Startpagina Mad in the Netherlands

Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca

Mad in the Netherlands wil internationale wetenschap en ervaringskennis op het gebied van psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca toegankelijker maken. Dit doet zij door artikelen van het platform “MIA Global” te vertalen, samenvattingen ervan te publiceren en korte inleidingen met links naar de originele artikelen te plaatsen. Daarnaast biedt zij themapagina’s over diverse onderwerpen, links naar inspirerende en interessante internationale websites en veel informatie over de afweging van  psychiatrische medicijnen. Mad in the Netherlands helpt u om uw blik op psychiatrie te verruimen door mondiale kennis vindbaar te maken.

Nieuw kwartaalthema "Hersen(mede)delingen"

Ons nieuwe kwartaalthema gaat over het brein. Dit is een grijs gebied zodat we er geen zwart-wit beeld over hoeven te schetsen. We verdiepen ons vooral in de hersenhelften (hemisferen).

Het kwartaalthema begint met een historisch overzicht van onderzoek rondom lateralisatie (lokalisatie) van hersenfuncties. We onderzoeken de vraag of er zoiets als puur linksbreinig of rechtsbreinig bestaat en geheel in de (hemi)sferen van het artikel proberen we door een open benadering te kijken of er ook een genuanceerde middenweg bestaat. Hierbij komen the Brain Huddle van Dr. Jill Bolte Taylor, the Emotion-type Hypothesis van Prof.Dr. E.D. Ross, the Theory of Constructed Emotion van Dr. Lisa Feldman Barrett en the Divided Brain van Dr. Iain McGilchrist aan de orde. Om de linker- en rechter hersenhelft beter te laten samenwerken en ratio en emotie meer in balans te brengen is er een alternatieve neusademhalingsoefening in het thema opgenomen.

Het verdiepingsartikel “Hersen(mede)delingen” geeft leuke inzichten, die zomaar eens heel verhelderend kunnen werken voor mensen die zich onbegrepen voelen of moeite hebben om zich in de prestatiemaatschappij te handhaven. Het nodigt uit tot zelfonderzoek, zelfbegrip en zelfhulp.

AvE – Hersen(mede)delingen

Uitgelicht

Volgens een nieuwe meta-analyse is lichaamsbeweging net zo goed als antidepressiva voor de behandeling van lichte tot matige depressies. Het ‘probleem’ van lichaamsbeweging is echter dat het meer inspanning vraagt.
Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat maar ongeveer 15% van de mensen meer opknapt van antidepressiva dan van een placebo. De overige 85% wordt onnodig blootgesteld aan de schadelijke effecten van de medicatie. Hoe kunnen we die kleine groep mensen bepalen voor wie de medicijnen wel effectief lijken te zijn? Een recente poging is farmacogenomisch testen. Hierover gaat dit onderzoek.
Trainingsvideo voor behandelaren, patiënten en hun naasten, van het IIPDW met Dr. Mark Horowitz en ervaringsdeskundige Stevie Lewis. De video leert u over hoe ontwenningsverschijnselen zich manifesteren, hoe ermee om te gaan en hoe ze te voorkomen door veilig een antidepressivum af te bouwen. Hoe je dat kunt doen, wordt uitgebreid toegelicht in de video.

