Interessante websites wereldwijd

Op deze pagina vindt u een aantal bekende internationale websites gericht op lotgenotencontact, ervaringskennis delen en/of kennisoverdracht. U ziet de naam van de beweging, enkele kernwoorden en een korte beschrijving. Boven de titel staat een icoon met link naar de website van het betreffende initiatief.

Voel u vrij om ons te attenderen op waardevolle toevoegingen. Stuur een mail met link en motivatie. We zullen uw verzoek zorgvuldig beoordelen.

Tot slot wijzen wij u erop dat Mad in the Netherlands (MIA Global) niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud van de externe websites.

Akathisia Alliance

Acathisie - Bewegingsstoornis - Psychiatrische medicatie - Ondraaglijke ontrust

De "Akathisia Alliance for Education and Research" is een non-profitorganisatie die is opgericht door mensen die het hebben meegemaakt. De groep omvat biochemici, psychologen, verpleegkundigen, advocaten, bedrijfseigenaren en anderen die acathisie, suïcidaliteit en verwoestende persoonlijke verliezen hebben overleefd. Vaak zijn deze ernstige bijwerkingen een gevolg van een gebrek aan bewustzijn bij medische professionals. Ze zijn uit alle lagen van de bevolking samengekomen om deze verschijnselen die ze allemaal gemeen hebben te bestrijden, zodat ze kunnen helpen dat dit anderen overkomen. Acathisie wordt meestal verkeerd gediagnosticeerd als een geestesziekte of een op angst gebaseerde stoornis (functionele neurologische stoornis, psychogene bewegingsstoornis, conversiestoornis, somatisatie, enz.). Acathisie is een extreem verontrustende neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door ernstige opwinding, een onvermogen om stil te blijven en een overweldigend gevoel van angst. Het is algemeen bekend dat het zelfmoord veroorzaakt. Bovendien kan acathisie agressie veroorzaken met gewelddadige impulen. Hoewel acathisie kan optreden bij de ziekte van Parkinson, traumatisch hersenletsel en andere neurologische aandoeningen, wordt het voornamelijk door medicatie geïnduceerd. De meest voorkomende daders zijn antipsychotica, antidepressiva, antibiotica en medicijnen tegen misselijkheid. Acathisie komt ook vaak voor bij ontwenning van benzodiazepinen, vooral wanneer te snel wordt gestopt na langdurig gebruik. Het kan ook het gevolg zijn van het stoppen met opioïden en drugs zoals cocaïne en amfetaminen. De website geeft informatie, peer-support, erkenning, bronnen en werkt aan onderzoek.

Beat

Lotgenotencontact - Eetproblemen - Online hulp

Beat is de liefdadigheidsinstelling voor eetstoornissen in het VK. Opgericht in 1989 als de Eating Disorders Association, is het hun missie om een ​​einde te maken aan de pijn en het lijden veroorzaakt door eetstoornissen. Ze bieden telefonische en online hulp, geven informatie (ook voor naasten), je kunt in contact komen met lotgenoten en informatiegidsen downloaden.

Benzobuddies

Lotgenotencontact - Benzodiazepine - Online gemeenschap

BenzoBuddies is een openbaar forum waar veel ervaringen worden uitgewisseld. Het is opgericht om praktische hulp en emotionele steun te bieden aan mensen die willen stoppen met benzodiazepinen. 

Benzodiazepine Information Coalition

Lotgenotencontact - Benzodiazepine - Bijwerkingen - Onttrekkingsverschijnselen

Benzodiazepine Information Coalition probeert het stigma te doorbreken en het bewustzijn rond letsels ontstaan door voorgeschreven benzodiazepine te vergroten, een stem te geven aan de patiënten die lijden en onderzoek en toegang tot competente, praktisch onderbouwde medische zorg te vergemakkelijken voor degenen die getroffen zijn door een door benzodiazepine veroorzaakte handicap(s). De website is overzichtelijk en biedt veel duidelijke en belangrijke informatie. Op de website vind je de Ashton-manual. Dit is een zeer interessante gids over afbouwen en onttrekkingsverschijnselen. Het is geschreven voor benzo-afbouw, maar ook zeer van toepassing voor andere psychofarmaca.

