Mad in the World

De missie van Mad in America is om als katalysator te dienen voor het herzien van psychiatrische zorg in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het is voor MIA duidelijk dat ons huidige op “hersenziekte” gebaseerde zorgmodel op vele manieren gebrekkig is. Zowel het wetenschappelijk onderzoek als de ervaringen van mensen bij wie een psychiatrische stoornis is vastgesteld, vragen om vergaande verandering binnen de geestelijke gezondheidszorg. Naast het bieden van een webzine (madinamerica.com), podcasts en het verzorgen van educatie, ondersteunen zij ook dochtersites in andere landen. Het bieden van ondersteuning aan een internationaal netwerk van gelieerde sites doet zij onder de naam Mad in the World.

De reden dat Mad in America internationale ondersteuning biedt, is dat ze van mening is dat een mix van journalistiek, onderwijs en maatschappelijke discussie, de kiem vormt voor een broodnodige herziening van de wereldwijde geestelijke gezondheidszorg. Door hun kennisbronnen wereldwijd aan te bieden dragen zij bij aan een nieuw model dat gemeenschapszin benadrukt en herstel en welzijn op de lange termijn bevordert.

In de submenu’s vindt u links naar de verschillende Mad-websites. De betreffende landelijke afdelingen delen kennis met elkaar en werken samen onder de noemer Mad in the World.

Mad in the World

Begin 2022 interviewde de MIA-redactie een aantal leden die op dat moment wereldwijd voor de Mad-familie actief waren. Zij vertellen in deze artikelen over hun ontstaan, voor welke uitdagingen de geestelijke gezondheidszorg in hun land staat, de motivatie en visie voor hun werk en wat je kunt vinden op de betreffende landelijke Mad-website.

Mad in the World

Toen Mad in America 10 jaar geleden startte, had men nooit gedacht dat het webazine ooit zou uitgroeien tot een wereldwijd netwerk van Mad-sites. Mad in Denmark, dat onlangs is gelanceerd, is het elfde filiaal van dit netwerk. Naar verwachting zullen er later dit jaar nog drie andere afdelingen volgen. In dit artikel gaat Robert Whitaker in op het belang van ons internationale Mad-netwerk.
Terugblik op 2023 door Robert Whitaker namens Mad in the World en Monique Timmermans voor Mad in the Netherlands. In hoeverre lukt het ons netwerk om het heroverwegen van het huidige op medicatie gebaseerde zorgparadigma met de bijbehorende diagnostisering en inmenging in onderzoek vanuit de industrie, op de kaart te zetten? Met zo’n 7 miljoen lezers wereldwijd hebben we in ieder geval impact. Welke artikelen werden op Mad in the Netherlands het meest gelezen? U leest het in dit jaaroverzicht.
In Mexico noemen ze hen "abandonados", de in de steek gelatenen - mensen die gevangen zitten, mishandeld en verwaarloosd worden binnen het psychiatrische systeem van het land. Mad in México zet zich in om deze mensen een kans te geven om hun stem te laten horen.
In Noorwegen bestaat een richtlijn van het Ministerie van Volksgezondheid die vereist dat elk van de vier regionale overheden van het land ten minste een kleine hoeveelheid niet-medicamenteuze behandelingen in een openbaar ziekenhuis aanbiedt. Toch heeft het land nog steeds problemen met gedwongen behandeling en schendingen van mensenrechten. De toevluchtsoorden waar mensen hun psychiatrische middelen kunnen afbouwen zijn slechts een klein deel van het hele systeem, dat voor de rest sterk gebaseerd is op het medische model.
Het politieke debat in het VK wordt steviger gevoerd dan in de meeste andere landen. Het ‘ziektemodel’ is desalniettemin nog steeds dominant. MITUK is kritisch op ‘behandeltaal’ omdat dit het medisch model in stand helpt te houden. ‘Psychologische formulering’ door professional en cliënt samen, benadrukt de verhalen achter emotioneel lijden.
De gemeenschap voor geestelijke gezondheidszorg in Brazilië is reeds lang trots op de psychiatrische hervorming van de jaren tachtig. De sluiting van ziekenhuizen ging gepaard met de goedkeuring van progressieve wetgeving voor het creëren van gemeenschapsgerichte zorg en de bescherming van de mensenrechten van patiënten. Vandaag de dag is het doel van Mad in Brasil om voort te bouwen op die eerdere hervorming en om een tweede golf van verregaande veranderingen op gang te brengen.
Op 1 februari 2022 kwam Mad in the Netherlands officieel online als tiende dochter van Mad in America om wereldwijde kennis rondom psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca vindbaar te maken. In dit jaaroverzicht laten we zien welke artikelen en pagina's u het beste wist te vinden en waarderen.
We weten niet of we het huidige paradigma van de geestelijke gezondheidszorg hebben uitgedaagd. Maar we hebben een website gebouwd die alternatieven biedt, informatie geeft, en wijst op het geweld dat plaatsvindt onder de dekmantel van het psychiatrische systeem, en dat is voor veel mensen belangrijk geweest.
Volgens Mad in Finland is het woord verspreiden het halve werk: “Als iemand eenmaal dat moment van kritisch ontwaken heeft meemaakt, is er geen houden meer aan.” De Finse geestelijke gezondheidszorg staat binnen de kringen van de kritische psychiatrie bekend om zijn innovatie en toepassing van het niet-gemedicaliseerde Open Dialoog zorgmodel. Het model werd voor het eerst ontwikkeld in West-Lapland maar "is bijna nergens in Finland te vinden". Het biomedische model overheerst.