Startpagina Mad in the Netherlands

Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca

Mad in the Netherlands wil internationale wetenschap en ervaringskennis op het gebied van psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca toegankelijker maken. Dit doet zij door artikelen van het platform “Mad in the World” te vertalen, samenvattingen ervan te publiceren en korte inleidingen met links naar de originele artikelen te plaatsen. Daarnaast biedt zij themapagina’s over diverse onderwerpen, links naar inspirerende en interessante internationale websites en veel informatie over de afweging van  psychiatrische medicijnen. Mad in the Netherlands helpt u om uw blik op psychiatrie te verruimen door mondiale kennis vindbaar te maken.

Uitgelicht

Dit verhaal gaat over hoe verkeerde begeleiding bij het afbouwen van psychofarmaca en een foutieve voorstelling van de realiteit mensen enorm kan schaden. Dit verhaal is verzoenend van aard en een oproep tot gezamenlijk optrekken. Waar de gevolgen voor Anniek en haar naasten drastischer zijn vanwege haar euthanasie dan die van de voorschrijvend artsen die zullen moeten dealen met het idee dat ze niet juist geïnformeerd waren, en dus patiënten te vaak onjuiste informatie verstrekten en niet zorgvuldig genoeg behandelden, mag gezegd worden dat allen onderdeel zijn van hetzelfde verstikkende systeem. Totdat we samen besluiten om het anders te gaan doen...
De epigenetica is een relatief nieuw vakgebied. Het bestudeert hoe omgevingsprikkels beïnvloeden dat een organisme aan de hand van diens waargenomen omgeving, het gedrag en de activiteiten van diens eigen genen verandert én van diens nageslacht. Een grensverleggend onderzoek in deze, werd gedaan door [Waterland, Jirtle et al] aan Duke University en gepubliceerd in het tijdschrift Moleculair and Cellular Biology. Hierin werd aangetoond dat verrijkte voeding bij muizen de genetische beïnvloeding van de ouders kan opheffen (waarbij de genen zelf niet veranderen). De voedingssupplementen blokkeren een ziekmakend gen en hetgeen een andere uiting aan het fysieke lichaam geeft. Meer hierover in deze blog.
World Tapering Org lanceert (in aansluiting op het online evenement van 2022) een wereldwijde petitie om het stoppen met antidepressiva en andere psychofarmaca veiliger te maken.
Trauma betreft niet enkel intellectuele of verstandelijke (cognitieve) ervaringen maar is diepgeworteld in emoties en gevoelens. Het vraagt daarom een holistische benadering die de focus legt op de emotionele ervaringen van de persoon, met inbegrip van de ontstane stressreacties (zoals angst, schaamte, schuld en verdriet). Het belang van het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waar mensen hun emoties in verband met de traumatische gebeurtenis kunnen onderzoeken en met inzet van vooruitstrevende interventies kunnen oplossen is duidelijk. De schrijver van deze blog werkt in zijn praktijk graag met Logosynthese®; een benadering die lichaam, ziel en geest omvat, en dus de gehele mens.
Als mensen over iatrogene schade praten met enige passie dan voelt dat voor de toehoorder vaak als ongemakkelijk en abnormaal. De neiging tot pathologiseren kan logisch lijken. De schrijver van deze blog stelt zichzelf de vraag of zijn gedrag ten gevolge van zijn ontwenningsproces gebaat is bij de diagnose van PTSS. Of is bepaald gedrag noodzakelijk om de eigen grenzen te leren bewaken en tot voldoende zelfvertrouwen te komen om een gezonde volgende stap in herstel te kunnen maken?