Beyond Meds

Ontwenningssyndroom - Blog - Alternatieve geneeswijzen - Psychiatrische medicatie

Beyond Meds, gecreëerd door een professional in de geestelijke gezondheidszorg, ex-patiënt en Mad in America-blogger Monica Cassani , is een van de grootste archieven met informatie over psychiatrische medicijnen, ontwenning, alternatieve geneeswijzen, manieren om emotionele problemen te herzien en opnieuw te kaderen, mensenrechtenkwesties in de geestelijke gezondheidszorg, wetenschappelijk onderzoek naar psychiatrie en geestelijke gezondheid en chronische ziekten. De sectie over ontwenning van psychofarmaca bevat ook het persoonlijk verslag van het leven van Monica voor, tijdens en na ontwenning. Ontwenningssyndroom, voor- en nadelen van het stoppen met psychofarmaca, gevoeligheid medicatie, taperplan, chronische pijn, fibromyalgie, CVS, pijn etc.

Centrum Seksueel Geweld

Seksueel misbruik - Online-hulp - Aanranding - Verkrachting

Het Centrum Seksueel Geweld is er voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel geweld. Je kunt er veilig en anoniem contact mee opnemen. Als je wilt, zorgen zij ervoor dat er artsen, verpleegkundigen, psychologen, politie of andere hulpverleners worden ingeschakeld. Ze staan 24/7 voor jou klaar om jou de hulp te bieden die je nodig hebt. Er is informatie voor slachtoffers maar ook voor naasten. Op de website wordt uitgelegd wat seksueel geweld is en waarom hulp zoeken belangrijk kan zijn.

Deutsche Gesellschaft für Soziale psychatrie e.V.

Sociale psychiatrie - Opname - ADHD - Afbouwen antipsychotica

De Duitse Vereniging voor Sociale Psychiatrie e. V. (DGSP) is een onafhankelijke beroepsvereniging voor psychiatrisch werkers van alle beroepsgroepen. Ze verenigt mensen die zich willen inzetten voor de verdere humanisering van de psychiatrische zorg buiten de grenzen van hun betaalde arbeid. Zij dragen hieraan bij door middel van professionele uitwisselingen onderling, door PR-werkzaamheden en door betrokkenheid bij politieke commissies. Last but not least vind je in het DGSP kennis, ervaring en aanmoediging voor je eigen werk. De sociale psychiatrie ziet mensen in hun relatie tot de samenleving en hun levensgeschiedenis - met sterke en zwakke punten, middelen en copingstrategieën, met basisbehoeften om te leven en werken, met familieleden, vrienden en collega's, als een liefdevol en lerend individu. Ze ondersteunen sociale psychiatrie als psychiatrie in de context van gemeenschappen, sociale zekerheidsstelsels en politiek. Behandeling en hulp voor mensen met psychische aandoeningen moeten breed worden georganiseerd - persoons- en behoeftegericht, multiprofessioneel, gemeenschapsgeïntegreerd en democratisch. Voor patiënten en behandelaars zeer interessant zijn: 1. De brochure https://www.dgsp-ev.de/veroeffentlichungen/broschueren/dossier-soziale-psychiatrie-und-klinik.html over sociale psychiatrie bij opname en intramurale zorg (zorg binnen muren). Het benoemt mooie menselijke mogelijkheden. 2. De gids https://www.dgsp-ev.de/veroeffentlichungen/broschueren/neuroleptika-reduzieren-und-absetzen.html is zorgvuldig opgezet en een aanrader als u verminderen of stoppen antipsychotica overweegt. 3. De folder https://www.dgsp-ev.de/veroeffentlichungen/broschueren/adhs-ritalin-und-psychopharmaka.html gaat over het alarmerend hoge aantal waarin Duitse artsen en kinder- en jeugdpsychiaters de diagnose ‘aandachtstekortstoornis / hyperactiviteitsstoornis’ (ADHD) hebben gesteld met de vergelijkbare toenoeme in het voorschrijven van de werkzame stof methylfenidaat, zoals Ritalin, toe. De folder onderzoekt de achtergrond.

