Volledige vertalingen

Op deze pagina vindt u volledig naar Nederlands vertaalde artikelen van het platform “MIA Global”. 

De STAR*D-studie, die als belangrijke leidraad voor de klinische zorg voor de inzet van antidepressiva bij depressie diende, blijkt een studie die frauduleuze resultaten rapporteerde en een vorm van grootschalig wetenschappelijk wangedrag te zijn. Pigott en collega's, die de resultaten van de betreffende studie deskundig evalueerden, vatten de werkelijke resultaten in 2010 als volgt samen: “Van de 4.041 patiënten die aan de studie deelnamen, waren er slechts 108 die in remissie kwamen en vervolgens gezond en in de studie bleven tot het einde van jaar één; een gedocumenteerd stay-well-percentage van 3%”.
Onderzoekers ontdekten dat de werking van SSRI's het aantal suïcidepogingen bij mensen tot de leeftijd van 24 jaar doet toenemen. Ze hebben geen preventieve werking voor welke leeftijd dan ook, zelfs niet bij mensen met een hoog risico op suïcide.
Interview met Jaakko Seikkula door James Barnes. Jaakko Seikkula creëerde samen met Markku Sutela de 'Open Dialoog-benadering' voor acute crises in Finland. Jaakko is klinisch psycholoog, onderzoeker en professor psychotherapie aan de universiteit van Jyväskylä, Finland. Al meer dan 40 jaar is Jaakko bezig met het ontwikkelen van een menselijke methode voor het werken met mensen met de meest ernstige vormen van psychologische en emotionele nood. Zijn aanpak heeft wereldwijd veel belangstelling gewekt en zijn boeken zijn vertaald in 15 talen. De laatste tijd is zijn interesse vooral uitgegaan naar het organiseren van een wereldwijd trainingsnetwerk in Open Dialogue om de ontwikkeling ervan te ondersteunen. Tot nu toe is dit in meer dan 30 landen tot stand gekomen, waarbij verschillende belangrijke onderzoeksprojecten zijn uitgevoerd.
Nadat de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) de huidige stand van het onderzoek naar centraal stimulerende ADHD-medicijnen heeft geëvalueerd, werkt ze nu haar waarschuwingen voor de medicijnen bij. Het bureau eist dat de waarschuwingen op de medicijnen worden aangepast en introduceert een zogenaamde 'boxed warning', de sterkst mogelijke waarschuwing voor medicijnen van de instantie. De actualisatie door de FDA is te wijten aan de ernstige risico's die ADHD-medicijnen met zich meebrengen op het gebied van middelmisbruik, verkeerd gebruik en verslaving.
Uit een nieuwe studie in JAMA Network Open blijkt dat antidepressiva suïcide niet voorkomen. De onderzoekers concludeerden dat antidepressiva, antipsychotica en benzodiazepinen allemaal in verband konden worden gebracht met een toename van zelfmoordpogingen bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPD). "Stemmingsstabilisatoren" hadden geen effect op het aantal suïcidepogingen. ADHD-stimulantia was de enige medicijnklasse die in verband werd gebracht met verminderde zelfdodingpogingen.
Een aantal onderzoekers, wiens financiële toekomst was verbonden aan de theorie rond serotonine als basis voor depressie, hebben zich verenigd in een poging om het onderzoek dat deze mythe ontkracht, te weerleggen. Wat is hierbij het probleem? Hun bezwaren zijn extreem technisch, tegenstrijdig en in sommige gevallen ronduit onwaar, aldus de auteurs van de oorspronkelijke studie. Nog steeds levert geen van hen een solide of consistent bewijs dat serotonine een rol speelt bij depressie. De geuite kritieken met een reactie daarop van de oorspronkelijke auteurs van de serotonine-ontkrachtende studie, zijn gepubliceerd in Molecular Psychiatry.
Uit een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in PLOS One blijkt dat benzodiazepinegebruik langdurige negatieve gevolgen heeft. Volgens de deelnemers hielden symptomen zoals vermoeidheid, angst en geheugenverlies vaak minstens een jaar aan. Sommige respondenten meldden dat ze nog lang na het stoppen met het medicijn met deze nawerkingen worstelden. Verder onthulden veel deelnemers dat ze nadelige situaties in hun leven ondervonden als gevolg van hun gebruik van benzodiazepinen.
Deze 4e editie van het jaarlijkse AD4E festival brengt een complete dag met lezingen, presentaties, gesprekken, poëzie en zoveel meer om een verandering teweeg te brengen in, en het debat aan te zwengelen over, ‘het als normaal beschouwen’ van diagnoses en stoornissen stellen!
Binnen de geestelijke gezondheidszorg worden de effecten van trauma op de hersenen in het traditionele biomedische model gecategoriseerd als een ziekte die een diagnose vereist. Haley Peckham, onderzoeker aan de Universiteit van Exeter, pleit juist voor een "neuroplastisch narratief". Hierbij stelt ze dat het vermogen van de hersenen om te veranderen als reactie op trauma eigenlijk een gezond teken van het aanpassingsvermogen van ons brein is en daardoor per definitie geen pathologisch probleem. Het impliceert dat nieuwe positieve ervaringen ingebed kunnen worden en daarmee eerdere schadelijke gevolgen verzacht of geheeld
Een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een diagnostische categorie binnen de DSM-V en ICD-10/11 die vanuit verschillende invalshoeken voortdurend bekritiseerd wordt. Sommige critici vinden dat de term meer kwaad dan goed doet vanwege het stigma dat aan het label kleeft en de manier waarop het reacties op trauma pathologiseert. Er zijn ook onderzoekers die de wetenschappelijke geldigheid van BPS ter discussie stellen omdat het een aanzienlijke overlap heeft met andere diagnostische categorieën. Verschillenden onder hen, waaronder de psychiaters Roger Mulder en Peter Tyrer, vinden dat het tijd is om dit label af te schaffen.

Archief

Thema's