Psychofarmaca

Dat diabetes (suikerziekte) net als depressie is, wordt vaak als argument aangevoerd om medicatie voor te schrijven aan mensen in psychische nood. Deze blog maakt met steekhoudende argumenten korte metten met de vergelijking.
Het verlies van plezier en seksuele bevrediging zou de prijs kunnen zijn die betaald wordt voor het gebruik van antidepressiva, volgens een nieuwe studie. Onderzoekers ontdekten dat gezonde mensen die minder dan een maand de SSRI escitalopram (Lexapro) namen, minder reageerden op zowel positieve als negatieve ervaringen en verhoogd kans hadden op seksuele disfunctie.
Uit een nieuwe studie in BMJ Mental Health blijkt dat onderzoekers van antipsychotica zelden de moeite nemen om na te gaan of ze de deelnemers en onderzoekers in hun studies voldoende hebben geblindeerd. Sterker nog, in de vier onderzoeken waarin blindering werd beoordeeld (van in totaal 188 studies) werd deze verbroken. Een dubbelblind (of meer), placebogecontroleerd onderzoek is de belangrijkste pijler voor de beoordeling van geneesmiddelen op basis van bewijs (evidence-based).
Ouders vertellen het treurige en heftige verhaal van hun dochter Catherine, een kind verloren in de psychiatrie. Het oorspronkelijke artikel werd veelvuldig gelezen en riep veel reacties op. De ouders wendden zich tot de professionele hulpverlening toen ze wanhopig hun dochter Catherine wilden helpen. Ze kwamen vast te zitten in een systeem. In plaats van dat hun dochter werd geholpen, verwoestte het haar leven verder. Een blog over trauma, nevenwerking van psychofarmaca, polyfarmacie, iatrogene schade, dwang, ECT en ouders die nog dagelijks achtervolgd worden door “wist/had/kon-ik-maars” omdat ze zelf onwetend waren en vertrouwden op veronderstelde deskundigheid.
Naar aanleiding van een School Shooting in Florida opperden autoriteiten diverse plannen zoals meer controle krijgen over jongeren en het bewapenen van leraren. De schrijver van deze blog heeft vele tieners gesproken die zich emotioneel verbonden voelden met de woede, vervreemding en hopeloosheid van schoolschutters. Waar hij de samenleving niet kan veranderen, kent hij wel een wondermiddel om hun vertrouwen te vergroten: een wederzijds respectvolle en liefdevolle relatie met een geweldloos persoon.
Groot internationaal onderzoek onder gebruikers van antidepressiva geeft aan dat de ruime meerderheid hun voorschrijvend arts als niet behulpzaam ervaarde in het onttrekkingsproces en geeft aan waar hun behoefte gelegen had.
Waarom willen mensen psychofarmaca afbouwen? Hoe kan het dat kennis over verantwoorde afbouw en onttrekkingsverschijnselen bij voorschrijvers ontbreekt waardoor een patiënt noodgedwongen zelf een weg hierin moet zoeken? In dit artikel worden antwoorden gezocht op deze vragen.
Uit een nieuwe studie in JAMA Network Open blijkt dat antidepressiva suïcide niet voorkomen. De onderzoekers concludeerden dat antidepressiva, antipsychotica en benzodiazepinen allemaal in verband konden worden gebracht met een toename van zelfmoordpogingen bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPD). "Stemmingsstabilisatoren" hadden geen effect op het aantal suïcidepogingen. ADHD-stimulantia was de enige medicijnklasse die in verband werd gebracht met verminderde zelfdodingpogingen.
Onderzoekers Moncrieff en collegue, waaronder Mark Horowitz, publiceerden onlangs een paper, waarover wij op onze website schreven. Er werd vastgesteld dat het idee dat depressie wordt veroorzaakt door een lage serotonine- of verminderde serotonine-activiteit niet wordt ondersteund door wetenschappelijke onderzoeken, terwijl het wel als zodanig aan mensen werd gecommuniceerd. Er kwam kritiek vanuit de beroepsgroep, waarop Moncrieff en Horowitz in dit artikel reageren. Geen van de experts die het onderzoek bekritiseerden of zich haastten om het gebruik van antidepressiva te verdedigen, erkende dat er andere manieren zijn om depressie te begrijpen en er andere benaderingen zijn om mensen die eraan lijden te helpen.