Drugs.com

Medicijninteractie - Bijsluiter-database - Polyfarmacie

Drugs.com wil de meest vertrouwde bron van internet zijn voor informatie over medicatie en aanverwante gezondheidsinformatie. Dit bereiken ze door onafhankelijke, objectieve, uitgebreide en actuele informatie in een duidelijk en beknopt formaat te presenteren voor zowel consumenten als zorgprofessionals. Interessant is het tabblad interactiecontrole waarop je kunt zien of verschillende geneesmiddelen die je gebruikt elkaar beïnvloeden. Het tabblad medicijnen az is interessant als u meer informatie wilt over hetgeen u gebruikt of overweegt te gaan gebruiken.

Dystonia medical research foundation

Dystonie - Bewegingsstoornis - Psychiatrische medicijnen - Spiertrekkingen - Collegiale steun

De DMRF is een non-profitorganisatie die zich inzet voor alle mensen met dystonie en hun families. Sinds 1976 is de DMRF uitgegroeid van een kleine familiestichting tot een dynamische, op leden gebaseerde organisatie onder leiding van een raad van bestuur en een netwerk van vrijwilligers met persoonlijke connecties met dystonie. Ze bevorderen onderzoek, bieden informatie over dystonie en hoe het is om er mee te leven. Er is peer-support (lotgenoten). Dystonie is een neurologische aandoening die overmatige, onwillekeurige spiersamentrekkingen veroorzaakt. Deze spiersamentrekkingen resulteren in abnormale spierbewegingen en lichaamshoudingen, waardoor het moeilijk wordt voor individuen om hun bewegingen onder controle te houden. De bewegingen en houdingen kunnen pijnlijk zijn. Dystonische bewegingen zijn typisch gestructureerd en repetitief. Door psychofarmaca veroorzaakte bewegingsstoornissen zijn er in verschillende vormen en kunnen worden veroorzaakt door een aantal medicijnen die de hersenchemie veranderen. De soorten medicijnen die het vaakst worden geassocieerd met het veroorzaken van bewegingsstoornissen zijn dopamine-blokkerende medicijnen (d.w.z. dopamine-antagonisten of anti-dopaminerge medicijnen), die een chemische stof in de hersenen blokkeren die dopamine wordt genoemd.

European Disability Forum

Handicap - Gelijke rechten - Belangenbehartiging

Het European Disability Forum is een door personen met handicap en familieleden/naasten van mensen met handicap gerunde overkoepelende organisatie. Diens taak is de belangen behartigen van meer dan 100 miljoen personen met een handicap in Europa. Hun doel is om gelijke kansen te realiseren ongeacht een handicap. Ze volgen EU-beleid en begeleiden leden die pleiten voor de rechten van gehandicapten door nauwe samenwerking met EU-instellingen en EU-agentschappen. Op de website staan thema's als non-discriminatiebeleid, klimaatactie, gendergelijkheid, migratie en toegankelijkheid.

Headspace

Jeugd - Voorlichting - E-Health -Laagdrempelig

Headspace biedt laagdrempelige online voorlichting aan jongeren (en hun naasten) over mentale gezondheid maar ook allerlei andere issues waar jeugd mee te maken krijgt zoals drank, doelloosheid en keuzestess. Headspace heeft vestigingen door heel Australië waar jongeren makkelijk binnen kunnen lopen.

Hearing Voices Network

Stemmenhoren - Collegiale steun - Stigma doorbreken - Onderzoekersondersteuning

Intervoice (International Hearing Voices Projects) is een liefdadigheidsinstelling, geregistreerd in het VK, die tot doel heeft de International Hearing Voices Movement te ondersteunen door mensen met elkaar in contact te brengen, ideeën te delen, informatie te verspreiden, innovatieve initiatieven onder de aandacht te brengen, respectvol onderzoek van hoge kwaliteit aan te moedigen en haar waarden over de hele wereld te promoten. Door kennis te delen, willen we stemmenhoorders, families, bondgenoten en professionals helpen om hun eigen keuzes te maken. Op deze website vindt u een groeiende bibliotheek met artikelen, multimedia en ideeën van over de hele wereld over stemmenhoren. 

