Terugblik 2023: Een paradigmaverschuiving is gaande

Afgevaardigden van Mad in the World - Copenhagen 2023

Door Robert Whitaker en Monique Timmermans (gedeelte over Mad in the Netherlands – zie hier) – 26 december 2023

Tegen het einde van het jaar stel ik [Robert Whitaker] mezelf graag de volgende vraag: “Voldoen we nog aan onze missie?”

De missie van Mad in America is om als katalysator te dienen voor het heroverwegen van de psychiatrische zorg in de Verenigde Staten (en daarbuiten). Wij geloven dat het huidige op medicatie gebaseerde zorgparadigma heeft gefaald in onze samenleving en dat wetenschappelijk onderzoek, evenals de doorleefde ervaring van mensen die gediagnosticeerd zijn met een psychiatrische stoornis, aanleiding geven tot ingrijpende veranderingen.

Wanneer ik tegenwoordig de vraag krijg wat we als MIA doen, dan antwoord ik gewoonlijk dat we een alternatief mediakanaal zijn voor zaken die te maken hebben met psychiatrie en geestelijke gezondheid. In die rol fungeren we als een stimulator voor radicale verandering. Lezers van Mad in America zullen een verhaal tegenkomen dat heel anders is dan wat er in bijvoorbeeld The New York Times of andere grote kranten en tijdschriften staat. En het bemoedigende nieuws is dat er een nieuw narratief aan het ontstaan is.

Het ziektemodel dat ontstond in 1980, toen de American Psychiatric Association de derde editie van haar Diagnostic and Statistical Manual publiceerde, is ingestort. We schrijven al 11 jaar over het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing en over het therapeutisch falen ervan, al vanaf de dag dat Mad in America werd opgericht, en nu dringt dat inzicht door tot het algemene publieke domein.

De “evidence base” voor deze ineenstorting, die MIA-lezers goed kennen, is dat men nu inziet dat psychiatrische diagnoses niet valide zijn. De chemische onevenwichtigheidstheorie is (grotendeels) losgelaten; de last van geestelijke stoornissen is de laatste vier decennia aanzienlijk toegenomen; en er is steeds meer reden, gebaseerd op velerlei soorten bewijs, om te concluderen dat psychiatrische medicijnen op de lange termijn meer kwaad dan goed doen.

Bovendien dreigt er aan het einde van 2023 een potentiële “game changer” voor de psychiatrie. Als de mainstream media het STAR*D-schandaal oppikt, waarover we uitgebreid hebben geschreven, zal het grote publiek plotseling geconfronteerd worden met deze fundamentele waarheid: We kunnen er niet op vertrouwen dat de Amerikaanse psychiatrie op een eerlijke manier verantwoording aflegt over haar eigen onderzoek. In het STAR*D onderzoek werd ons verteld dat 67% van de patiënten in remissie was na vier fasen van behandeling, terwijl dat in werkelijkheid slechts 35% was.

Kortom, onze samenleving heeft haar denken georganiseerd op basis van wat ik een “onwaar wetenschappelijk verhaal” zou willen noemen. Zodra dat duidelijk wordt, zet dat de toon voor de samenleving om de psychiatrie te “heroverwegen” en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

We zien deze paradigmaverschuiving in het maatschappelijk denken al plaatsvinden, zelfs binnen vooraanstaande instanties. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in twee lange documenten twee keer opgeroepen tot een radicale verandering in de psychiatrische zorg, weg van het ziektemodel en in de richting van een model waarin mensenrechten en de sociale gezondheidsfactoren centraal staan. Dat is een verhaal dat de herkomst van “mentale problemen” verplaatst van de hersenen van een individu naar de gemeenschap. De voormalige speciale rapporteur voor gezondheid van de Verenigde Naties, Dainius Pūras, deed in die richting een soortgelijke oproep voor radicale verandering.

Een overzicht van onze activiteiten in 2023

In 2023 hebben we gepubliceerd:

  • 241 rapportages over wetenschappelijke publicaties
  • 182 blogs
  • 62 MIA-verslagen
  • 44 persoonlijke verhalen
  • 28 podcasts
  • En verder: hosten we een online steungroep voor ouders, een online ontmoetingsruimte voor kunstenaars, kunstgalerijen en door lezers genomineerde “liedjes van de week”.

Ons lezerspubliek blijft groeien. Dit jaar hebben we ongeveer zes miljoen unieke bezoekers op Mad in America ontvangen, en nog eens ongeveer een miljoen op onze gelieerde websites. Onze podcasts zijn nu al meer dan een miljoen keer gedownload.

Dit zijn cijfers die wijzen op een groeiende gemeenschap die staat te popelen om het narratief te veranderen dat momenteel het maatschappelijk denken bepaalt. En dat is hoe paradigmaverschuivingen plaatsvinden: de collectieve stem voor radicale verandering wordt steeds luider.

