon zichzelf er bewust van is. Maar als het zenuwstelsel nooit geleerd heeft hoe het gereguleerd moet worden, kan het zich dan überhaupt nog ooit veilig voelen?
In een nieuwe studie werden kinderen die een diagnose ADHD kregen vergeleken met kinderen die dezelfde symptomen hadden maar geen diagnose kregen. Degenen die een diagnose kregen, hadden slechtere resultaten op vijf indicatoren van levenskwaliteit en hadden meer kans op zelfbeschadiging. Dit lijkt in lijn te zijn met eerdere onderzoeken...
Een rapport van de Britse organisatie Victim Focus gaat in op de ervaringen van vrouwen die steun zochten nadat ze seksueel geweld hadden ondergaan. Een psychiatrische diagnose van de vrouwen die steun zochten kwam vaak voor. Veel vrouwen schreven over hun ervaring dat ze tot een crisispunt moesten komen voordat ze hulp kregen. De aandacht verschoof zo van de dader naar het slachtoffer. Het maakte wat de vrouw had moeten doorstaan tot iets dat in haar éigen hoofd zit.
Laura Delano, mede-oprichter van The Withdrawal Project en The Inner Compass Initiative, stopte met psychiatrische medicijnen na langdurig gebruik. Dit leverde haar veel onttrekkingsklachten op, ook nog jaren na dato. Toch heeft ze door alles wat er na de jaren binnen de psychiatrie in haar leven is gebeurd, meer vertrouwen gekregen in haarzelf en in het vermogen van ieder mens om zichzelf te helen en te transformeren dan ooit tevoren. Een verhaal van hoop.
Deze blog beschrijft wat stress is, hoe chronische stress ontstaat, wat de gevolgen ervan op de hersenen en het lichaam zijn en hoe je door bewegen de stress kunt verminderen. Een interessante blog die deze ingewikkelde materie begrijpelijk maakt.

Ingekorte vertalingen

De huidige klinische praktijkrichtlijnen inzake het afbouwen van een antidepressivum schieten ernstig tekort volgens artikel van Deense onderzoekers. Geen van de door hen gereviewde CPG's raadde expliciet het afbouwen of stoppen met antidepressiva aan of besprak hoe ontwenningsverschijnselen eruit zouden kunnen zien.
De vertaalster van Joanna Moncrieff haar boek "The Bitterest Pills. The Disturbing History of Antipsychotic Drugs" haalt enkele onderwerpen uit het boek aan. Hoe werken antipsychotica? Zijn ze (soms) zinvol als interventie? Waarvoor worden ze voorgeschreven? Wat zijn de nevenwerkingen? Leiden ze op langere termijn tot betere uitkomsten? Is afbouwen makkelijk? En met de antwoorden op voorgaande vragen in ons hoofd, hoe kijken we dan naar dwang en depotmedicatie?
Artikel over de twijfelachtige totstandkoming van de DSM. Hoe zijn de classificaties destijds bepaald? Het tweede deel omvat een interview met Christopher Lane. Hij mocht in het archief van CDC en beoordeelde met name de totstandkoming van de “Angststoornis”.
De gemeenschap voor geestelijke gezondheidszorg in Brazilië is reeds lang trots op de psychiatrische hervorming van de jaren tachtig. De sluiting van ziekenhuizen ging gepaard met de goedkeuring van progressieve wetgeving voor het creëren van gemeenschapsgerichte zorg en de bescherming van de mensenrechten van patiënten. Vandaag de dag is het doel van Mad in Brasil om voort te bouwen op die eerdere hervorming en om een tweede golf van verregaande veranderingen op gang te brengen.
Het politieke debat in het VK wordt steviger gevoerd dan in de meeste andere landen. Het ‘ziektemodel’ is desalniettemin nog steeds dominant. MITUK is kritisch op ‘behandeltaal’ omdat dit het medisch model in stand helpt te houden. ‘Psychologische formulering’ door professional en cliënt samen, benadrukt de verhalen achter emotioneel lijden.

Thema's

Psychofarmaca

U kunt hier terecht voor informatie over: de werking van psychofarmaca,  gewenning (werking op lange termijn), bijwerkingen, afhankelijkheid, (hyperbolisch) afbouwen, onttrekkingsverschijnselen, tardieve klachten na stoppen (inclusief acathisie, dyskinesie, dystonie). 

Links

Hier vindt u links naar websites gericht op lotgenotencontact, ervaringskennis delen en/of kennisoverdracht. Ook ziet u hier doorverwijzingen naar vernieuwende en inspirerende initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg. 

(Online) Evenementen

Mad in America houdt een agenda bij met links naar online evenementen zoals webinars, collegiale steunbijeenkomsten en trainingen.

MIA Podcast

James Moore maakt wekelijks voor Mad in America Radio  audiopodcasts die een alternatief perspectief bieden op geestelijke gezondheid en psychiatrie. Luister naar boeiende en verhelderende discussies met experts en mensen met doorleefde ervaring.

Maandelijks Maakt Peter Simons een podcast waarin hij recente wetenschappelijke publicaties en toonaangevende overzichtsartikelen doorneemt; Mad in America Science News. Peter helpt inzicht geven in hoe je de resultaten kunt interpreteren. Zo wordt wetenschappelijke informatie toegankelijk gemaakt.

Familiepagina's

Op Mad in America staat een uitgebreide sectie familiehulpbronnen. Deze is bedoeld om informatie en hulpmiddelen te bieden aan ouders en andere familieleden of verzorgers die alternatieven willen onderzoeken voor hun kinderen buiten de reguliere, op medicatie gerichte psychiatrische zorg. 

Ons logo

De M van Mad in the Netherlands staat centraal in het logo. De schreven van de letter zijn omgedraaid (naar binnen). Het symboliseert de wens om ‘van een andere kant’ te kijken. Het middenstuk van de M is een poort. Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca. Een wereld aan informatie is beschikbaar en werpt een nieuw licht op bestaande opvattingen. De deuren vormen samen een tulp, een symbool voor Nederland.

Logo Mad in the Netherlands; uw toegangspoort naar internationale kennis over psychiatrie.