Volledige vertalingen

Op deze pagina vindt u volledig naar Nederlands vertaalde artikelen van het platform “MIA Global”. 

In dit artikel worden 3 mythen over ADHD ontkracht: Mythe 1: ADHD is een aangeboren en levenslange neuropsychiatrische aandoening. Mythe 2: ADHD kan betrouwbaar gediagnosticeerd worden. Mythe 3: ADHD-medicatie is een effectieve en veilige manier om ADHD-symptomen te behandelen. Het artikel is niet bedoeld om het héle onderzoeksveld aangaande ADHD te bestrijden maar enkel díe mythen waarbij onderzoek iets anders uitwijst dan wat algemeen aangenomen wordt.
Terugblik op 2023 door Robert Whitaker namens Mad in the World en Monique Timmermans voor Mad in the Netherlands. In hoeverre lukt het ons netwerk om het heroverwegen van het huidige op medicatie gebaseerde zorgparadigma met de bijbehorende diagnostisering en inmenging in onderzoek vanuit de industrie, op de kaart te zetten? Met zo’n 7 miljoen lezers wereldwijd hebben we in ieder geval impact. Welke artikelen werden op Mad in the Netherlands het meest gelezen? U leest het in dit jaaroverzicht.
Ongeremde Primaire Reflexen zijn processen, geen symptomen of ziekten. Ze kunnen wel erg veel soorten symptomen veroorzaken. Primaire Reflexen functioneren als een bewegingsblauwdruk in ons. Wanneer er haperingen in deze bewegingsblauwdruk zijn, blijven zij storende prikkels afgeven in ons zenuwstelsel. Het is gelukkig mogelijk om de haperingen in de bewegingsblauwdruk te overbruggen. Dan wordt ‘de flow’ hersteld en stopt de voortdurende afgifte van storende prikkels die onze energie verbruiken. De schrijfster van deze blog vertelt je meer over dit fenomeen.
Volgens een artikel in Comprehensive Psychiatry is het identificeren en verheerlijken van zeldzame stoornissen voor sommige tienermeisjes een manier geworden om extreme negatieve emoties te uiten op een manier die hen niet stigmatiseert, maar hen juist het gevoel geeft deel uit te maken van een gemeenschap waardoor ze zichzelf uniek en speciaal voelen. Kinderen presenteren zich met spontane aan zichzelf toegeschreven Gilles de la Tourette, eetstoornissen, autisme of dissociatieve identiteitsstoornissen (DIS). Wat betekent dit voor het stigmatiseren versus normaliseren van psychische stoornissen?
Volgens de NICE-richtlijnen zou HRT (Hormone Replacement therapy) de eerstelijnsbehandeling moeten zijn bij een laag stemmingsgevoel als gevolg van de (peri)menopauze. Ook CGT (Cognitieve...
World Tapering Org lanceert (in aansluiting op het online evenement van 2022) een wereldwijde petitie om het stoppen met antidepressiva en andere psychofarmaca veiliger te maken.
Brooke Siem, schrijfster van May Cause Side Effects vertelt openhartig over haar leven met antidepressiva, haar suïcidale gedachten, het omgaan met medicijnontwenning en de acceptatie van het gevoel van pijn als basis voor herstel.
De epigenetica is een relatief nieuw vakgebied. Het bestudeert hoe omgevingsprikkels beïnvloeden dat een organisme aan de hand van diens waargenomen omgeving, het gedrag en de activiteiten van diens eigen genen verandert én van diens nageslacht. Een grensverleggend onderzoek in deze, werd gedaan door [Waterland, Jirtle et al] aan Duke University en gepubliceerd in het tijdschrift Moleculair and Cellular Biology. Hierin werd aangetoond dat verrijkte voeding bij muizen de genetische beïnvloeding van de ouders kan opheffen (waarbij de genen zelf niet veranderen). De voedingssupplementen blokkeren een ziekmakend gen en hetgeen een andere uiting aan het fysieke lichaam geeft. Meer hierover in deze blog.
Deens onderzoek toont aan dat Ongeveer 80% van de bevolking ergens in hun leven wordt opgenomen in een ziekenhuis of een behandeling krijgt met psychiatrische medicijnen. Betekent dit dat de zoektocht naar biologische verschillen tussen "geesteszieken" en "normale" mensen nu eindelijk gestaakt kan worden? Het lijkt er immers op dat in principe iedereen "geestesziek" is. Het onderzoek toonde tevens aan dat ná behandeling de kans groter is om arm, werkloos of invalide te worden en dat de sociale contacten verslechteren. Het onderzoek gaat helaas voorbij aan het toch aannemelijk verband met overdiagnostiek en overbehandeling.
Een recent onderzoek van Sapien Labs heeft een sterk negatief verband aangetoond tussen mentaal welzijn en de consumptie van ultraverwerkt voedsel (UPF). Van ultrabewerkte voedingsmiddelen, die steeds meer aftrek vinden, werd al aangenomen dat ze een negatief effect hebben op het fysieke welzijn van mensen. De bevindingen van dit onderzoek onderstrepen opnieuw de noodzaak van voedselvoorlichting en een groter publiek bewustzijn over de mogelijke gezondheidsrisico's van ultrabewerkte voedingsmiddelen.

Archief

Thema's