Kritische geluiden

Op deze pagina vindt u een aantal bekende internationale websites die wat kritischer van toon zijn. U ziet de naam van de beweging, enkele kernwoorden en een korte beschrijving. Boven de titel staat een icoon met link naar de website van het betreffende initiatief.

Voel u vrij om ons te attenderen op waardevolle toevoegingen of juist wanneer u een beweging ongepast vindt. Stuur een mail met link en motivatie. We zullen uw verzoek zorgvuldig beoordelen.

Tot slot wijzen wij u erop dat Mad in the Netherlands (MIA Global) niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud van de externe websites.

Het vergeten kind

Jeugdzorg - Gesloten jeugdzorg - Veilig en stabiel thuis - Mensenrechten

Het vergeten kind zet zich in voor de duizenden kinderen in Nederland die niet de kans krijgen om kind te zijn, doordat ze worden ingesloten door zorgen, problemen en traumatische gebeurtenissen. Als er thuis dingen misgaan, geven kinderen zichzelf daarvan de schuld. Terwijl zij vooral slachtoffer zijn. Het Vergeten Kind wil dat Nederland niet wegkijkt, maar tijdig signaleert, effectief ingrijpt en duurzaam helpt. Zij knokken er dagelijks voor om de situatie te veranderen. Om kinderen weer te zien opbloeien en stralen. Om ze weer kind te laten zijn. Dit doen ze door het ontwikkelen van impactvolle programma’s die ervoor zorgen dat kinderen uit onze doelgroep niet vergeten worden en en projecten die bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor kinderen in onze doelgroep. Het liefst in hun eigen gezin. Verder jagen ze de overheid en jeugdzorgaanbieders aan om het belang van kinderen centraal te stellen in het beleid en de uitvoering ervan. Op hun website staat ook het onderzoeksrapport: "Gesloten jeugdzorg beschadigt 86% van de kinderen".

INTAR

Kritische psychiatrie - Gemeenschapsniveau - Inclusief - Mensenrechten

Het International Network Toward Alternatives and Recovery (INTAR) is een echte en virtuele ontmoetingsplaats voor degenen die werken aan "het veranderen van het paradigma van de psychiatrie, in een op rechten gebaseerde sociaal inclusieve benadering. Ze draagt bij aan het aanbieden van geestelijke gezondheidszorg op gemeenschapsniveau." Sinds haar eerste driedaagse bijeenkomst in Massachusetts in 2004 heeft INTAR internationale conferenties georganiseerd in Ierland, British Columbia, Toronto, New York, Liverpool en in India. Deelnemers aan deze conferentie hebben bijgedragen aan de oprichting van Open Dialogue UK, Parachute NYC, peer-run respijthuizen, MadInAmerica.com, de Foundation for Excellence in Mental Health Care en andere innovatieve organisaties en diensten voor sociale verandering.

ISEPP

Kritische psychiatrie - Informed Consent - Psychofarmaca

De International Society for Ethical Psychology and Psychiatry is een non-profit vrijwilligersorganisatie van professionals in de geestelijke gezondheidszorg, artsen, onderwijzers, ex-patiënten en hun gezinnen met als doel eerlijke informatie geven. Zij zijn van mening dat "informed consent" een van de meest gekoesterde principes van de geestelijke gezondheidszorg is. Op de website staan veel bronnen en links. De kern van ISEPP's kritiek is, dat ondanks populaire mediabeelden en uitspraken van medische organisaties, in tientallen jaren van wetenschappelijk onderzoek geen enkele biologische pathologie aangetoond is die "geestesziekte" veroorzaakt. Om deze reden moeten ze niet als medische problemen worden beschouwd en is traditionele medische behandeling geen oplossing. De ervaring van "geestesziekte" beschrijft ISEPP, is een natuurlijke menselijke reactie op buitengewone en pijnlijke levensomstandigheden. Ze hebben te maken met persoonlijke, spirituele, politieke, economische en existentiële problemen. Om diegenen te helpen die deze problemen ervaren, pleit ISEPP voor verschillende vormen van psychotherapie, steungroepen, zelfhulpprogramma's en hulp bij werk, onderwijs, huisvesting, lichaamsbeweging, voeding en andere levenskwesties. Ze dringen ook aan op het uitsluiten van echte ziekten die psychologische problemen kunnen nabootsen, zoals voedings- en vitaminetekorten, slaapgebrek en diabetes. De werkgroep CAMPP (Coalition Against Medicalized Psychiatry and Psychology) is bekend door hun film "Prescripticide" (= term voor dood veroorzaakt als reactie op een bijwerking van een voorgeschreven medicijn).

