BLOGS

Op deze pagina vindt u vertaalde blogs van Mad in the World en eigen blogs van Mad in the Netherlands.

Blogs

Dat de geestelijke gezondheidszorg in Nederland aan vernieuwing toe is, wordt door niemand meer ontkend. Core Process Psychotherapy (CPP) is in het Verenigd Koninkrijk een reguliere vorm van therapie en biedt voor cliënten een unieke combinatie van een langdurige therapeutische relatie en mindfulness-based ervaringsgericht/lichaamsgericht (trauma)werk. Dit artikel laat zien hoe uniek deze vorm van therapie is en hoe die naadloos aansluit op de wensen voor vernieuwing in de Nederlandse GGZ.
Als er iets is dat in de geestelijke gezondheidszorg voor discussie zorgt, dan is het wel het begrip ‘ziekte-inzicht’, en met name het gebrek daaraan. Wanneer een cliënt anders over zijn behandeling denkt, zegt zijn hulpverlener regelmatig dat de cliënt geen inzicht in zijn psychische moeilijkheden heeft. Maar als hij het eens is met de behandelaar, heeft hij inzicht en heet hij coöperatief. Deze blog gaat wat dieper in op de verschillende manieren waarop er naar het begrip ‘gebrek aan ziekte inzicht’ gekeken wordt.
We zijn er aan gewend geraakt om te geloven dat het medische systeem alle antwoorden heeft op onze geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen. Maar als het gaat over mensen die psychiatrische medicijnen gebruiken en ervan af willen, kunnen psychiatrische afdelingen en detox-klinieken nog veel van onze online-gemeenschappen leren op het gebied van ervaringskennis en collegiale steun.
Deze blog beschrijft wat stress is, hoe chronische stress ontstaat, wat de gevolgen ervan op de hersenen en het lichaam zijn en hoe je door bewegen de stress kunt verminderen. Een interessante blog die deze ingewikkelde materie begrijpelijk maakt.
Carina Håkansson, ervaren begeleider van gezinnen bij het afbouwen van psychofarmaca en Nicole Lamberson, ervaren in het afbouwen en langdurig ontwennen van psychofarmaca, delen hun kennis. Hoe geef je een naaste optimale steun bij het ontwennen van psychiatrische medicijnen en wat kun je beter niet doen? De vraag kwam van een ouder. Het antwoord is zowel interessant voor ouders, familie, naasten als behandelaren. Het belang van een goedwerkend steunsysteem bij het onttrekken van voorgeschreven psychiatrische medicijnen kan niet genoeg benadrukt worden.
Een blog over afhankelijkheid van een voorgeschreven benzodiazepine en het bagatelliseren ervan. “Hij was niet geïnteresseerd in het onderzoek dat ik had gedaan en mijn bevindingen. Ik vond verhalen, artikelen, blogs, video's, podcasts, boeken, publicaties en mensen die zich inzetten om mensen met soortgelijke klachten als ik door de kwelling heen te helpen. Mijn arts bekeek of overdacht er niets van. Ik ervoer ontwenning en had te maken met een onttrekkingssyndroom. Mijn geval was er een schoolvoorbeeld van. Desondanks richtte mijn arts zich alleen op wat híj wist. Híj maakte zich geen zorgen.”
Blog over helse klachten ontstaan bij afbouw na kortdurend gebruik van Gabapentine voorgeschreven voor zenuwpijn na het doormaken van Covid. Omdat het middel niet hielp tegen de klachten, wilde Matt het afbouwen. Dit bleek niet zo makkelijk als het klinkt. Alle zinvolle informatie moet hij uiteindelijk in facebookgroepen vinden. De kennis van artsen is ontoereikend en de informatie op medische websites blijkt niet in overeenstemming met zijn dagelijkse realiteit. Matt hoopt dat door het delen van zijn verhaal “tenminste één iemand er iets aan heeft”.
"Je wordt geboren en iedereen staat al boven je wiegje. Je hebt niets te kiezen. Als baby moet je ervan uit mogen gaan dat je welkom bent, en met de hoop dat ze het goed met je voor hebben. Ik ben er wel achter gekomen dat je leven grotendeels bepaald wordt door waar je wiegje staat en de omgeving waarin je opgroeit." Toon Walravens vertelt open over zijn thuis, zijn (zorg)helden, begrip, vertrouwen, kansen en menselijkheid. Een ode aan de forensische zorg en aan zijn geliefde.
