Over ons

Mad in the Netherlands is een onafhankelijk platform dat deel uitmaakt van Mad in the World met als moederorganisatie Mad in America. De medewerkers van Mad in the Netherlands dragen zorg voor content, publicatie, onderhoud en promotie van de website. Zij ontvangen hiervoor geen economische vergoeding. Zij zetten zich vrijwillig in omdat zij het idealistische gedachtengoed van Mad in the Netherlands willen ondersteunen.

Missie

Mad in the Netherlands wil wereldwijde kennis op het gebied van psychiatrie, psychofarmaca en sociale rechtvaardigheid vindbaar maken. Dit wil ze voor mensen die psychisch lijden ervaren, hun naasten en hun behandelaren. Hiermee wil ze bijdragen aan een positieve verandering van de geestelijke gezondheidszorg.

Visie

Wij geloven dat de huidige op psychiatrische medicijnen en diagnoses gebaseerde behandelgedachte, de patiënten onvoldoende recht doet. Er is internationaal veel gedegen wetenschappelijk onderzoek en leerzame ervaringskennis beschikbaar die van grote waarde is. Mad in the Netherlands maakt deze informatie beschikbaar voor (toekomstige) patiënten zodat zij een weloverwogen beslissing kunnen nemen over het starten of stoppen met psychiatrische middelen in het kader van informed consent (geïnformeerde toestemming). Wij onderschrijven de hoop dat ons aanbod samen met de reeds maatschappelijk gevoerde discussie een kiem kunnen vormen voor een broodnodige heroverweging van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. We vinden dat het huidige biomedische denken moet worden vervangen door een model dat onze menselijkheid benadrukt door meer oog te hebben voor iemands sociale context en diens levensbepalende ervaringen zoals relationele conflicten, misbruik, tegenslagen, rouw en onrecht. Mad in the Netherlands wil kennisbronnen voor u aanboren van onderzoeken en artikelen die onderbelicht blijven in de algemene media en vakliteratuur. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Wij geloven dat psychisch lijden vaak een gevolg is van abnormale gebeurtenissen en stressvolle omgevingsfactoren.
  • We zijn van mening dat diagnoses op basis van de DMS-richtlijnen vaak leiden tot beperkende labels die stigmatisering in de hand werken.
  • Degenen die hulp zoeken voor psychische problemen moeten zo eerlijk mogelijk worden voorgelicht over de voor- en nadelen van verschillende behandelopties.
  • In de basis moet iedereen de mogelijkheid hebben op een medicijnvrije behandeling.

De informatie op deze website, inclusief verwijzingen, filmpjes, afbeeldingen en dergelijke, is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties. Zie hiervoor onze medische disclaimer.

Strategie

Mad in the Netherlands publiceert op haar website nieuws over onderzoeken, journalistieke artikelen en inhoudelijke berichten door mensen met doorleefde ervaring, hun naasten of behandelaars. Artikelen van MIA Global dienen hierbij als basis. Een hoofddoel is kennis bieden over de werking van psychofarmaca, bronnen verschaffen met relevante afbouwinformatie, evenals informatie geven over gewenning en onttrekkingsverschijnselen door psychofarmaca. Daarnaast bieden we links naar interessante internationale websites, collegiale steungroepen, themapagina’s, inspirerende initiatieven en podcasts. Mad in the Netherlands (MIA Global) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze externe websites.

Delen

Wij waarderen het als Mad in the Netherlands als kennisbron gebruikt wordt. We verwachten wel dat bij het delen of citeren van onze content een juiste bronvermelding (www.madinthenetherlands.org) wordt weergegeven. Tevens verwachten we dat zowel de inhoud als de essentie van de teksten intact blijven. Het copyright ligt bij Mad in America foundation (www.madinamerica.com). We doen ons best om links naar andere pagina’s up-to-date te houden. We zijn niet verantwoordelijk voor content van derden op doorverwezen pagina’s. Tenzij expliciet anders vermeld, gebruiken wij afbeeldingen van Deposit Photos.

Contact

We vinden het belangrijk om lezers de mogelijkheid te bieden om hun stem toe te voegen aan deze discussie. In de originele artikelen is een optie aanwezig om reactie te kunnen geven. Wij nodigen u van harte uit om daar gebruik van te maken. Via de contactknop onder aan deze pagina kunt u reageren als u een bepaald onderwerp als thema uitgelicht wilt hebben (of daar actief aan bij wilt dragen), zelf informatiebronnen of inspirerende initiatieven kent waarvan u denkt dat ze toegevoegd zouden moeten worden (met motivatie) of als u onjuistheden op de pagina constateert (met motivatie). Het antwoord op uw mail kan mogelijk 2-3 weken op zich laten wachten.

Voor persoonlijke vragen over het afbouwen van psychofarmaca en het ervaren van onttrekkingsklachten verwijzen wij u graag naar de Vereniging Afbouwmedicatie. Inhoudelijke opmerkingen over de webpagina’s inzake psychofarmaca kunt u uiteraard aan ons melden via de contactknop.

Wilt u zelf een artikel, persoonlijk verhaal of blog indienen? U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen middels onderstaande contactknop. Engelstalige artikelen kunnen we voordragen voor publicatie op Mad in America. De teksten die op deze website worden gepubliceerd, geven de mening van hun auteurs weer. Deze worden niet noodzakelijk door het team van Mad in the Netherlands gedeeld. De redactie van Mad in the Netherlands heeft het recht om zonder uitleg of toelichting, content en reacties te verwijderen of een redactionele opmerking toe te voegen. Mad in America kan op enig moment de site offline halen. We verwelkomen feedback.

Samen met Mad in the World werken we aan een online community die een maatschappelijke kracht voor verandering kan zijn.