Startpagina Mad in the Netherlands

Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca

Mad in the Netherlands wil internationale wetenschap en ervaringskennis op het gebied van psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca toegankelijker maken. Dit doet zij door artikelen van het platform “MIA Global” te vertalen, samenvattingen ervan te publiceren en korte inleidingen met links naar de originele artikelen te plaatsen. Daarnaast biedt zij themapagina’s over diverse onderwerpen, links naar inspirerende en interessante internationale websites en veel informatie over de afweging van  psychiatrische medicijnen. Mad in the Netherlands helpt u om uw blik op psychiatrie te verruimen door mondiale kennis vindbaar te maken.

Nieuw kwartaalthema

Ieder kwartaal lichten we een thema uit. Dit keer is dat ‘Het onderbuikgevoel. Er worden antwoorden gezocht op de vragen: Bestaat er eigenlijk zoiets als een onderbuikgevoel? En als we het over onderbuikgevoelens hebben, spreken we dan over iets psychologisch, iets biologisch of een beetje van beide?

Het eerste deel van dit artikel benadert deze vragen vanuit de psychologische kant. Daarna volgt een meer biologische insteek. Hierbij wordt onder meer gesproken over het spijsverteringsstelsel, de microbioom of darmflora, de hersen-darm-as en over neurotransmitters en hormonen. Zo wordt steeds meer duidelijk waarom dit kwartaalthema interessant is voor ‘de psychiatrie’. Het artikel benoemt vervolgens dat er zeer veel onderzoek naar het onderbuikgevoel wordt gedaan, maar dat dit vooralsnog weinig omkaderde informatie heeft opgeleverd. Door terug naar het onderbuikgevoel te gaan, kun je wellicht zelf antwoorden vinden op de vraag wat het voor jou kan doen.

Met deze themapagina hopen wij u op begrijpelijke wijze kennis te laten maken met ingewikkelde materie en zoektermen aan te reiken om zelf gericht verder te kunnen zoeken naar wat u wilt vinden.

Uitgelicht

Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. Om gepaste oplossingen te vinden, is het van belang om te weten wat de oorzaak van de eenzaamheid is. In deze blog vertelt ervaringsdeskundige Joan over drie vormen van eenzaamheid (existentieel, emotioneel en sociaal) en hoe daar op verschillende wijze mee kan worden omgegaan door de overheid, hulpverleners en naasten.
Verslag van de online-conferentie, georganiseerd door The international Institute of Psychiatric Drug Withdrawal, geschreven door Birgit Valla, psycholoog, schrijfster en hoofdredacteur van Mad in Noorwegen. De conferentie werd georganiseerd om kennis te delen over het veilig afbouwen van psychiatrische medicatie. Ook werd aandacht besteed aan het bespreken van alternatieven voor psychotrope medicatie en aan hoe we de manier waarop we over psychofarmaca denken kunnen veranderen.
"Een roos met eender welke andere naam zou even zoet ruiken", sprak Julia. Tegenwoordig zou ze zeggen: "Xanax onder elke andere naam is nog steeds Xanax". Waarom krijgt Xanax alle eer? De huidige focus van de medische gemeenschap, media en wetgevers op Xanax zal niet het soort verandering teweegbrengen dat nodig is om het verloop van de benzodiazepine-epidemie te veranderen.

Ingekorte vertalingen

Onderzoekers komen tot de bevinding dat sommige Mobile Mental Health interventies weliswaar veelbelovend lijken, maar dat overtuigend bewijsmateriaal daarvoor ontbreekt. Er zijn nadelen en kansen. De auteurs bieden suggesties voor toekomstig onderzoek.
Dat diabetes (suikerziekte) net als depressie is, wordt vaak als argument aangevoerd om medicatie voor te schrijven aan mensen in psychische nood. Deze blog maakt met steekhoudende argumenten korte metten met de vergelijking.
Waarom willen mensen psychofarmaca afbouwen? Hoe kan het dat kennis over verantwoorde afbouw en onttrekkingsverschijnselen bij voorschrijvers ontbreekt waardoor een patiënt noodgedwongen zelf een weg hierin moet zoeken? In dit artikel worden antwoorden gezocht op deze vragen.
Artikel over de twijfelachtige totstandkoming van de DSM. Hoe zijn de classificaties destijds bepaald? Het tweede deel omvat een interview met Christopher Lane. Hij mocht in het archief van CDC en beoordeelde met name de totstandkoming van de “Angststoornis”.
De DSM-5-TR (tekstrevisie) had goeds kunnen brengen als er tijd besteed was aan het verwijderen of minimaal herevalueren van de vele niet-valide, twijfelachtige classificaties. Het artikel diept ter illustratie de classificatie “BED” ofwel “Binge Eating Disorder” uit.
We weten niet of we het huidige paradigma van de geestelijke gezondheidszorg hebben uitgedaagd. Maar we hebben een website gebouwd die alternatieven biedt, informatie geeft, en wijst op het geweld dat plaatsvindt onder de dekmantel van het psychiatrische systeem, en dat is voor veel mensen belangrijk geweest.

Inleiding met link

(Online) Evenementen

Mad in America houdt een agenda bij met links naar online evenementen zoals webinars, collegiale steunbijeenkomsten en trainingen.

MIA Podcast

James Moore maakt wekelijks voor Mad in America Radio  audiopodcasts die een alternatief perspectief bieden op geestelijke gezondheid en psychiatrie. Luister naar boeiende en verhelderende discussies met experts en mensen met doorleefde ervaring.

Maandelijks Maakt Peter Simons een podcast waarin hij recente wetenschappelijke publicaties en toonaangevende overzichtsartikelen doorneemt; Mad in America Science News. Peter helpt inzicht geven in hoe je de resultaten kunt interpreteren. Zo wordt wetenschappelijke informatie toegankelijk gemaakt.

Familiepagina's

Op Mad in America staat een uitgebreide sectie familiehulpbronnen. Deze is bedoeld om informatie en hulpmiddelen te bieden aan ouders en andere familieleden of verzorgers die alternatieven willen onderzoeken voor hun kinderen buiten de reguliere, op medicatie gerichte psychiatrische zorg. 

Psychofarmaca

U kunt hier terecht voor informatie over: de werking van psychofarmaca,  gewenning (werking op lange termijn), bijwerkingen, afhankelijkheid, (hyperbolisch) afbouwen, onttrekkingsverschijnselen, tardieve klachten na stoppen (inclusief acathisie, dyskinesie, dystonie). 

Links

Hier vindt u links naar websites gericht op lotgenotencontact, ervaringskennis delen en/of kennisoverdracht. Ook ziet u hier doorverwijzingen naar vernieuwende en inspirerende initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg. 

Logo Mad in the Netherlands; uw toegangspoort naar internationale kennis over psychiatrie.

Ons logo

De M van Mad in the Netherlands staat centraal in het logo. De schreven van de letter zijn omgedraaid (naar binnen). Het symboliseert de wens om ‘van een andere kant’ te kijken. Het middenstuk van de M is een poort. Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca. Een wereld aan informatie is beschikbaar en werpt een nieuw licht op bestaande opvattingen. De deuren vormen samen een tulp, een symbool voor Nederland.

Kwartaalthema

Met onze kwartaalthema’s hopen wij u op begrijpelijke wijze kennis te laten maken met ingewikkelde materie. We proberen zoektermen en links aan te reiken zodat u zelf gericht verder kunt zoeken naar wat u wilt vinden.

De mens hangt van microben aan elkaar en wordt omgeven door microben.Dit kwartaal heeft als thema ‘het onderbuikgevoel’.

Thema's