Toon Walravens, legt in deze eerste van twee blogs, op informatieve wijze uit wat forensische zorg en TBS inhoudt en wanneer iemand er voor in aanmerking komt. Daarnaast vertelt Toon over zijn werkplek, de forensisch psychiatrisch kliniek 'De Woenselse Poort' en welke soorten intensieve zorg binnen deze beveiligde omgeving worden aangeboden.
Rokus Loopik heeft in de ruim 40 jaar dat hij werkzaam is in de GGZ, verschillende innovatieve programma’s uit andere landen in Nederland geïntroduceerd waaronder Housing First. Housing first is een geweldige en tevens succesvolle aanpak om dakloosheid op te lossen. Dit jaar claimde staatssecretaris Martijn van Ooijen dat Housing First de komende tien jaar in Nederland de belangrijkste aanpak is om dakloosheid tegen te gaan. In deze blog vertelt Rokus over Housing First en de Housing First Werkers. Een aangename kennismaking.
Ouders vertellen het treurige en heftige verhaal van hun dochter Catherine, een kind verloren in de psychiatrie. Het oorspronkelijke artikel werd veelvuldig gelezen en riep veel reacties op. De ouders wendden zich tot de professionele hulpverlening toen ze wanhopig hun dochter Catherine wilden helpen. Ze kwamen vast te zitten in een systeem. In plaats van dat hun dochter werd geholpen, verwoestte het haar leven verder. Een blog over trauma, nevenwerking van psychofarmaca, polyfarmacie, iatrogene schade, dwang, ECT en ouders die nog dagelijks achtervolgd worden door “wist/had/kon-ik-maars” omdat ze zelf onwetend waren en vertrouwden op veronderstelde deskundigheid.
Een kennismaking met RLC Nei Skoen. Dit initiatief is geïnspireerd op de door peers gerunde Londense Recovery Colleges en de Recovery Learning Community in Massachusetts. In Helmond is midden in de wijk een drempelloze, kleurrijke plek gecreëerd waar mensen zich met elkaar verbonden voelen. Iederéén is welkom. Bezoekers worden uitgenodigd om nieuwe kennis op te doen en eigen kennis te delen.
In het interview met Mad in the UK dat wij onlangs publiceerden, stond dat critici in Engeland een alternatief voor de DSM gepresenteerd hadden; The Power Threat Meaning Framework. In dit artikel wordt eerst aan de hand van een blog door Lucy Johnstone toegelicht waarom een alternatief wenselijk zou zijn. Vervolgens wordt kort het PTMF geïntroduceerd, waarna we verwijzen naar diverse informatiebronnen die meer uitleg en verdieping bieden.
Amira is geneeskundestudent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast geeft zij samen met een psychomotorisch therapeut boksworkshops voor professionals in de gezondheidszorg, waarbij zij haar eigen ervaringen met bokstherapie deelt. Voor haar profielwerkstuk VWO onderzocht zij of bokstherapie stressverlagend werkt, zoals zij zelf in de praktijk duidelijk ervaarde. De uitkomst van haar onderzoek bevestigde dat dit inderdaad het geval is. Bokstherapie krijgt (mede dankzij Amira) steeds meer aandacht als interventie bij stress- en traumaklachten. Om kwaliteit te waarborgen pleit Amira voor een keurmerk bokstherapeut.
Wil je thee of koffie? Wat heeft deze vraag met grensoverschrijdend gedrag, sociale onveiligheid en PTSS te maken? Meer dan je op het eerste gezicht wellicht zou vermoeden. De vraag “Wil je thee of koffie?” geeft namelijk op een ongelooflijk onschuldige en tegelijkertijd indringende manier de verhaallijn weer van “toestemming” tussen personen, zoals uit deze blog blijkt.
Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. Om gepaste oplossingen te vinden, is het van belang om te weten wat de oorzaak van de eenzaamheid is. In deze blog vertelt ervaringsdeskundige Joan over drie vormen van eenzaamheid (existentieel, emotioneel en sociaal) en hoe daar op verschillende wijze mee kan worden omgegaan door de overheid, hulpverleners en naasten.

Archief

Thema's