Ingekorte vertalingen

Op deze pagina vindt u ingekorte naar Nederlands vertaalde artikelen van het platform “MIA Global”.

Ingekorte vertalingen

Depressie wordt NIET veroorzaakt door een laag serotoninegehalte in de hersenen, zoals lang is beweerd, zo blijkt uit een recente Britse studie. De oorzaken liggen veeleer in moeilijke levensomstandigheden en andere psychosociale factoren. Mocht dit voor u een reden zijn om het afbouwen van medicatie te (her)overwegen dan is het tweede deel van het artikel interessant. Daarin deelt Lasse Mattila (Mad in Sweden) de bij hem bekende belangrijkste ervaringsinformatie en kennisbronnen.
Verslag van de actie ‘I got better’ door Mind Freedom. In de enquête als onderdeel van de campagne stonden een aantal vragen centraal. Worden boodschappen van ‘uitzichtloosheid’ vaak uitgezonden en hoe gebeurt dat? Ervaren de ontvangers van de boodschap werkelijk geen herstel? Wat draagt bij aan herstel? Vele wegen leiden naar beter mentaal en emotioneel welzijn. Wat is jouw weg?
Artikel over een onderzoek naar de psychiatrische gevolgen als volwassene ten gevolge van pesten en gepest worden door leeftijdsgenoten in de kindertijd en adolescentie. Dit artikel bevat een korte samenvatting van de bevindingen uit dit onderzoek en diverse informatiebronnen rondom het thema 'Pesten’.
De huidige klinische praktijkrichtlijnen inzake het afbouwen van een antidepressivum schieten ernstig tekort volgens artikel van Deense onderzoekers. Geen van de door hen gereviewde CPG's raadde expliciet het afbouwen of stoppen met antidepressiva aan of besprak hoe ontwenningsverschijnselen eruit zouden kunnen zien.
Onderzoekers komen tot de bevinding dat sommige Mobile Mental Health interventies weliswaar veelbelovend lijken, maar dat overtuigend bewijsmateriaal daarvoor ontbreekt. Er zijn nadelen en kansen. De auteurs bieden suggesties voor toekomstig onderzoek.
Waarom willen mensen psychofarmaca afbouwen? Hoe kan het dat kennis over verantwoorde afbouw en onttrekkingsverschijnselen bij voorschrijvers ontbreekt waardoor een patiënt noodgedwongen zelf een weg hierin moet zoeken? In dit artikel worden antwoorden gezocht op deze vragen.
De remmende werking van antidepressiva op de bloedstolling is al lange tijd bekend. Dit artikel beschrijft een casus over spontaan bloedend tandvlees door psychiater Marcello Maviglia van Mad in Italy. Onderaan het artikel wordt verwezen naar enkele artikelen die andere vormen van bloedingen in relatie tot antidepressiva beschrijven.
Dat diabetes (suikerziekte) net als depressie is, wordt vaak als argument aangevoerd om medicatie voor te schrijven aan mensen in psychische nood. Deze blog maakt met steekhoudende argumenten korte metten met de vergelijking.

Archief

Thema's