Links naar internationale websites

Internationaal is er meer kennis dan alleen in Nederland. Wat in het ene land “vernieuwend” is, geldt voor een ander land als “gedateerd”. Mad in the Netherlands wil mondiale informatie over psychiatrie toegankelijk en vindbaar maken. Als u eenmaal een website gevonden heeft die past bij uw informatiebehoefte, dan zult u merken dat het van daaruit veel makkelijker is om aanvullende informatie te vinden.

Op de pagina Interessante Websites vindt u een aantal bekende internationale websites gericht op lotgenotencontact, ervaringskennis delen en/of kennisoverdracht. De pagina Inspirerende Alternatieven geeft u een aantal vernieuwende en inspirerende initiatieven die laten zien dat sociale ondersteuning en niet-medicamenteuze behandelalternatieven mogelijk zijn. En op de pagina Kritischere Geluiden vindt u een aantal bekende internationale websites die wat kritischer van toon zijn.

In Nederland zijn ook vernieuwende en alternatieve behandelopties. Om ze te vinden is helaas niet altijd makkelijk. Het is handig om te weten of een bepaalde behandeling vergoed wordt. Hiervoor kunt u kijken op de website van Zorginstituut Nederland. Als u daarop doorklikt naar de pagina psychologische behandelingen, vindt u daar een link naar de ZN circulaire therapieën GGZ. Volgens de “wetenschap” zijn dit effectieve behandelingen. Sommige diensten die gericht zijn op “mee blijven doen in de maatschappij of behoud zelfstandig wonen” worden vergoed uit WMO of bij langdurige intensieve hulpvragen vanuit de CIZ (Wet langdurige zorg).

Om u op weg te helpen om in Nederland behandelalternatieven te vinden die bij of bij uw naaste passen, geven we hierbij enkele zoektermen om u op weg te helpen. Deze lijst is niet compleet. Het betreft enkel suggesties met termen waarop u zelf kunt variëren. * Integrale psychiatrie of jeugdhulp * Groene GGZ * Complementaire (aanvullende) psychiatrie * Buitenpsychologen * Groene GGZ *RLC ontmoetingsplaats * Peer support * Collegiale steun * Herstelondersteunende zorg * Mentaal/GGZ behandelcentrum * Persoonsgerichte psychotherapie * Geïntegreerde zorg * Experiëntiële psychotherapie * Maatschappelijk steunsysteem (mss) * Respijtzorg (vervangende zorg) GGZ * Logeeropvang GGZ * Dier en GGZ * Buurtzorg * Pastorale / geestelijke /spirituele / geloof / rouwbegeleiding * Herstelgeoriënteerde zorg * ACT (Acceptance and Commitment Therapy) / mentale revalidatie * Sociale psychiatrie * Holistische benadering * Vaktherapie * Recovery college * Kleinschalige GGZ projecten * Vaktherapie

Op de MIND Atlas vind je zo’n 450 cliënten- en familieorganisaties vanuit het hele land. Hier vindt u uitleg over deze tool en waar u eventueel nog verder kunt zoeken.

Wat zou jij veranderen aan de zorg als je vandaag iets kan veranderen?

De Let’s talk medicine podcast by MedicinXP, wordt gehost door Seyfullah Semen. Hierin komen onderwerpen over onder andere de zorgindustrie en medicijngebruik aan bod. In de podcasts spreekt hij zowel met medicijngebruikers, artsen als met andere mensen rondom de zorg. Gezondheidszorg is zeer divers. Iedereen heeft een ander idee over hoe de gezondheidszorg verbeterd kan worden. Al deze ideeën deelt Seyfullah graag met de luisteraar, want er is niet één oplossing. Er zijn meerdere mogelijkheden. Door te luisteren naar elkaar, kunnen we de gezondheidszorg nog beter maken.

Wat zou jij veranderen aan de zorg? Luister het fragment in WordPress (8 min.) hoe anderen deze vraag beantwoorden. Of luister een van de andere afleveringen van “Let’s talk medicine” op Spotify.

Lets Talk Medicine - Seyfullah Semen

Illustrator

Alle tekeningen in de sectie "Links" zijn gemaakt door Annemarie van Essen. Naast haar werkzaamheden als illustrator voor Mad in the Netherlands, is zij ervaringsdeskundige GGZ. Vrijwilliger bij de Luisterlijn. Bestuurslid van de vereniging Impuls & Woortblind; vereniging voor mensen met AD(H)D, dyslexie en dyscalculie. Redactielid Impuls & Woortblind magazine. Dialoogcoach. Holistisch tekendocent en tekentherapeut. Creatief facilitator en strategisch blokjesdenker.

Annemarie van Essen, illustrator MitN