Ingekorte vertalingen

Verslag van de actie ‘I got better’ door Mind Freedom. In de enquête als onderdeel van de campagne stonden een aantal vragen centraal. Worden boodschappen van ‘uitzichtloosheid’ vaak uitgezonden en hoe gebeurt dat? Ervaren de ontvangers van de boodschap werkelijk geen herstel? Wat draagt bij aan herstel? Vele wegen leiden naar beter mentaal en emotioneel welzijn. Wat is jouw weg?
Depressie wordt NIET veroorzaakt door een laag serotoninegehalte in de hersenen, zoals lang is beweerd, zo blijkt uit een recente Britse studie. De oorzaken liggen veeleer in moeilijke levensomstandigheden en andere psychosociale factoren. Mocht dit voor u een reden zijn om het afbouwen van medicatie te (her)overwegen dan is het tweede deel van het artikel interessant. Daarin deelt Lasse Mattila (Mad in Sweden) de bij hem bekende belangrijkste ervaringsinformatie en kennisbronnen.
De vertaalster van Joanna Moncrieff haar boek "The Bitterest Pills. The Disturbing History of Antipsychotic Drugs" haalt enkele onderwerpen uit het boek aan. Hoe werken antipsychotica? Zijn ze (soms) zinvol als interventie? Waarvoor worden ze voorgeschreven? Wat zijn de nevenwerkingen? Leiden ze op langere termijn tot betere uitkomsten? Is afbouwen makkelijk? En met de antwoorden op voorgaande vragen in ons hoofd, hoe kijken we dan naar dwang en depotmedicatie?
Terugblik op 2023 door Robert Whitaker namens Mad in the World en Monique Timmermans voor Mad in the Netherlands. In hoeverre lukt het ons netwerk om het heroverwegen van het huidige op medicatie gebaseerde zorgparadigma met de bijbehorende diagnostisering en inmenging in onderzoek vanuit de industrie, op de kaart te zetten? Met zo’n 7 miljoen lezers wereldwijd hebben we in ieder geval impact. Welke artikelen werden op Mad in the Netherlands het meest gelezen? U leest het in dit jaaroverzicht.
In Noorwegen bestaat een richtlijn van het Ministerie van Volksgezondheid die vereist dat elk van de vier regionale overheden van het land ten minste een kleine hoeveelheid niet-medicamenteuze behandelingen in een openbaar ziekenhuis aanbiedt. Toch heeft het land nog steeds problemen met gedwongen behandeling en schendingen van mensenrechten. De toevluchtsoorden waar mensen hun psychiatrische middelen kunnen afbouwen zijn slechts een klein deel van het hele systeem, dat voor de rest sterk gebaseerd is op het medische model.

Thema's

Psychofarmaca

U kunt hier terecht voor informatie over: de werking van psychofarmaca,  gewenning (werking op lange termijn), bijwerkingen, afhankelijkheid, (hyperbolisch) afbouwen, onttrekkingsverschijnselen, tardieve klachten na stoppen (inclusief acathisie, dyskinesie, dystonie). 

Links

Hier vindt u links naar websites gericht op lotgenotencontact, ervaringskennis delen en/of kennisoverdracht. Ook ziet u hier doorverwijzingen naar vernieuwende en inspirerende initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg. 

(Online) Evenementen

Mad in America houdt een agenda bij met links naar online evenementen zoals webinars, collegiale steunbijeenkomsten en trainingen.

MIA Podcast

James Moore maakt wekelijks voor Mad in America Radio  audiopodcasts die een alternatief perspectief bieden op geestelijke gezondheid en psychiatrie. Luister naar boeiende en verhelderende discussies met experts en mensen met doorleefde ervaring.

Maandelijks Maakt Peter Simons een podcast waarin hij recente wetenschappelijke publicaties en toonaangevende overzichtsartikelen doorneemt; Mad in America Science News. Peter helpt inzicht geven in hoe je de resultaten kunt interpreteren. Zo wordt wetenschappelijke informatie toegankelijk gemaakt.

Familiepagina's

Op Mad in America staat een uitgebreide sectie familiehulpbronnen. Deze is bedoeld om informatie en hulpmiddelen te bieden aan ouders en andere familieleden of verzorgers die alternatieven willen onderzoeken voor hun kinderen buiten de reguliere, op medicatie gerichte psychiatrische zorg. 

Ons logo

De M van Mad in the Netherlands staat centraal in het logo. De schreven van de letter zijn omgedraaid (naar binnen). Het symboliseert de wens om ‘van een andere kant’ te kijken. Het middenstuk van de M is een poort. Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca. Een wereld aan informatie is beschikbaar en werpt een nieuw licht op bestaande opvattingen. De deuren vormen samen een tulp, een symbool voor Nederland.

Logo Mad in the Netherlands; uw toegangspoort naar internationale kennis over psychiatrie.