Ingekorte vertalingen

Op deze pagina vindt u ingekorte naar Nederlands vertaalde artikelen van het platform “MIA Global”.

Ingekorte vertalingen

Na een verschrikkelijke periode van ontwenning van Lyrica en Zyprexa legt Jørgen Kjønø de vragen die hem tijdens zijn taperingproces het meest achtervolgden voor aan afbouwdeskundige Anders Sørensen, die ze voor de camera beantwoordde. De video’s zijn bedoeld als een bron van troost en bevatten constructieve, motiverende en praktische kennis voor mensen die een taperingproces (willen) ondergaan. Had Jørgen deze informatie destijds zelf tot zijn beschikking gehad, dan had het zijn lijden veel minder en beter beheersbaar gemaakt. Links naar de video’s en het verhaal van Jørgen vind je in deze blog.
In een onderzoek naar fluoxetine (Prozac) voor adolescenten ontdekten onderzoekers dat het placebo-effect goede resultaten voorspelde, maar de daadwerkelijke medicamenteuze behandeling niet. Na rekening te hebben gehouden met "treatment guess" (degenen die erachter kwamen dat ze een interventie kregen in plaats van een placebo), was het medicijn niet effectief bij de behandeling van depressie. Sterker nog, degenen die een placebo kregen maar dachten dat ze Prozac kregen verbeterden meer dan degenen die het medicijn kregen en dat wisten.
Artikel van onderzoeksjournalist Robert Whitaker over de verleende aanvullende goedkeuring door de FDA van de inzet van het antipsychoticum brexpiprazol (Rxulti®) voor de behandeling van agitatie geassocieerd met dementie als gevolg van de ziekte van Alzheimer. In klinische onderzoeken leverde het medicijn geen betekenisvol klinisch voordeel op, geen verbetering in de levenskwaliteit van de patiënt of verzorger, en verhoogde het het risico op overlijden.
Groot internationaal onderzoek onder gebruikers van antidepressiva geeft aan dat de ruime meerderheid hun voorschrijvend arts als niet behulpzaam ervaarde in het onttrekkingsproces en geeft aan waar hun behoefte gelegen had.
De vertaalster van Joanna Moncrieff haar boek "The Bitterest Pills. The Disturbing History of Antipsychotic Drugs" haalt enkele onderwerpen uit het boek aan. Hoe werken antipsychotica? Zijn ze (soms) zinvol als interventie? Waarvoor worden ze voorgeschreven? Wat zijn de nevenwerkingen? Leiden ze op langere termijn tot betere uitkomsten? Is afbouwen makkelijk? En met de antwoorden op voorgaande vragen in ons hoofd, hoe kijken we dan naar dwang en depotmedicatie?
Veel mensen zeggen dat psychotrope middelen een laatste redmiddel zijn. Dat je eerst alles geprobeerd moet hebben voordat je ermee start. Ook veel artsen stellen iets dergelijks. Maar serieus? Is werkelijk alles geprobeerd voordat iemand begint met het nemen of voorschrijven van psychofarmaca? De schrijver van deze blog heeft een lijst met 120 mogelijkheden gemaakt om te verkennen en mee te nemen bij de afweging. De blog helpt tevens de gedachte 'dat mensen alles al geprobeerd hebben' bij te stellen.
Vandaag de dag heeft de chronische ziekte van Lyme pandemische proporties aangenomen, met een schromelijk onderschat aantal mensen die er wereldwijd aan lijden. Een oproep aan psychiaters en alle zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg om je te verdiepen in deze besmettelijke ziekte en ervan bewust te zijn dat dit een mogelijke oorzaak kan zijn van mentale klachten. Een vurig betoog van een 'Moeder'.
De behoefte om te weten waarom mensen stemmen horen, ontstaat vanuit oprechte betrokkenheid. Het komt voort uit het (soms wanhopige) geloof dat 'weten' de poort is naar 'helpen'. En uit de behoefte te geloven dat er een antwoord is (moet zijn!). De trainers van the Wild Flower Alliance willen door hun (ervarings)kennis te delen, stemmenhoorders, families, naasten en professionals helpen om hun eigen keuzes te maken. Daarom benaderen ze deze ‘waaromvraag’ zodanig dat het iemand helpt diens eigen betekenis te vinden.
