Psychofarmaca

Door de invloed van de farmaceutische industrie op wetenschappelijk onderzoek is 'evidence-based medicine' meer een bedrijfsgimmick dan betrouwbare research geworden. Artikel over een opiniestuk in BMJ. Waar ging het mis en wat is er nodig om de integriteit te herstellen?
Deze podcast is een aanrader voor voorschrijvers van psychiatrische medicatie en hun patiënten. Dokter Fava geeft heel begrijpelijke, toegankelijke en eerlijke informatie over (afbouw) antidepressiva. En meer...
Verslag van de online-conferentie, georganiseerd door The international Institute of Psychiatric Drug Withdrawal, geschreven door Birgit Valla, psycholoog, schrijfster en hoofdredacteur van Mad in Noorwegen. De conferentie werd georganiseerd om kennis te delen over het veilig afbouwen van psychiatrische medicatie. Ook werd aandacht besteed aan het bespreken van alternatieven voor psychotrope medicatie en aan hoe we de manier waarop we over psychofarmaca denken kunnen veranderen.
Introductie van het International Antidepressant Withdrawal Project. Deze website helpt mensen een volledig geïnformeerde beslissing te nemen over het nemen van antidepressiva. Het bespreekt mogelijke gevaren van antidepressiva, geeft advies over afbouwmethoden en biedt ondersteuning bij ontwenning en herstel.
Op 6 en 7 mei 2022 organiseert het International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW) een conferentie over de ontwenning van psychofarmaca. Iedereen met een persoonlijk of professioneel belang is welkom op de conferentie.
Scherp stuk dat alle kanten van pill-shaming ofwel het veroordelen van het (blijven) gebruiken van psychofarmaca belicht. Wie doet het? Waarom? Wie heeft er ook belang bij? Het doel van het stuk is dat patiënten onderling meer begrip krijgen voor elkaars opvattingen en verdeeldheid te voorkomen.
De huidige klinische praktijkrichtlijnen inzake het afbouwen van een antidepressivum schieten ernstig tekort volgens artikel van Deense onderzoekers. Geen van de door hen gereviewde CPG's raadde expliciet het afbouwen of stoppen met antidepressiva aan of besprak hoe ontwenningsverschijnselen eruit zouden kunnen zien.
In een nieuw artikel gepubliceerd in de British Journal of General Practice schrijft onderzoekster en actievoerster Stevie Lewis over haar ervaring met het ontwennen van antidepressiva. Ze wijst op vier belangrijke onderzoeken waarvan ze zou willen dat haar artsen ze hadden gelezen voordat ze haar antidepressiva voorschreven in 1996. In het artikel bespreekt ze de bevindingen van deze belangrijke onderzoeken.
Bespreking van het onderzoek over een casus met ketamine-ontwenning en introductie artikelen op Mad in America die aandacht geven aan issues rond ketamine en esketamine. Bijvoorbeeld het tolerantieprobleem en de promotie van de behandeling op basis van beperkte studies die bijwerkingen onderrapporteren en de ogen sluiten voor werking op lange termijn met slechts gebrekkige kennis over onttrekking.