Inner Compass Initiative - Withdrawal project

Informed Consent - Zelfregie - Online-gemeenschap - Psychofarmaca

Het Inner Compass Initiative streeft ernaar bij te dragen dat iedereen wijsheid, kennis en macht terugwint, zowel binnen zichzelf als individu, als in relaties en gemeenschappen. Ze ondersteunen individuen om deel te nemen aan nieuwsgierige, kritische, onafhankelijke zelfstudie en innerlijke verkenning, en ze helpen groepen om gezamenlijk meer onderlinge verbinding en zo een sterkere en veerkrachtigere basisgemeenschappen te ontwikkelen. Inner Compass Initiative biedt middelen, hulpmiddelen en verbindingsplatforms om beter geïnformeerde keuzes te vergemakkelijken met betrekking tot alles wat met "geestelijke gezondheid" te maken heeft en om individuen en groepen over de hele wereld te ondersteunen die het diagnostische/farmaceutische paradigma willen achterlaten. Speciale aandacht voor: Het terugtrekkingsproject https://withdrawal.theinnercompass.org/ (TWP, the withdrawal project); een informatiebron die is ontworpen om mensen te helpen zichzelf in staat te stellen beter geïnformeerde keuzes te maken - afgestemd op hun persoonlijke wensen en behoeften - met betrekking tot het nemen, afbouwen en stoppen met psychiatrische medicijnen. De website van TWP bevat gratis een uitgebreide gids voor afbouw van psychiatrische drugs, bedoeld om mensen te informeren en te helpen bij het nemen van beslissingen over de meest risicobeperkende en verantwoorde manieren om zich voor te bereiden op het afbouwen van antidepressiva, benzodiazepines, stimulerende middelen, antipsychotica, stemmingsstabilisatoren, Z-drugs en andere psychiatrische medicijnen. Ook bevat het coping-technieken voor het omgaan met veelvoorkomende ontwenningsverschijnselen. De sectie Leren/afleren (Learn/Unlearn) bevat toegankelijke, kritische analyses van de werkingsmechanismen, effectiviteit, veiligheid en schade van de belangrijkste klassen van psychiatrische medicijnen en een verzameling artikelen die inzicht bieden in de wetenschap en marketing van psychiatrische medicijnen, de constructie en promotie van psychiatrische diagnoses, en alternatieve manieren om mentale en emotionele uitdagingen te begrijpen en te overwinnen. Laura Delano is mede-oprichtster en directeur en schreef ook voor Mad in America.

International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal

Afbouwen - Onttrekking - Psychofarmaca - Onderzoekers

Het International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal in in 2016 opgericht. De leden bestaan uit bekende namen in het circuit. Zij willen onderzoek en praktijkgerichte kennis ontwikkelen die het veilig verminderen van en stoppen met psychiatrische medicijnen zal vergemakkelijken, bijdragen aan evidence-based praktijken voor het verminderen van en stoppen met psychiatrische medicijnen, en het vergemakkelijken van hun opname in richtlijnen voor huisartsenpraktijken. Bijdragen aan het mensenrecht op een geïnformeerde keuze met betrekking tot psychiatrische medicijnen en praktijken promoten die families, vrienden en professionals helpen bij het ondersteunen van veilige vermindering van en ontwenning van psychiatrische drugs, en om rekening te houden met relationele en sociale aspecten die essentieel zijn voor dit proces. Op de website staan veel namen van mensen die zich hard maken voor verandering in de psychiatrie. Tevens vind je hier veel kennis over terugtrekking en onttrekkingsverschijnselen.

Let's talk withdrawal

Afbouwen - Onttrekking - Psychofarmaca - Multimedia

Let's talk withdrawal (door James Moore); laten we praten over afbouwen. Psychotrope geneesmiddelen op recept (zoals antidepressiva, antipsychotica en anxiolytische medicijnen) zijn vaak erg moeilijk te stoppen. Gebruikers die het einde van de behandeling hebben bereikt en willen stoppen, kunnen last krijgen van slopende ontwenningsverschijnselen, zelfs als ze het advies van hun arts opvolgen. In sommige gevallen kunnen deze ontwenningsverschijnselen zo ernstig zijn dat ze de gebruiker ervan weerhouden om met de medicatie te stoppen. Deze site is er om het probleem te beschrijven, interviews (blogs, video, audio) te plaatsen met mensen die ervaring hebben opgedaan met afbouwen en campagne te voeren voor verandering. Veel van deze medicijnen leiden tot afhankelijkheid en de beste manier om onaangename symptomen te voorkomen, is door de dosering gedurende een langere periode langzaam te verlagen . Helaas, omdat we moeten vertrouwen op standaard geregistreerde doseringen die beschikbaar zijn in pil- of capsulevorm, is geleidelijk verminderen bijna onmogelijk voor de meeste mensen die de medicijnen gebruiken. Op Mad in America verscheen dit interview: https://www.madinamerica.com/2017/04/lets-talk-withdrawal-podcast/

