Startpagina Mad in the Netherlands

Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca

Mad in the Netherlands wil internationale wetenschap en ervaringskennis op het gebied van psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca toegankelijker maken. Dit doet zij door artikelen van het platform “MIA Global” te vertalen, samenvattingen ervan te publiceren en korte inleidingen met links naar de originele artikelen te plaatsen. Daarnaast biedt zij themapagina’s over diverse onderwerpen, links naar inspirerende en interessante internationale websites en veel informatie over de afweging van  psychiatrische medicijnen. Mad in the Netherlands helpt u om uw blik op psychiatrie te verruimen door mondiale kennis vindbaar te maken.

Uitgelicht

Onderzoekers evalueerden 60 jaar onderzoek naar ketamine en esketamine als behandeling van depressie en stellen dat van beide middelen niet kan worden aangetoond dat ze veilig en/of effectief zijn voor langdurig klinisch gebruik als behandeling van depressie of vermindering van suïcidaliteit terwijl er wel risico's zijn.
Op 10 en 11 februari organiseert het International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW) een tweede conferentie over het afbouwen van psychofarmaca. Iedereen met een persoonlijk of professioneel belang is welkom op de conferentie.
Bespreking van het onderzoek over een casus met ketamine-ontwenning en introductie artikelen op Mad in America die aandacht geven aan issues rond ketamine en esketamine. Bijvoorbeeld het tolerantieprobleem en de promotie van de behandeling op basis van beperkte studies die bijwerkingen onderrapporteren en de ogen sluiten voor werking op lange termijn met slechts gebrekkige kennis over onttrekking.
Rokus Loopik heeft in de ruim 40 jaar dat hij werkzaam is in de GGZ, verschillende innovatieve programma’s uit andere landen in Nederland geïntroduceerd waaronder Housing First. Housing first is een geweldige en tevens succesvolle aanpak om dakloosheid op te lossen. Dit jaar claimde staatssecretaris Martijn van Ooijen dat Housing First de komende tien jaar in Nederland de belangrijkste aanpak is om dakloosheid tegen te gaan. In deze blog vertelt Rokus over Housing First en de Housing First Werkers. Een aangename kennismaking.
Het is bekend dat het autonome zenuwstelsel heftig reageert bij het meemaken van ernstige bedreiging. Het moment, de frequentie en de ernst bepaalt de impact op de lange duur. Maar ook de mate waarin iemand steun en bescherming ervaart van zijn sociale omgeving is heel bepalend! Was je alleen met je pijn? Als je op jonge leeftijd niet wordt voorzien in voldoende bescherming en zorg dan komt de verbinding en daarmee de hechting in het gedrang. Er is dan wel hechting maar het is een onveilige hechting. Hoe kun je met de kennis van de polyvagaal theorie naar een veiliger gevoel komen? Daarover gaat deze blog.

Ingekorte vertalingen

Dat diabetes (suikerziekte) net als depressie is, wordt vaak als argument aangevoerd om medicatie voor te schrijven aan mensen in psychische nood. Deze blog maakt met steekhoudende argumenten korte metten met de vergelijking.
De huidige klinische praktijkrichtlijnen inzake het afbouwen van een antidepressivum schieten ernstig tekort volgens artikel van Deense onderzoekers. Geen van de door hen gereviewde CPG's raadde expliciet het afbouwen of stoppen met antidepressiva aan of besprak hoe ontwenningsverschijnselen eruit zouden kunnen zien.
Vanaf oktober 2022 moeten psychiaters en psychologen gedetailleerde informatie over het mentale welzijn van patiënten delen met de toezichthouder. De patiënt wordt vooraf geen toestemming gevraagd. De mogelijkheid om bezwaar te maken is er wel. Dit artikel legt uit hoe.
Het politieke debat in het VK wordt steviger gevoerd dan in de meeste andere landen. Het ‘ziektemodel’ is desalniettemin nog steeds dominant. MITUK is kritisch op ‘behandeltaal’ omdat dit het medisch model in stand helpt te houden. ‘Psychologische formulering’ door professional en cliënt samen, benadrukt de verhalen achter emotioneel lijden.

Thema's

Psychofarmaca

U kunt hier terecht voor informatie over: de werking van psychofarmaca,  gewenning (werking op lange termijn), bijwerkingen, afhankelijkheid, (hyperbolisch) afbouwen, onttrekkingsverschijnselen, tardieve klachten na stoppen (inclusief acathisie, dyskinesie, dystonie). 

Links

Hier vindt u links naar websites gericht op lotgenotencontact, ervaringskennis delen en/of kennisoverdracht. Ook ziet u hier doorverwijzingen naar vernieuwende en inspirerende initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg. 

Kwartaalthema

Met onze kwartaalthema’s hopen wij u op begrijpelijke wijze kennis te laten maken met ingewikkelde materie. We reiken zoektermen en links aan zodat u zelf gericht verder kunt zoeken naar wat u wilt vinden. Met thema’s als “Negatieve ervaringen in de kindertijd (ACE’s)” of “Het onderbuikgevoel (psychologie en biologie)”Stress, trauma en Ademhaling” en “Hersendelen (hemisferen)”, benaderen we originele en actuele thema’s op genuanceerde wijze vanuit meerdere kanten. 

(Online) Evenementen

Mad in America houdt een agenda bij met links naar online evenementen zoals webinars, collegiale steunbijeenkomsten en trainingen.

MIA Podcast

James Moore maakt wekelijks voor Mad in America Radio  audiopodcasts die een alternatief perspectief bieden op geestelijke gezondheid en psychiatrie. Luister naar boeiende en verhelderende discussies met experts en mensen met doorleefde ervaring.

Maandelijks Maakt Peter Simons een podcast waarin hij recente wetenschappelijke publicaties en toonaangevende overzichtsartikelen doorneemt; Mad in America Science News. Peter helpt inzicht geven in hoe je de resultaten kunt interpreteren. Zo wordt wetenschappelijke informatie toegankelijk gemaakt.

Familiepagina's

Op Mad in America staat een uitgebreide sectie familiehulpbronnen. Deze is bedoeld om informatie en hulpmiddelen te bieden aan ouders en andere familieleden of verzorgers die alternatieven willen onderzoeken voor hun kinderen buiten de reguliere, op medicatie gerichte psychiatrische zorg. 

Ons logo

De M van Mad in the Netherlands staat centraal in het logo. De schreven van de letter zijn omgedraaid (naar binnen). Het symboliseert de wens om ‘van een andere kant’ te kijken. Het middenstuk van de M is een poort. Uw toegangspoort tot wereldwijde kennis over psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca. Een wereld aan informatie is beschikbaar en werpt een nieuw licht op bestaande opvattingen. De deuren vormen samen een tulp, een symbool voor Nederland.

Logo Mad in the Netherlands; uw toegangspoort naar internationale kennis over psychiatrie.