Vanaf oktober 2022 moeten psychiaters en psychologen gedetailleerde informatie over het mentale welzijn van patiënten delen met de toezichthouder. De patiënt wordt vooraf geen toestemming gevraagd. De mogelijkheid om bezwaar te maken is er wel. Dit artikel legt uit hoe.
Depressie wordt NIET veroorzaakt door een laag serotoninegehalte in de hersenen, zoals lang is beweerd, zo blijkt uit een recente Britse studie. De oorzaken liggen veeleer in moeilijke levensomstandigheden en andere psychosociale factoren. Mocht dit voor u een reden zijn om het afbouwen van medicatie te (her)overwegen dan is het tweede deel van het artikel interessant. Daarin deelt Lasse Mattila (Mad in Sweden) de bij hem bekende belangrijkste ervaringsinformatie en kennisbronnen.
Verslag van de actie ‘I got better’ door Mind Freedom. In de enquête als onderdeel van de campagne stonden een aantal vragen centraal. Worden boodschappen van ‘uitzichtloosheid’ vaak uitgezonden en hoe gebeurt dat? Ervaren de ontvangers van de boodschap werkelijk geen herstel? Wat draagt bij aan herstel? Vele wegen leiden naar beter mentaal en emotioneel welzijn. Wat is jouw weg?
Artikel over een onderzoek naar de psychiatrische gevolgen als volwassene ten gevolge van pesten en gepest worden door leeftijdsgenoten in de kindertijd en adolescentie. Dit artikel bevat een korte samenvatting van de bevindingen uit dit onderzoek en diverse informatiebronnen rondom het thema 'Pesten’.
Volgens onderzoek worden zwarte patiënten significant vaker negatief beschreven in elektronische patiëntendossiers (EPD's) dan blanke patiënten. Dit is zorgwekkend omdat EPD's worden gebruikt om notities te delen tussen zorgverleners. Op die manier wordt racisme "overdraagbaar".
De huidige klinische praktijkrichtlijnen inzake het afbouwen van een antidepressivum schieten ernstig tekort volgens artikel van Deense onderzoekers. Geen van de door hen gereviewde CPG's raadde expliciet het afbouwen of stoppen met antidepressiva aan of besprak hoe ontwenningsverschijnselen eruit zouden kunnen zien.
Onderzoekers komen tot de bevinding dat sommige Mobile Mental Health interventies weliswaar veelbelovend lijken, maar dat overtuigend bewijsmateriaal daarvoor ontbreekt. Er zijn nadelen en kansen. De auteurs bieden suggesties voor toekomstig onderzoek.
Teamleden van het NEC vonden de Mental Health First Aid-training een erg “klinische” benadering hebben. Hoe men iemand kan steunen op het moment van een crisis, werd niet gezegd. Dus dachten ze, wie kan er beter een training ontwerpen dan zij die deze ervaringen hebben doorleefd? ECPR was het antwoord.
Deze podcast is een aanrader voor voorschrijvers van psychiatrische medicatie en hun patiënten. Dokter Fava geeft heel begrijpelijke, toegankelijke en eerlijke informatie over (afbouw) antidepressiva. En meer...
Onderzoeker Mark Horowitz ontkracht in aantrekkelijke video vormgegeven door After Skool de mythe van lage serotonine in relatie tot antidepressiva en vertelt over ontwenning, misdiagnostiek, veilig afbouwen, placebo effect en de werking van antidepressiva.
Studie toont aan dat als het taalgebruik zoals dat gebruikelijk is binnen de psychotherapie wordt vervangen door klinisch-neurowetenschappelijk taalgebruik (chemische onbalans of genetische afwijking), de behandelresultaten van patiënten verslechteren.
Lichamelijke ontwenningsklachten van antidepressiva regelmatig verward met terugvallen of vele andere aandoeningen. Marion Brown en Stevie Lewis presenteren de gevaren hiervan.

Archief

Thema's