Mental Health Europe

Beleidsverandering - Dwang - Informed Consent - DSM-diagnoses

MHE werkt nauw samen met de Europese instellingen en internationale instanties om geestelijke gezondheid in al het beleid te integreren en stigmatisering op het gebied van geestelijke gezondheid te beëindigen. Mental Health Europe vertegenwoordigt verenigingen en individuen op het gebied van geestelijke gezondheid, waaronder gebruikers van geestelijke gezondheidsdiensten, professionals, dienstverleners en vrijwilligers. Samen met haar leden formuleert MHE aanbevelingen voor beleidsmakers om een ​​GGZ-vriendelijk beleid te ontwikkelen. MHE zit zich in om te zorgen dat de stem van mensen die psychische problemen (hebben) ervaren in heel Europa wordt gehoord. Ze hebben in het kader van "informed consent" interessante boekjes gemaakt over diagnoses, behandeling, dwang en medicatie (https://www.mhe-sme.org/short-guides/). De nieuwspagina houdt u op de hoogte van hun werk (https://www.mhe-sme.org/newsroom/news/).

National Organization for Tardive Dyskinesia

Tardieve Dyskinesie - Collegiale steun - Bewegingsstoornis - Psychofarmaca

De National Organization for Tardive Dyskinesia (NOTD) is de eerste organisatie in de VS die zich inzet voor mensen met tardieve dyskinesie (TD). "Tardieve" wat laat betekent en "dyskinesie" wat onwillekeurige beweging betekent, is het resultaat van behandeling met dopamine-receptorblokkers (DRBA's). Klassieke tardieve dyskinesie (TD) omvat onwillekeurige, repetitieve bewegingen van het gezicht, de ledematen, de romp en/of andere lichaamsdelen. Naast bewustwording, biedt NOTD: werken aan bekendheid via bijvoorbeeld een TD-awareness week, media, social media, het onderwijzen en met elkaar in gesprek brengen van patiënten en artsen en onderzoekers en het faciliteren van de opbouw van een TD-gemeenschap voor degenen die lijden.

Nederlandse organisatie voor seksediversiteit

Seksediversiteit - Intersekse - Toegankelijke gezondheidszorg - Mensenrechten

Stichting NNID zet zich sinds 8 juli 2013 in voor seksediversiteit in het algemeen en intersekse in het bijzonder. Beide woorden betekenen dat het biologisch geslacht een spectrum is met oneindig veel variaties. Intersekse is een kleinere groep binnen het geheel van seksediversiteit. Deze kleinere groep heeft volgens onderzoek vaak te maken met discriminatie. Daarnaast hebben sommige intersekse mensen te maken met medische behandelingen die als ernstige mensenrechtenschending moeten worden bestempeld. Waar sociologen, juristen, en biologen spreken van intersekse, gebruiken medici en andere gezondheidswerkers vaker DSD (Disorders/Differences of Sex Development). De woorden verschillen, toch gaan ze wel over grotendeels dezelfde groep mensen. Stichting NNID zet zich in voor de mensenrechtenbenadering in de maatschappij en ook in een voor intersekse mensen toegankelijke gezondheidszorg. Op hun website seksediversiteit.nl staat veel informatie over sekse en seksediversiteit en verwijzing naar andere bronnen.