Ingekorte vertalingen

De behoefte om te weten waarom mensen stemmen horen, ontstaat vanuit oprechte betrokkenheid. Het komt voort uit het (soms wanhopige) geloof dat 'weten' de poort is naar 'helpen'. En uit de behoefte te geloven dat er een antwoord is (moet zijn!). De trainers van the Wild Flower Alliance willen door hun (ervarings)kennis te delen, stemmenhoorders, families, naasten en professionals helpen om hun eigen keuzes te maken. Daarom benaderen ze deze ‘waaromvraag’ zodanig dat het iemand helpt diens eigen betekenis te vinden.
Vanaf oktober 2022 moeten psychiaters en psychologen gedetailleerde informatie over het mentale welzijn van patiënten delen met de toezichthouder. De patiënt wordt vooraf geen toestemming gevraagd. De mogelijkheid om bezwaar te maken is er wel. Dit artikel legt uit hoe.
Waarom willen mensen psychofarmaca afbouwen? Hoe kan het dat kennis over verantwoorde afbouw en onttrekkingsverschijnselen bij voorschrijvers ontbreekt waardoor een patiënt noodgedwongen zelf een weg hierin moet zoeken? In dit artikel worden antwoorden gezocht op deze vragen.
Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. Om gepaste oplossingen te vinden, is het van belang om te weten wat de oorzaak van de eenzaamheid is. In deze blog vertelt ervaringsdeskundige Joan over drie vormen van eenzaamheid (existentieel, emotioneel en sociaal) en hoe daar op verschillende wijze mee kan worden omgegaan door de overheid, hulpverleners en naasten.
Blog over helse klachten ontstaan bij afbouw na kortdurend gebruik van Gabapentine voorgeschreven voor zenuwpijn na het doormaken van Covid. Omdat het middel niet hielp tegen de klachten, wilde Matt het afbouwen. Dit bleek niet zo makkelijk als het klinkt. Alle zinvolle informatie moet hij uiteindelijk in facebookgroepen vinden. De kennis van artsen is ontoereikend en de informatie op medische websites blijkt niet in overeenstemming met zijn dagelijkse realiteit. Matt hoopt dat door het delen van zijn verhaal “tenminste één iemand er iets aan heeft”.
Het politieke debat in het VK wordt steviger gevoerd dan in de meeste andere landen. Het ‘ziektemodel’ is desalniettemin nog steeds dominant. MITUK is kritisch op ‘behandeltaal’ omdat dit het medisch model in stand helpt te houden. ‘Psychologische formulering’ door professional en cliënt samen, benadrukt de verhalen achter emotioneel lijden.

Inleiding met link

(Online) Evenementen

Mad in America houdt een agenda bij met links naar online evenementen zoals webinars, collegiale steunbijeenkomsten en trainingen.

Psychofarmaca

U kunt hier terecht voor informatie over: de werking van psychofarmaca,  gewenning (werking op lange termijn), bijwerkingen, afhankelijkheid, (hyperbolisch) afbouwen, onttrekkingsverschijnselen, tardieve klachten na stoppen (inclusief acathisie, dyskinesie, dystonie). 

Links

Hier vindt u links naar websites gericht op lotgenotencontact, ervaringskennis delen en/of kennisoverdracht. Ook ziet u hier doorverwijzingen naar vernieuwende en inspirerende initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg. 

Kwartaalthema

Met onze kwartaalthema’s hopen wij u op begrijpelijke wijze kennis te laten maken met ingewikkelde materie. We reiken zoektermen en links aan zodat u zelf gericht verder kunt zoeken naar wat u wilt vinden. Met thema’s als “Negatieve ervaringen in de kindertijd (ACE’s)” of “Het onderbuikgevoel (psychologie en biologie)” en “Hersendelen (hemisferen)”, benaderen we originele en actuele thema’s op genuanceerde wijze vanuit meerdere kanten. 

De mens hangt van microben aan elkaar en wordt omgeven door microben.

MIA Podcast

James Moore maakt wekelijks voor Mad in America Radio  audiopodcasts die een alternatief perspectief bieden op geestelijke gezondheid en psychiatrie. Luister naar boeiende en verhelderende discussies met experts en mensen met doorleefde ervaring.

Maandelijks Maakt Peter Simons een podcast waarin hij recente wetenschappelijke publicaties en toonaangevende overzichtsartikelen doorneemt; Mad in America Science News. Peter helpt inzicht geven in hoe je de resultaten kunt interpreteren. Zo wordt wetenschappelijke informatie toegankelijk gemaakt.

Familiepagina's

Op Mad in America staat een uitgebreide sectie familiehulpbronnen. Deze is bedoeld om informatie en hulpmiddelen te bieden aan ouders en andere familieleden of verzorgers die alternatieven willen onderzoeken voor hun kinderen buiten de reguliere, op medicatie gerichte psychiatrische zorg. 

Logo Mad in the Netherlands; uw toegangspoort naar internationale kennis over psychiatrie.

Ons logo

De M van Mad in the Netherlands staat centraal in het logo. De schreven van de letter zijn omgedraaid (naar binnen). Het symboliseert de wens om ‘van een andere kant’ te kijken. Het middenstuk van de M is een poort. Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca. Een wereld aan informatie is beschikbaar en werpt een nieuw licht op bestaande opvattingen. De deuren vormen samen een tulp, een symbool voor Nederland.

Thema's