BLOGS

Op deze pagina vindt u vertaalde blogs van Mad in the World en eigen blogs van Mad in the Netherlands.

Blogs

Rokus Loopik heeft in de ruim 40 jaar dat hij werkzaam is in de GGZ, verschillende innovatieve programma’s uit andere landen in Nederland geïntroduceerd waaronder Housing First. Housing first is een geweldige en tevens succesvolle aanpak om dakloosheid op te lossen. Dit jaar claimde staatssecretaris Martijn van Ooijen dat Housing First de komende tien jaar in Nederland de belangrijkste aanpak is om dakloosheid tegen te gaan. In deze blog vertelt Rokus over Housing First en de Housing First Werkers. Een aangename kennismaking.
Een kennismaking met RLC Nei Skoen. Dit initiatief is geïnspireerd op de door peers gerunde Londense Recovery Colleges en de Recovery Learning Community in Massachusetts. In Helmond is midden in de wijk een drempelloze, kleurrijke plek gecreëerd waar mensen zich met elkaar verbonden voelen. Iederéén is welkom. Bezoekers worden uitgenodigd om nieuwe kennis op te doen en eigen kennis te delen.
In het interview met Mad in the UK dat wij onlangs publiceerden, stond dat critici in Engeland een alternatief voor de DSM gepresenteerd hadden; The Power Threat Meaning Framework. In dit artikel wordt eerst aan de hand van een blog door Lucy Johnstone toegelicht waarom een alternatief wenselijk zou zijn. Vervolgens wordt kort het PTMF geïntroduceerd, waarna we verwijzen naar diverse informatiebronnen die meer uitleg en verdieping bieden.
Amira is geneeskundestudent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast geeft zij samen met een psychomotorisch therapeut boksworkshops voor professionals in de gezondheidszorg, waarbij zij haar eigen ervaringen met bokstherapie deelt. Voor haar profielwerkstuk VWO onderzocht zij of bokstherapie stressverlagend werkt, zoals zij zelf in de praktijk duidelijk ervaarde. De uitkomst van haar onderzoek bevestigde dat dit inderdaad het geval is. Bokstherapie krijgt (mede dankzij Amira) steeds meer aandacht als interventie bij stress- en traumaklachten. Om kwaliteit te waarborgen pleit Amira voor een keurmerk bokstherapeut.
Wil je thee of koffie? Wat heeft deze vraag met grensoverschrijdend gedrag, sociale onveiligheid en PTSS te maken? Meer dan je op het eerste gezicht wellicht zou vermoeden. De vraag “Wil je thee of koffie?” geeft namelijk op een ongelooflijk onschuldige en tegelijkertijd indringende manier de verhaallijn weer van “toestemming” tussen personen, zoals uit deze blog blijkt.
Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem. Om gepaste oplossingen te vinden, is het van belang om te weten wat de oorzaak van de eenzaamheid is. In deze blog vertelt ervaringsdeskundige Joan over drie vormen van eenzaamheid (existentieel, emotioneel en sociaal) en hoe daar op verschillende wijze mee kan worden omgegaan door de overheid, hulpverleners en naasten.
Sue heeft haar geliefde zoon verloren door een tragisch ongeval. Als ze een jaar na zijn overlijden een bericht over de voortgezette rouwstoornis leest, besluit ze het screeninginstrument in te vullen. De uitkomst is dat de normale reactie op haar enorme verlies een stoornis zou zijn. Sue besluit een brief te schrijven aan de makers van het screeninginstrument. Deze blog geeft op een kwetsbare maar ook voortreffelijke wijze de waanzin van de rouwstoornis weer.
Oprichter van TD-help vertelt haar persoonlijk verhaal over hoe ze door off-label voorgeschreven Quetiapine moet leren leven met Tardieve dyskinesie en Acathisie. Ze heeft de moed gevonden om ondanks haar enorme pijn, onrust en andere klachten, een non-profit organisatie op te richten die bijdraagt aan de bekendheid van Tardieve dyskinesie en zoveel mogelijk kennis deelt over deze ingrijpende, vaak onbekende bijwerking, van diverse voorgeschreven psychiatrische medicijnen.
Amy is in haar leven vaak geconfronteerd met zelfdodingen door naasten. Ze beschrijft op kwetsbare, haast poëtische wijze, wat dit met haar deed en welke acht (soms harde) lessen zij hieruit leerde. De kern: "Het leven is nog steeds een geschenk".
Verslag van de actie ‘I got better’ door Mind Freedom. In de enquête als onderdeel van de campagne stonden een aantal vragen centraal. Worden boodschappen van ‘uitzichtloosheid’ vaak uitgezonden en hoe gebeurt dat? Ervaren de ontvangers van de boodschap werkelijk geen herstel? Wat draagt bij aan herstel? Vele wegen leiden naar beter mentaal en emotioneel welzijn. Wat is jouw weg?
Wie te lang terugverlangt naar een overleden kind, partner, echtgenoot of vriend, kan volgens de nieuwe herziening van de DSM 'verslaafd zijn aan rouw'. Rouwdeskundige spreekt beargumenteerd haar verontrusting over deze ontwikkeling uit.
Thomas Insel was directeur van het NIMH van 2002 tot 2015. NIMH is volgens hem wereldwijd de grootste financier van onderzoek naar mentale stoornissen. In zijn boek stelt Insel zich de vraag: “Als behandelingen zo effectief zijn, waarom zijn de resultaten dan zo slecht?". Diens antwoorden worden geëvalueerd door Bruce Levine (PhD). Dit stuk zou op zijn minst de overweging moeten uitlokken of ‘een revolutionaire paradigmaverandering noodzakelijk is in de psychiatrie’.
De DSM-5-TR (tekstrevisie) had goeds kunnen brengen als er tijd besteed was aan het verwijderen of minimaal herevalueren van de vele niet-valide, twijfelachtige classificaties. Het artikel diept ter illustratie de classificatie “BED” ofwel “Binge Eating Disorder” uit.
Dr. Morehead schreef een stuk waarin hij de critici van de psychiatrie veroordeelde. Dr. Aftab riep op tot matiging. Dit klinkt positief en verzoenend. Hoewel Aftab wegblijft van onverbloemde provocaties zoals die in Dr. Morehead’s stuk, houdt hij gelijktijdig vast aan een beeld van de psychiatrie dat, volgens de schrijver van dit blog, afwijkt van de werkelijkheid.
Een lijst met voorbeelden van goedkope, uitvoerbare, dagelijkse activiteiten waarvan onderzoekers hebben ontdekt dat ze goed zijn voor de geestelijke gezondheid. Elk voorbeeld verwijst naar relevante studies en, indien beschikbaar, een geschatte tijdsduur (de dosis) waarvan is aangetoond dat het de stress vermindert (de respons).
TMS-ervaringsdeskundige deelt zijn kennis over schade door TMS. Hij beschrijft de werking van transcraniële magnetische stimulatie en waarom letsel vaak pas na langere tijd openbaart en benoemt de overeenkomsten met ECT. Hij geeft aan waarom de letselschade nauwelijks erkent wordt door artsen en deelt tenslotte zijn persoonlijke ervaringskennis over wat bij kan bijdragen aan het herstel van de schade aangericht door TMS-behandelingen.

Archief

Thema's