PsychoseNet

E-spreekuur - Collegiale steun - Informatie over medicatie - Hulp bij herstel

PsychoseNet.nl is een initiatief van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals en beoogt een laagdrempelige plek te zijn waar naast goede en normaliserende informatie ook hoop en steun geboden wordt. PsychoseNet voorziet in een belangrijke informatiebehoefte rondom psychosegevoeligheid en zet daarnaast sterk in op een herkadering van het beeld dat we hebben van mensen met psychische kwetsbaarheden in het algemeen, en dat van mensen met een psychotische kwetsbaarheid in het bijzonder. Aan het begrip ‘psychose’ kleven nog altijd vele misverstanden (het is een progressieve hersenziekte), negatieve verwachtingen (na een psychose kun je nooit meer een normaal leven leiden) en vooroordelen (psychotische mensen zijn gevaarlijk), met alle gevolgen van dien. PsychoseNet wil een antwoord zijn op het onterechte negativisme en pessimisme rondom psychose door goede informatie en perspectief te bieden en een (online) community te creëren waar kennis en ervaring kan worden gedeeld. Er is een chat waar je vragen kunt stellen en een espreekuur waar je snel reactie op je vraag krijgt van een deskundige. Naast psychosegevoeligheid wordt bipolairiteit, depressie, trauma en schizofrenie besproken. Tevens informatie over medicatie, hulp bij herstel en informatie voor naasten. Voorzitter is Jim van Os.

RxISK

Medicijninformatie - Bijwerkingen psychofarmaca - Seksuele disfunctie

RxISK is een gratis, onafhankelijke website waar u geneesmiddelen op recept kunt onderzoeken en een bijwerking van een geneesmiddel kunt melden, problemen en mogelijke oplossingen kunt identificeren en, wanneer het nog mogelijk is, om in te grijpen en een oplossing te vinden. RxISK biedt tools en toegang tot exclusieve gegevens over geneesmiddelen op recept en bijwerkingen van medicijnen - inclusief een doorzoekbare database van bijna 6 miljoen rapporten die zijn ingediend bij de FDA, Health Canada en RxISK. Op de website staat veel informatie over PSSD (aanhoudende seksuele disfunctie) gereviewd door David Heally, uitgebreide informatie over werking en bijwerkingen van antidepressiva, antipsychotica, dopamine-agonisten, stemmingsstabilatoren. In de sectie https://rxisk.org/drug-search/ vind je specifieke informatie over je medicijn met verwijzingen naar onderzoeken. Je kunt dus gerichte informatie vinden als je klachten hebt waarvan je niet weet of ze bij je medicijn horen.

Safe Harbor

Holistisch - Alternatieve geneeswijzen - Medicatie-arm

Safe Harbor is een non-profitorganisatie, in 1998 opgericht door Dan Stradford. Dan zijn vader was psychiatrisch ziek en herstelde nooit van zijn ‘shocktherapie en behandeling met psychiatrische medicatie’. De missie van deze veilige haven is om niet-schadelijke medicatievrije of arme behandelmethoden te promoten. En om beoefenaars te helpen bij het vinden van alternatieven ter aanvulling op of vervanging van farmaceutische behandelingen. Dit doet zij door educatie te verzorgen en keuzes op het gebied van alternatieve praktijken voor geestelijke gezondheid te bieden aan de websitebezoekers. De sectie “medicijnvrije strategieën om te reageren op mentale gezondheidsklachten” is interessant om eens te bekijken. In de artikelen op deze website komen veel holistische benaderingen en aanvullende therapieën aan de orde met links naar verdiepende websites.

Surviving Antidepressants

Collegiale steun - Antidepressiva - Online-platform - Ontwenning

Adele Framer, ook bekend onder haar online adres Altostrata, is de oprichter van SurvivingAntidepressants.org; een kritische en uitgebreide peer-support website met duizenden casussen van ontwenning van psychiatrische medicatie. De site is een informatiecentrum over dit onderwerp, waarbij methoden voor het veilig afbouwen en herstellen van medicijnen worden belicht en medemenselijkheid wordt getoond aan degenen die in de greep van ontwenningsverschijnselen zijn. Alle informatie op de site is afkomstig uit wetenschappelijke artikelen, overheidsadviezen en bijsluiters, en veel ervan is gedeeld op Facebook en andere platforms op internet. De site is genoemd in wetenschappelijke tijdschriften en reguliere media zoals Psychiatric Times en Psychology Today. Het aantal geregistreerde leden staan ​​op ongeveer 14.000, met ongeveer 56.000 bezoekers per maand (november 2020). Een introductiepodcast staat op Mad in America: https://www.madinamerica.com/2020/11/surviving-antidepressants-adele-framer/

