BLOGS

Op deze pagina vindt u vertaalde blogs van Mad in the World en eigen blogs van Mad in the Netherlands.

Blogs

Als er steeds onenigheid tussen partners ontstaat zijn er diverse methodieken die kunnen zorgen dat het situationeel partnergeweld bespreekbaar en inzichtelijk wordt. In deze blog komen de 'cirkel van geweld', 'het emotiewiel van Robert Plutchik' en 'de cirkel van betrokkenheid en invloed volgens Stephen Covey' aan de orde. Kennis van dit soort methodieken helpt problemen aan te pakken en escalaties te voorkomen.
In hun boek Therapiewinst beargumenteren de Britse topeconoom Richard Layard en toppsycholoog David M. Clark dat de ggz als investering moet worden gezien in plaats van als een kostenpost. Dit kan bereikt worden door mentaal leed net zo te behandelen als lichamelijk leed, het stigma op psychische aandoeningen te bestrijden en kennisachterstanden weg te werken. Zij pleiten in het boek voor meer evidence-based psychologische behandelingen. Hun pleidooi blijkt ingang te vinden. In deze blog uiten drie psychologen bedenkingen bij dit therapiewinst-model.
De schrijver van deze blog mocht zo’n zes jaar geleden op doorverwijzing van Novadic Kentron als één van de eersten bij GGzE in zorg bij Peer-supported Open Dialogue. Hij worstelde langdurig met verslaving na een kindertijd met huiselijk geweld en mishandeling. POD bleek precies de vorm van zorg te zijn die bij hem paste. Eindelijk ervaarde hij veiligheid en werd hij gehoord en gezien waardoor hij toekwam aan herstel.
Dankzij uitstekend werk van Dr. Mark Horowitz en Prof. David Taylor heeft Engeland nu de Maudsley Deprescribing Guidelines for Antidepressants, Benzodiazepines, Gabapentinoids, and Z-drugs. Dat is goed nieuws voor mensen die veilig medicijnen willen kunnen afbouwen die klachten en problemen door onttrekking kunnen veroorzaken, en ook voor iedereen die hen daarbij zo goed mogelijk wil kunnen helpen. Eén van de praktische hulpmiddelen die in nieuwe Engelse Richtlijnen voor afbouwen worden genoemd zijn de taperingstrips (afbouwmedicatie) waar Peter Groot zich al ruim 15 jaar mee bezig houdt. In de blog 'Taperingstrips: een praktisch hulpmiddel om medicijnen die onttrekking kunnen veroorzaken veilig en op maat af te bouwen' beantwoordt hij de meestgestelde vragen over deze taperingstrips.
113 Zelfmoordpreventie, zijn er nog mensen in Nederland die de organisatie niet kennen? 'Praten over zelfdoding helpt zelfdoding voorkomen' is al 15 jaar de boodschap van 113, en die boodschap krijgt steeds meer aandacht. Elke media-uiting waarin het onderwerp zelfdoding ook maar enigszins aan de orde komt, wordt tegenwoordig voorzien van een balkje met het telefoonnummer en webadres van 113. En onlangs is er in de Tweede Kamer een wet aangenomen die voorziet in blijvend gratis beschikbaarheid van het telefoonnummer 113, en in vele extra miljoenen, te besteden aan zelfmoordpreventie. Die preventie van 113 moet dus wel een doorslaggevend succes zijn, zou je denken. Maar er iets vreemds aan de hand: het aantal zelfdodingen in Nederland is helemaal niet gedaald.
In een blogserie zal Anoeska Dam (overlever, ervaringsdeskundige, professional) ingaan op de soorten van huiselijk geweld, de tactieken die hierbij komen kijken, de patronen, de signalen en gevolgen. Ze zal ook stilstaan bij geweld dat doorgaat na of tijdens de scheidingsperiode. Daarnaast zal ze methodieken, zienswijzen en therapieën uitwerken. Deze en komende blogs behandelen het thema ‘situationeel partnergeweld’ waarbij in deze derde blog wordt besproken welke relatietherapieën hierbij ingezet kunnen worden.
Wat hebben de narcistische persoonlijkheid en de empathische persoonlijkheid gemeen? Vooropgesteld dat het voor beide partijen pijnlijk is om vast te zitten in een disfunctionele relatie; een ziekmakende cirkel van bindingsangst en verlatingsangst. Als er niet gewerkt wordt aan de eigen hechtingsproblematiek en het herstellen van de zelfverbinding, dan maken dit soort relaties ziek, doodziek zelfs, met ernstige psychische problemen en slachtofferschap als gevolg.
