Startpagina Mad in the Netherlands

Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca

Mad in the Netherlands wil internationale wetenschap en ervaringskennis op het gebied van psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca toegankelijker maken. Dit doet zij door artikelen van het platform “Mad in the World” te vertalen, samenvattingen ervan te publiceren en korte inleidingen met links naar de originele artikelen te plaatsen. Daarnaast biedt zij themapagina’s over diverse onderwerpen, links naar inspirerende en interessante internationale websites en veel informatie over de afweging van  psychiatrische medicijnen. Mad in the Netherlands helpt u om uw blik op psychiatrie te verruimen door mondiale kennis vindbaar te maken.

Uitgelicht

Hoewel wij mensen complexe wezens zijn is de manier hoe we op gevaar reageren niet zo verschillend. De schrijfster van deze blog ziet een verband tussen trauma en Covid. Covid was (en is) een traumatische ervaring voor het lichaam en voor ons menszijn. Dit maakt dat onze overlevingsmechanismes automatisch actiever zijn geworden. Het versterkte daarom het gevoel van onveiligheid. Als ons systeem (het lichaam) eerder onveiligheid heeft ervaren (trauma of extreme stress) zal ons systeem eerder geneigd zijn overalert te worden. Vanuit deze gedachte is de veiligheid in het lichaam vergroten het meest helpend in herstel.
Een studie onder leiding van Dr. Jason Bantjes van de Stellenbosch Universiteit onderzocht het werk dat Zuid-Afrikaanse traditionele genezers verrichten met suïcidale personen. De onderzoekers merkten op dat de traditionele genezers mensen met suïcidale gedachten ondersteunen door hen te helpen hun sociale banden te versterken, hun banden met familie en voorouders te vernieuwen, en hun cultureel erfgoed opnieuw te bevestigen door het gebruik van rituelen.
Volgens een artikel in Comprehensive Psychiatry is het identificeren en verheerlijken van zeldzame stoornissen voor sommige tienermeisjes een manier geworden om extreme negatieve emoties te uiten op een manier die hen niet stigmatiseert, maar hen juist het gevoel geeft deel uit te maken van een gemeenschap waardoor ze zichzelf uniek en speciaal voelen. Kinderen presenteren zich met spontane aan zichzelf toegeschreven Gilles de la Tourette, eetstoornissen, autisme of dissociatieve identiteitsstoornissen (DIS). Wat betekent dit voor het stigmatiseren versus normaliseren van psychische stoornissen?
Rokus Loopik heeft in de ruim 40 jaar dat hij werkzaam is in de GGZ, verschillende innovatieve programma’s uit andere landen in Nederland geïntroduceerd waaronder Housing First. Housing first is een geweldige en tevens succesvolle aanpak om dakloosheid op te lossen. Dit jaar claimde staatssecretaris Martijn van Ooijen dat Housing First de komende tien jaar in Nederland de belangrijkste aanpak is om dakloosheid tegen te gaan. In deze blog vertelt Rokus over Housing First en de Housing First Werkers. Een aangename kennismaking.
De geschiedenis van de toepassing van elektroshocktherapie ofwel elektroconvulsietherapie is letterlijk en figuurlijk schokkend. Is er inmiddels meer bewijs voor een werking van ECT die de (mogelijke) nadelen rechtvaardigt?

Ingekorte vertalingen

Veel mensen zeggen dat psychotrope middelen een laatste redmiddel zijn. Dat je eerst alles geprobeerd moet hebben voordat je ermee start. Ook veel artsen stellen iets dergelijks. Maar serieus? Is werkelijk alles geprobeerd voordat iemand begint met het nemen of voorschrijven van psychofarmaca? De schrijver van deze blog heeft een lijst met 120 mogelijkheden gemaakt om te verkennen en mee te nemen bij de afweging. De blog helpt tevens de gedachte 'dat mensen alles al geprobeerd hebben' bij te stellen.
Onderzoeker Mark Horowitz ontkracht in aantrekkelijke video vormgegeven door After Skool de mythe van lage serotonine in relatie tot antidepressiva en vertelt over ontwenning, misdiagnostiek, veilig afbouwen, placebo effect en de werking van antidepressiva.
Studie toont aan dat als het taalgebruik zoals dat gebruikelijk is binnen de psychotherapie wordt vervangen door klinisch-neurowetenschappelijk taalgebruik (chemische onbalans of genetische afwijking), de behandelresultaten van patiënten verslechteren.

