Psychofarmaca

Een zeer informatief artikel waarin kort en op begrijpelijke wijze werking, bijwerkingen, afhankelijkheid, afbouwen en onttrekkingsverschijnselen aan de orde komen. Een goed uitgangspunt als u meer wilt weten over benzodiazepines (benzo’s) ofwel de ‘Pammetjes’. De auteur heeft een graad in biologische wetenschappen en een doctoraat in farmacologie.
Depressie wordt NIET veroorzaakt door een laag serotoninegehalte in de hersenen, zoals lang is beweerd, zo blijkt uit een recente Britse studie. De oorzaken liggen veeleer in moeilijke levensomstandigheden en andere psychosociale factoren. Mocht dit voor u een reden zijn om het afbouwen van medicatie te (her)overwegen dan is het tweede deel van het artikel interessant. Daarin deelt Lasse Mattila (Mad in Sweden) de bij hem bekende belangrijkste ervaringsinformatie en kennisbronnen.
Overpeinzingen met wetenschappelijke onderbouwingen door Dokter Joanna Moncrieff over blijvende schade die soms kan worden aangericht door voorgeschreven psychiatrische medicijnen. Hoeveel gezamenlijke inspanningen van gebruikers van deze medicijnen waren en zijn er nodig om deze effecten onder de aandacht te brengen? Een oproep tot meer onderzoek.
Thomas Insel was directeur van het NIMH van 2002 tot 2015. NIMH is volgens hem wereldwijd de grootste financier van onderzoek naar mentale stoornissen. In zijn boek stelt Insel zich de vraag: “Als behandelingen zo effectief zijn, waarom zijn de resultaten dan zo slecht?". Diens antwoorden worden geëvalueerd door Bruce Levine (PhD). Dit stuk zou op zijn minst de overweging moeten uitlokken of ‘een revolutionaire paradigmaverandering noodzakelijk is in de psychiatrie’.
Studie van Martin Harrow, Thomas Jobe en Liping Tongover laat zien dat de kans op herstel van een "ernstige psychische aandoening" zes keer hoger was wanneer een patiënt binnen twee jaar stopte met antipsychotica. De studie volgde gedurende twintig jaar met schizofrenie en affectieve psychose gediagnosticeerde patiënten.
Tussen 1999 en 2016 was er een toename van het aantal zelfdodingen in de VS met 30%. Deze stijging deed zich voor in een tijd waarin een steeds groter aantal mensen een behandeling in het kader van de geestelijke gezondheidszorg kreeg. Wetenschappelijke fact-check door Whitaker over “suïcide in het Prozac-tijdperk”.
De huidige klinische praktijkrichtlijnen inzake het afbouwen van een antidepressivum schieten ernstig tekort volgens artikel van Deense onderzoekers. Geen van de door hen gereviewde CPG's raadde expliciet het afbouwen of stoppen met antidepressiva aan of besprak hoe ontwenningsverschijnselen eruit zouden kunnen zien.
Veel mensen zeggen dat psychotrope middelen een laatste redmiddel zijn. Dat je eerst alles geprobeerd moet hebben voordat je ermee start. Ook veel artsen stellen iets dergelijks. Maar serieus? Is werkelijk alles geprobeerd voordat iemand begint met het nemen of voorschrijven van psychofarmaca? De schrijver van deze blog heeft een lijst met 120 mogelijkheden gemaakt om te verkennen en mee te nemen bij de afweging. De blog helpt tevens de gedachte 'dat mensen alles al geprobeerd hebben' bij te stellen.
Onderzoekers Moncrieff en collegue, waaronder Mark Horowitz, publiceerden onlangs een paper, waarover wij op onze website schreven. Er werd vastgesteld dat het idee dat depressie wordt veroorzaakt door een lage serotonine- of verminderde serotonine-activiteit niet wordt ondersteund door wetenschappelijke onderzoeken, terwijl het wel als zodanig aan mensen werd gecommuniceerd. Er kwam kritiek vanuit de beroepsgroep, waarop Moncrieff en Horowitz in dit artikel reageren. Geen van de experts die het onderzoek bekritiseerden of zich haastten om het gebruik van antidepressiva te verdedigen, erkende dat er andere manieren zijn om depressie te begrijpen en er andere benaderingen zijn om mensen die eraan lijden te helpen.