Volledige vertalingen

Op deze pagina vindt u volledig naar Nederlands vertaalde artikelen van het platform “MIA Global”. 

Veel patiënten met psychosegevoeligheid willen stoppen met hun antipsychoticum vanwege ernstige bijwerkingen die hun dagelijks functioneren op de lange termijn belemmeren. Het belangrijkste nadeel van stoppen is terugval. Mede voortkomend uit veranderende perspectieven op psychose, geeft onderzoeker Lex Wunderink in een recent artikel aan, dat antipsychotica veilig en effectief kunnen worden afgebouwd zonder dat het risico op terugval toeneemt. Het momenteel best beschikbare bewijs laat zien dat een gepersonaliseerd, langzaam afbouwproces - met de mogelijkheid om daarmee (tijdelijk) op te houden als de patiënt problemen begint te krijgen - de beste optie is. Dit kan tevens leiden tot een betere behandelrelatie en zorg.
Ongeveer de helft van de grote onderzoeken naar antidepressiva zijn volgens deze onderzoekers zo bevooroordeeld dat ze beschouwd kunnen worden als "seeding trials" oftewel studies die marketingmateriaal leveren voor de farmaceutische sector in plaats van valide wetenschappelijke data.
Psychologe en onderzoeker Evi Verbeke (UGent) stelde zich in haar doctoraatsonderzoek de vraag hoe het kan dat hulpverleners zoveel dwang gebruiken (waaronder isolatie, fixatie en straffen) terwijl we allemaal weten dat het niet werkt en wel negatieve effecten achterlaat bij zowel patiënten als hulpverleners? Haar boodschap is helder: “Willen we minder dwang in de psychiatrie, dan moeten hulpverleners anders omgaan met hun eigen angsten en kwetsbaarheden.”
In de afgelopen decennia hebben we sociale problemen te vaak afgewenteld op kinderen die niet de macht hebben om ‘nee’ te zeggen tegen stigmatiserende psychiatrische labels. Prof.dr. Laura Batstra (Faculty of Behavioural and Social Sciences Rijksuniversiteit Groningen) roept op om te reflecteren op deze vaak niet op bewijs gebaseerde, ineffectieve en soms zelfs schadelijke praktijken.
Het doel van dit onderzoek geleid door Wilhelm Storck van het Universiteitsziekenhuis van Toulouse was om de relatie te onderzoeken tussen antipsychotica die de dopaminespiegel veranderen en het ontwenningssyndroom. Meldingen van veel ontwenningsverschijnselen, waaronder dyskinesie, slapeloosheid, malaise, slaperigheid, overgeven, beven, toevallen, angst, agitatie, verwardheid, depressie, misselijkheid, zelfmoordgedachten, diarree, hyperhidrose, hoofdpijn en vermoeidheid, kwamen significant vaker voor bij antipsychotica in vergelijking met andere middelen zoals antidepressiva en opioïden.
Volgens onderzoek is psychotherapie als monotherapie beter dan behandeling met enkel antidepressiva, maar ook beter dan combinatietherapie (medicijnen plus therapie) voor mensen met een depressie. Harvard-onderzoeker Nur Hani Zainal publiceerde deze nieuwe analyse in Psychological Medicine. Zainal keek hierbij specifiek naar uitkomsten die als "Serious Adverse Event" (SAE's) beschouwd worden.
In dit artikel worden 3 mythen over ADHD ontkracht: Mythe 1: ADHD is een aangeboren en levenslange neuropsychiatrische aandoening. Mythe 2: ADHD kan betrouwbaar gediagnosticeerd worden. Mythe 3: ADHD-medicatie is een effectieve en veilige manier om ADHD-symptomen te behandelen. Het artikel is niet bedoeld om het héle onderzoeksveld aangaande ADHD te bestrijden maar enkel díe mythen waarbij onderzoek iets anders uitwijst dan wat algemeen aangenomen wordt.
Als therapeuten hoeven we geen oordeel te hebben over het al dan niet bestaan van een metafysische werkelijkheid. Het belangrijkste is dat we transpersoonlijke ervaringen niet medicaliseren alsof ze pathologisch zijn terwijl ze in veel gevallen juist helend, reddend en voor de persoon zelf een authentieke ervaring zijn. Een pleidooi voor meer begrip, respect en een onbevangenere houding ten aanzien van spirituele ervaringen en psychose.
Terugblik op 2023 door Robert Whitaker namens Mad in the World en Monique Timmermans voor Mad in the Netherlands. In hoeverre lukt het ons netwerk om het heroverwegen van het huidige op medicatie gebaseerde zorgparadigma met de bijbehorende diagnostisering en inmenging in onderzoek vanuit de industrie, op de kaart te zetten? Met zo’n 7 miljoen lezers wereldwijd hebben we in ieder geval impact. Welke artikelen werden op Mad in the Netherlands het meest gelezen? U leest het in dit jaaroverzicht.
Ongeremde Primaire Reflexen zijn processen, geen symptomen of ziekten. Ze kunnen wel erg veel soorten symptomen veroorzaken. Primaire Reflexen functioneren als een bewegingsblauwdruk in ons. Wanneer er haperingen in deze bewegingsblauwdruk zijn, blijven zij storende prikkels afgeven in ons zenuwstelsel. Het is gelukkig mogelijk om de haperingen in de bewegingsblauwdruk te overbruggen. Dan wordt ‘de flow’ hersteld en stopt de voortdurende afgifte van storende prikkels die onze energie verbruiken. De schrijfster van deze blog vertelt je meer over dit fenomeen.

Archief

Thema's