Kwartaalthema over epigenetica en regie over onze eigen genen

Ons achtste kwartaalthema heeft als onderwerp ‘epigenetica – regie over onze eigen genen’. De epigenetica veronderstelt dat onze cellen zich in zekere zin ‘herinneren’ wat we hebben meegemaakt (zowel positief als negatief). We worden geboren met de genen die we hebben, maar leefstijl- en omgevingsfactoren zoals voeding, beweging, stress, liefde, hebben gedurende ons gehele leven een groot effect, zelfs op DNA-niveau. Hoe genen positief en negatief beïnvloed kunnen worden, hoe onze prilste start en het verloop van onze kindertijd een belangrijke rol daarin hebben en hoe we daar in onze volwassenheid nog verandering in kunnen brengen, lees je terug in dit kwartaalthema....
De gemeenschap voor geestelijke gezondheidszorg in Brazilië is reeds lang trots op de psychiatrische hervorming van de jaren tachtig. De sluiting van ziekenhuizen ging gepaard met de goedkeuring van progressieve wetgeving voor het creëren van gemeenschapsgerichte zorg en de bescherming van de mensenrechten van patiënten. Vandaag de dag is het doel van Mad in Brasil om voort te bouwen op die eerdere hervorming en om een tweede golf van verregaande veranderingen op gang te brengen.
Volgens Mad in Finland is het woord verspreiden het halve werk: “Als iemand eenmaal dat moment van kritisch ontwaken heeft meemaakt, is er geen houden meer aan.” De Finse geestelijke gezondheidszorg staat binnen de kringen van de kritische psychiatrie bekend om zijn innovatie en toepassing van het niet-gemedicaliseerde Open Dialoog zorgmodel. Het model werd voor het eerst ontwikkeld in West-Lapland maar "is bijna nergens in Finland te vinden". Het biomedische model overheerst.

Thema's

Psychofarmaca

U kunt hier terecht voor informatie over: de werking van psychofarmaca,  gewenning (werking op lange termijn), bijwerkingen, afhankelijkheid, (hyperbolisch) afbouwen, onttrekkingsverschijnselen, tardieve klachten na stoppen (inclusief acathisie, dyskinesie, dystonie). 

Links

Hier vindt u links naar websites gericht op lotgenotencontact, ervaringskennis delen en/of kennisoverdracht. Ook ziet u hier doorverwijzingen naar vernieuwende en inspirerende initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg. 

(Online) Evenementen

Mad in America houdt een agenda bij met links naar online evenementen zoals webinars, collegiale steunbijeenkomsten en trainingen.

MIA Podcast

James Moore maakt wekelijks voor Mad in America Radio  audiopodcasts die een alternatief perspectief bieden op geestelijke gezondheid en psychiatrie. Luister naar boeiende en verhelderende discussies met experts en mensen met doorleefde ervaring.

Maandelijks Maakt Peter Simons een podcast waarin hij recente wetenschappelijke publicaties en toonaangevende overzichtsartikelen doorneemt; Mad in America Science News. Peter helpt inzicht geven in hoe je de resultaten kunt interpreteren. Zo wordt wetenschappelijke informatie toegankelijk gemaakt.

Familiepagina's

Op Mad in America staat een uitgebreide sectie familiehulpbronnen. Deze is bedoeld om informatie en hulpmiddelen te bieden aan ouders en andere familieleden of verzorgers die alternatieven willen onderzoeken voor hun kinderen buiten de reguliere, op medicatie gerichte psychiatrische zorg. 

Ons logo

De M van Mad in the Netherlands staat centraal in het logo. De schreven van de letter zijn omgedraaid (naar binnen). Het symboliseert de wens om ‘van een andere kant’ te kijken. Het middenstuk van de M is een poort. Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca. Een wereld aan informatie is beschikbaar en werpt een nieuw licht op bestaande opvattingen. De deuren vormen samen een tulp, een symbool voor Nederland.

Logo Mad in the Netherlands; uw toegangspoort naar internationale kennis over psychiatrie.