In een blogserie zal Anoeska Dam (overlever, ervaringsdeskundige, professional) ingaan op de soorten van huiselijk geweld, de tactieken die hierbij komen kijken, de patronen, de signalen en gevolgen. Ze zal ook stilstaan bij geweld dat doorgaat na of tijdens de scheidingsperiode. Daarnaast zal ze methodieken, zienswijzen en therapieën uitwerken. Deze en komende blogs behandelen het thema ‘situationeel partnergeweld’ waarbij in deze eerste blog wordt besproken wat we daar onder verstaan.
Ervaringsdeskundige en professioneel specialist hoogbegaafdheid Larinda Bok ervaart dagelijks hoe mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid worstelen met het leven door een negatief en onrealistisch zelfbeeld enerzijds en een groot verlangen naar betekenisgeving en het begrijpen van de zin van het bestaan anderzijds. Door hun vele waaromvragen ervaren ze regelmatig onbegrip. Zodoende voelen velen van hen zich eenzaam. Dat kan anders, aldus Larinda, bijvoorbeeld dankzij ACT-therapie.
Recente ontwikkelingen in de GGZ, zoals het kleiner maken en het bagatelliseren van psychiatrische aandoeningen, leiden niet vanzelf tot passende zorg voor iedereen. Wachtlijsten, krapte van personeel, de miljoenenverliezen van de GGZ-instellingen en de toeloop van steeds meer mensen met een gezondheidsprobleem ondermijnen een noodzakelijke basis. Dit gaat voorbij aan de mensen die last hebben van een ernstige psychiatrische aandoening, aldus het pleidooi van deze blogger.
In een blogserie zal Anoeska Dam (overlever, ervaringsdeskundige, professional) ingaan op de soorten van huiselijk geweld, de tactieken die hierbij komen kijken, de patronen, de signalen en gevolgen. Ze zal ook stilstaan bij geweld dat doorgaat na of tijdens de scheidingsperiode. Daarnaast zal ze methodieken, zienswijzen en therapieën uitwerken. In deze eerste introductieblog beschrijft ze verschillende vormen van huiselijk geweld zoals deze in Nederland bekend zijn.
Ronald de Caluwé en Saskia Ebus startten op 8 maart 2024 met een rustige, veilige online groep op vrijdagochtenden voor compassievol lichaamswerk met mensen die een chronisch geactiveerd stresssysteem hebben door GHIA, ontwenning, long covid, fibromyalgie of andere soortgelijke langdurige klachten.
Dit verhaal gaat over hoe verkeerde begeleiding bij het afbouwen van psychofarmaca en een foutieve voorstelling van de realiteit mensen enorm kan schaden. Dit verhaal is verzoenend van aard en een oproep tot gezamenlijk optrekken. Waar de gevolgen voor Anniek en haar naasten drastischer zijn vanwege haar euthanasie dan die van de voorschrijvend artsen die zullen moeten dealen met het idee dat ze niet juist geïnformeerd waren, en dus patiënten te vaak onjuiste informatie verstrekten en niet zorgvuldig genoeg behandelden, mag gezegd worden dat allen onderdeel zijn van hetzelfde verstikkende systeem. Totdat we samen besluiten om het anders te gaan doen...
Als mensen over iatrogene schade praten met enige passie dan voelt dat voor de toehoorder vaak als ongemakkelijk en abnormaal. De neiging tot pathologiseren kan logisch lijken. De schrijver van deze blog stelt zichzelf de vraag of zijn gedrag ten gevolge van zijn ontwenningsproces gebaat is bij de diagnose van PTSS. Of is bepaald gedrag noodzakelijk om de eigen grenzen te leren bewaken en tot voldoende zelfvertrouwen te komen om een gezonde volgende stap in herstel te kunnen maken?
Naar aanleiding van een School Shooting in Florida opperden autoriteiten diverse plannen zoals meer controle krijgen over jongeren en het bewapenen van leraren. De schrijver van deze blog heeft vele tieners gesproken die zich emotioneel verbonden voelden met de woede, vervreemding en hopeloosheid van schoolschutters. Waar hij de samenleving niet kan veranderen, kent hij wel een wondermiddel om hun vertrouwen te vergroten: een wederzijds respectvolle en liefdevolle relatie met een geweldloos persoon.
De Noorse artieste Kjellaug heeft een lied gemaakt over hoe een psychiatrische behandeling met een gemedicaliseerde visie eruit kan zien. Het lied is voor iedereen die enige voeling heeft met het onderwerp ‘geestelijke gezondheidszorg’. De indrukwekkende (naar het Nederlands vertaalde) tekst brengt de intense gevoelens ten gevolge van het (gedwongen) medicamenteus behandelen tijdens een opname in een instelling onder de aandacht.

Archief

Thema's