Volledige vertalingen

Op deze pagina vindt u volledig naar Nederlands vertaalde artikelen van het platform “MIA Global”. 

Studie laat zien dat de farmaceutische industrie grote bedragen betaalt aan de auteurs en/of redacteuren van de onderzochte studieboeken over psychofarmaca. Het uitgeven van leerboeken vereist geen openbaarmaking van betalingen aan auteurs en redacteuren. Dit geeft reden tot bezorgdheid over vooringenomenheid (bias). Hoewel het onderzoek beperkingen kent, is de boodschap helder.
Het verlies van plezier en seksuele bevrediging zou de prijs kunnen zijn die betaald wordt voor het gebruik van antidepressiva, volgens een nieuwe studie. Onderzoekers ontdekten dat gezonde mensen die minder dan een maand de SSRI escitalopram (Lexapro) namen, minder reageerden op zowel positieve als negatieve ervaringen en verhoogd kans hadden op seksuele disfunctie.
Akathisia is een uiterst stressvolle neurologische aandoening die gekenmerkt wordt door ondraaglijke onrust en pijn. Naast de fysieke oncontroleerbare bewegingsdrang is er sprake van een innerlijk overweldigend gevoel van terreur. De symptomen kunnen zo kwellend zijn dat het lijden letterlijk ondraaglijk wordt. Monique heeft zelf acathisie gekregen nadat ze te snel afbouwde van een antipsychoticum. Ze vindt het belangrijk om meer aandacht voor deze aandoening te vragen omdat het te vaak door artsen niet erkend of herkend wordt terwijl steun juist één van de belangrijkste helpende factoren is voor het omgaan met acathisie.
Onderzoekers evalueerden 60 jaar onderzoek naar ketamine en esketamine als behandeling van depressie en stellen dat van beide middelen niet kan worden aangetoond dat ze veilig en/of effectief zijn voor langdurig klinisch gebruik als behandeling van depressie of vermindering van suïcidaliteit terwijl er wel risico's zijn.
Ontwenning van antidepressiva komt vaak voor. Bij ongeveer de helft van de mensen die ermee te maken krijgen, kan de ontwenning ernstig zijn. Het is echter moeilijk te voorspellen wie ontwenning zal ervaren. Daarom hebben onderzoekers een overzicht gemaakt van de bestaande gegevens om een antwoord te vinden op de vraag: Welke factoren verhogen het risico op ontwenning na het stoppen met antidepressiva?
Wanneer artsen en patiënten beslissingen nemen over geneesmiddelen, kan het nuttig voor hen zijn om te weten hoeveel patiënten behandeld moeten worden om één van hen te laten profiteren. In de psychiatrie is het Number Needed to Treat (NNT) zo misleidend dat het helemaal moet worden afgeschaft. In plaats daarvan zouden we het Number Needed to Harm (NNH) kunnen gebruiken; het aantal patiënten dat niet behandeld moet worden om het welzijn van één patiënt te kunnen behouden.
Anders Sørenson is een Deense klinisch psycholoog die onderzoek gedaan heeft naar de huidige stand van zaken op het gebied van psychiatrische medicijnontwenning. Hij heeft daarbij veel aandacht besteed aan het onderzoeken van verschillende taperingmethoden (afbouwschema’s), met als belangrijkste doel om manieren te vinden om de ontwenning van psychofarmaca voor mensen draaglijker te maken. Naast zijn onderzoekswerk heeft Anders zijn eigen privépraktijk waar hij middels psychotherapie mensen ondersteuning geeft bij het afbouwen van medicijnen. In dit artikel deelt hij zijn kennis.
In een nieuwe studie werden kinderen die een diagnose ADHD kregen vergeleken met kinderen die dezelfde symptomen hadden maar geen diagnose kregen. Degenen die een diagnose kregen, hadden slechtere resultaten op vijf indicatoren van levenskwaliteit en hadden meer kans op zelfbeschadiging. Dit lijkt in lijn te zijn met eerdere onderzoeken...
Carina Håkansson, ervaren begeleider van gezinnen bij het afbouwen van psychofarmaca en Nicole Lamberson, ervaren in het afbouwen en langdurig ontwennen van psychofarmaca, delen hun kennis. Hoe geef je een naaste optimale steun bij het ontwennen van psychiatrische medicijnen en wat kun je beter niet doen? De vraag kwam van een ouder. Het antwoord is zowel interessant voor ouders, familie, naasten als behandelaren. Het belang van een goedwerkend steunsysteem bij het onttrekken van voorgeschreven psychiatrische medicijnen kan niet genoeg benadrukt worden.
Volgens een nieuwe meta-analyse is lichaamsbeweging net zo goed als antidepressiva voor de behandeling van lichte tot matige depressies. Het ‘probleem’ van lichaamsbeweging is echter dat het meer inspanning vraagt.

Archief

Thema's