Racisme duidelijk aanwezig in patiëntendossiers

Dokter bekijkt een Electronisch Patiëntendossier.

Door Liam G. Bach – 10 Maart 2022

Michael Sun en collega’s ontdekten dat zwarte patiënten significant vaker negatief worden beschreven in elektronische patiëntendossiers (EPD’s) dan blanke patiënten.

De auteurs leggen uit dat deze studie een kwantitatieve benadering gebruikt om na te gaan hoe de frequentie van negatieve beschrijvingen van patiënten verandert per ras of etniciteit in de context van medische aantekeningen in de echte wereld. Hun kwantitatieve benadering betreft de analyse van 40.113 notities van 18.459 patiënten. Deze analyse was een zoektocht naar negatieve patiëntbeschrijvingen. Dit zijn beschrijvende termen die de verklaring van een patiënt wantrouwen. Denk aan termen zoals “afwijkend”, “onbehandelbaar” of “geagiteerd”.

Deze studie, uitgevoerd in een stedelijk academisch medisch centrum, merkte op dat zwarte patiënten 2,54 keer meer kans hadden om beschreven te worden met één of meer negatieve beschrijvende termen in de voorgeschiedenis van hun medisch dossier, zelfs na correctie op sociaaldemografische en gezondheidskenmerken. De onderzoeksbevindingen wijzen op een onevenredig gebruik van negatieve patiëntbeschrijvingen voor zwarte patiënten in vergelijking tot blanke patiënten. Dit geeft aanleiding tot bezorgdheid over raciale vooroordelen en mogelijke overdracht van stigmatisering in het medisch dossier”.

Aan te merken op het onderzoek is dat er sprake was van één specifieke omgeving waar de gegevens verzameld werden. Bovendien werd in deze studie alleen naar blanken en zwarten gekeken, omdat de steekproefomvang voor andere demografische groepen beperkt was.

Over de resultaten zeggen de auteurs het volgende:

«Onze bevindingen zijn vooral alarmerend omdat we onze evaluatie van negatieve descriptoren hebben beperkt tot de geschiedenis en de fysieke aantekeningen van de EPD’s van patiënten. In een studie van Michael Wang en collega’s werd slechts 18 procent van de tekst in klinische aantekeningen oorspronkelijk handmatig ingevoerd, terwijl het merendeel geïmporteerd werd uit eerdere documentatie. Anamnese en fysieke aantekeningen bevatten belangrijke informatie die vaak door andere zorgverleners wordt gebruikt. Negatieve beschrijvingen die in de anamnese en het lichamelijk onderzoek bij opname worden geschreven, zullen waarschijnlijk in latere aantekeningen worden overgenomen, waardoor potentiële vooroordelen opnieuw worden gecommuniceerd en versterkt. Deze praktijk onderstreept de verantwoordelijkheid van zorgverleners die het eerste contact met de patiënt vastleggen, om dit op een bewuste en gevoelige manier te doen.»

De bevindingen zijn dus vooral zorgwekkend omdat EPD’s worden gebruikt om notities te delen tussen zorgverleners. Op die manier wordt racisme “overdraagbaar” in die zin dat een ongefundeerde negatieve beschrijving van een patiënt kan worden gedeeld met andere zorgverleners voordat zij hun eigen conclusies trekken. Zo is het op zichzelf al zorgwekkend dat patiënten als “te complex” kunnen worden bestempeld in wat in wezen hun permanente medische dossier is. Maar het is uiterst alarmerend dat zwarte Amerikanen ook nog eens meer dan twee keer zoveel kans lopen dat hun zorg in het gedrang komt door stigmatiserend taalgebruik dan hun blanke tegenhangers.

Vorig artikelWelkom bij Mad in México
Volgend artikelOnline-conferentie over het afbouwen van psychiatrische medicijnen