Madness Network News

Kritische psychiatrie - Opname - Dwang - Kunstuitingen

Madness Network News (MNN) werd in 1972 opgericht als een nieuwsbrief in de San Francisco Bay Area. Begonnen door ex-gedetineerden, groeide het uit tot een driemaandelijks antipsychiatrie tijdschrift met een wereldwijd publiek. MNN is van oudsher het stem- en netwerkcentrum voor de Psychiatric Survivor en Mad-bewegingen in de Verenigde Staten. Ze pleitte onbeschaamd voor volledige menselijke waardigheid, zelfexpressie en burgerrechten van psychiatrische overlevenden en "gekken". Op de website staat de geschiedenis van de (opgeheven) krant, het nieuwsarchief en meer recentere kunstuitingen.

Mind Freedom

Kritische psychiatrie - Mensenrechten - Behandelalternatieven

MFI is een non-profitorganisatie voor verbetering mensenrechten en aan alternatieven te winnen voor mensen met een psychiatrische aandoening. Ze willen meer plaats voor mensenrechtencampagnes in de geestelijke gezondheidszorg. Misbruik door de psychiatrische farmaceuten uitdagen. Opkomen voor zelfbeschikking van psychiatrische overlevenden en consumenten van geestelijke gezondheidszorg. En het bevorderen van veilige, humane en effectieve opties in de geestelijke gezondheidszorg. Geadviseerd wordt om eerst de Voices for Choices-videoserie te bekijken voor een overzicht van onvrijwillige behandeling, alternatieven en organiseren van activisme. (https://mindfreedom.org/knowledgebase/). Zaken als wilsbekwaamheid, misbruik, alternatieven, ethiek, diagnostisering worden aan de kaak gesteld op deze site.

Rethinking Psychiatry

Kritische psychiatrie - Persoonsversterking - Behandelalternatieven

Rethinking Psychiatry is het heroverwegen van de psychiatrie, het creëren van een gemeenschap, het opleiden en het activeren om nieuwe keuzes te maken. Ze maken deel uit van een grotere beweging die werkt aan het bevorderen van herstel en het maken van andere keuzes in en rondom de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit mensen met ervaring, professionals, familieleden en andere bondgenoten. Ze ontvangen geen financiering van, en promoten geen religieuze organisaties, overheidsinstanties, bedrijven of farmaceutische bedrijven. Op de websites staan verschillende informatiebronnen vermeld. Interessant is ook hun evenementenpagina waar je filmpjes van eerdere events kunt zien die veelal gaan over patiëntvriendelijke alternatieve behandelopties zoals Afiya peer respite of Soteria houses.

Tekeer tegen de isoleer

Kritische psychiatrie - Handicap - Isoleer - Onvrijwillige opname

Tekeer tegen de Isoleer is een onderdeel van www.mindrights.nl. Het maakt zich hard om het aanvullende protocol van het verdrag van Oviedo tegen te houden. Het concept Aanvullend Protocol van het Verdrag van Oviedo is in strijd met het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen (IVPRH of UN CRPD). Hierover leest u meer op de website. In het huidige VN-verdrag uit 2008 staat dat gezondheidsstatus geen reden tot afnemen van vrijheden mag zijn.

Tijdschrift Deviant

Kritische blik op psychiatrie en maatschappij - Ervaringskennis

Deviant is een onafhankelijke website met artikelen voor cliënten, naasten, professionals en anderen die de ontwikkelingen op het grensvlak van psychiatrie en maatschappij kritisch volgen. De redactieleden hebben allemaal ervaring met de psychiatrie en met pogingen om die te veranderen. Die ervaring deden ze op in verschillende rollen: als patiënt, familielid, hulpverlener, belangenbehartiger of als onderzoeker. Deviant werkt nauw samen met Mad Pride Nederland, Stichting Psychiatrie en Filosofie, Psychiatriecafés, Stichting Perceval (Mad Studies) en INCA Projectbureau (Multiloog).

***Pagina samengesteld door MitN – Geïllustreerd door Annemarie van Essen***