Trauma - Health Equity and Neurobiology

Gezondheidsgelijkheid - Trauma - Holistisch - Trainingsprogramma

THEN vindt dat door specialisatie in gezondheidszorg lichaam en geest teveel als twee aparte systemen worden gezien. Body-Brain Regulation brengt beide werelden samen. De missie van het Centre for Collaborative Study ofwel Trauma, Health Equity, and Neurobiology (THEN) is, om persoonsgericht, gebaseerd op wetenschap, effectief en betaalbaar én voor iedereen toegankelijke (ongeacht huidskleur, armoede, seksuele geaardheid) gezondheidszorg op te zetten. THEN heeft als doel om voor 2025 kerncurricula te ontwikkelen, verspreiden en implementeren met concepten en praktijkaanbevelingen voor trauma, gezondheidsgelijkheid en neurobiologie in alle specialismen van academische en klinische geneeskunde, inclusief psychiatrie, evenals in de trainingsprogramma's in alle gezondheidswetenschappelijke disciplines. Voor uitleg over Body-Brain Regulation zie https://education.madinamerica.com/p/brain-body-regulation

Trauma Research Foundation

Trauma - Onderzoek - Kennisoverdracht - CPTSS

Trauma Research Foundation is opgericht voor het ondersteunen en laten groeien van een gemeenschap van clinici, onderzoekers, opvoeders en mensen wiens leven wordt beïnvloed door trauma, die samenwerken om optimale traumabehandelingen voor kinderen en volwassenen te onderzoeken, ontwikkelen, verspreiden en implementeren. Hun strategie: *Ondersteuning; Onderzoek naar de grenzen van traumabehandeling *Deel onze kennis met clinici en mensen die getroffen zijn door trauma. *Verzamel de beste en slimste onderzoekers, clinici, opvoeders en collega's om deel uit te maken van ons netwerk. *Samenwerken binnen ons netwerk om innovatieve interventies voor de behandeling van trauma te onderzoeken, ontwikkelen en uit te dragen. Kijk ook eens op de website van Bessel van der Kolk (Traumasporen), de grondlegger van deze foundation. https://www.besselvanderkolk.com/

Vereniging Afbouwmedicatie

Taperingstrip - Vergoeding - Voorlichting - Verantwoord afbouwen - Lobby

De Patiëntenvereniging Afbouwmedicatie behartigt de belangen van mensen die op een verantwoorde wijze de dosering van hun medicatie willen verlagen. Zij doet dit door voorlichting te geven. Er is zowel ervaringskennis als wetenschappelijk onderbouwde kennis aanwezig. De Vereniging Afbouwmedicatie onderneemt juridische stappen om afbouwmedicatie vergoed te krijgen in het basispakket van de zorgverzekering. Om dit doel te bereiken ondernemen zij ook lobby-activiteiten, zoals overleg met vertegenwoordigers van de politiek, de zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgautoriteiten. Sommige mensen kunnen afbouwen met de bestaande doseringen. Anderen krijgen klachten bij het afbouwen. Deze laatste groep heeft lagere doseringen nodig dan de laagste sterkte van geregistreerde medicatie die de apotheek levert. Afbouwmedicatie is dezelfde medicatie die de patiënt op dit moment gebruikt, maar dan in kleinere doseringen zodat de patiënt langzaam en geleidelijk kan afbouwen. De Vereniging is tevens makkelijk en snel bereikbaar voor vragen over onttrekkingsverschijnselen.

#Withdrawoviedo

Handicap - Belangenbehartiging - Onvrijwillige opname - Isoleer

Withdraw Oviedo is een beweging die tegen het ontwerp van het aanvullend protocol bij het Verdrag van Oviedo is. Onvrijwillige behandeling en plaatsing in de psychiatrie zijn verboden volgens het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, geratificeerd door 46 van de 47 lidstaten van de Raad van Europa. Goedkeuring van het protocol zal een juridisch conflict creëren tussen de verplichtingen van staten op regionaal niveau (Raad van Europa) en internationaal niveau (CRPD).

***Pagina samengesteld door MitN – Geïllustreerd door Annemarie van Essen***