Mad in the World

In oktober hadden we onze eerste persoonlijke bijeenkomst met de redacteuren van onze 13 aangesloten websites (die binnenkort zullen uitgroeien tot 15 aangesloten websites). De bijeenkomst in Kopenhagen bracht het MIA-bestuur en 40 redacteuren (waaronder 2 uit Nederland) van de 13 sites samen. Als er één “take-away” was van onze dagen samen, dan was het wel het glorieuze gevoel van een gedeelde missie.

Bijeenkomst van de redactie van Mad in the World

De aangesloten afdelingen, waaronder sites in Midden- en Zuid-Amerika, Europa en het onlangs gelanceerde Mad in South Asia, worden gerund door een mix van professionals en mensen met levenservaring. Hoewel Mad in America de infrastructuur voor elke site verzorgt (hosting van het domein, technische ondersteuning, softwareondersteuning, enzovoort), zijn de redacteuren van elke site redactioneel onafhankelijk.

De filialen richten zich natuurlijk op het publiceren van inhoud die het meest relevant is voor hun specifieke culturen. In dat opzicht spreken ze niet als “één stem”. Ze delen echter allemaal het inzicht dat het ziektemodel over de hele wereld is geëxporteerd, met alle gevolgen van dien: verslechtering van de resultaten op het gebied van de volksgezondheid, het overnemen van de verarmde filosofie over het bestaan die in de DSM te vinden is, en het pathologiseren van kinderen (in sommige landen veel meer dan in andere).

Aan het einde van de bijeenkomst besloot de groep om zichzelf Mad in the World te noemen. We werken nu aan het verbeteren van het delen van verhalen binnen dit netwerk. Er is een sectie op onze voorpagina met artikelen die gepubliceerd zijn door het Mad in the World-netwerk. Tegelijkertijd proberen we het voor de aangesloten sites gemakkelijker te maken om onze wetenschappelijke rapporten en andere inhoud die voor hen interessant kan zijn, te herpubliceren.

Onze hoop is dat dit delen van informatie zal dienen om alle sites te “kruisbestuiven” met nieuwe ideeën en verslagen van veelbelovende nieuwe initiatieven.

Mad in the Netherlands

Het doel van onze website is om wereldwijde kennis rondom psychiatrie, sociale rechtvaardigheid en psychofarmaca vindbaar te maken. We hopen dat patiënten, hun dierbaren en behandelaars onze website gebruiken om hun kijk op de psychiatrie te verbreden door hen (internationale) informatiebronnen te bieden die hen in staat stellen weloverwogen keuzes te maken. Want een voorwaarde om andere wegen te kunnen vinden, is het besef dat andere wegen mogelijk zijn.

Inmiddels zijn we bijna 2 jaar online als Mad in the Netherlands. We mochten dit jaar nagenoeg 130.000 bezoekers ontvangen. Hiermee denken we inderdaad zinvol bij te mogen dragen aan die vindbaarheid.

De meest gewaardeerde content van 2023 bestond uit:

We zijn trots dat de kwartaalthema’s, wat toch omvangrijke artikelen zijn, juist goed gewaardeerd zijn. Het kwartaalthema over GHIA dat door ons in samenwerking met Saskia Ebus is gemaakt, is inmiddels door bijna 15.000 unieke bezoekers gelezen. Ook het kwartaalthema over Complexe PTSS en Dissociatieve symptomen, het kwartaalthema over Stress, trauma en ademhaling en het kwartaalthema Epigenetica – Regie over onze eigen genen hebben volop lezers weten te bereiken.

De onderwerpen in deze top 12 zijn zeer gevarieerd. Het bevat zowel eigen als vertaalde blogs, vertaalde wetenschappelijke artikelen en ervaringsverhalen. Hiermee voldoen we volledig aan de missie van Mad in the World.

De content op de vaste pagina’s over psychofarmaca wordt ook volop gewaardeerd maar mag meer gevonden worden. Het verder delen van (ervarings-)kennis over afbouwen en ontwenning en langdurige onttrekkingsklachten geven we extra ruimte komend jaar naast het gevarieerde aanbod dat u al van ons gewend bent. Ook willen we een sectie op de voorpagina maken met uitgelichte artikelen van Mad in the World die met een automatische (weliswaar niet volledig accurate) vertaalfunctie gelezen kunnen worden in het Nederlands. Ook onderzoeken we de mogelijkheid van een voorleesfunctie om onze informatie nog meer toegankelijk te maken.

Via deze weg willen we het team van Mad in the Netherlands wederom bedanken voor het vertaalwerk, websitebeheer, schrijven en delen van teksten, en in het geval van Annemarie van Essen, onze illustrator, voor het maken van prachtige illustraties. Dankjewel!

Donaties Mad in America

Mad in America (en daarmee ook de website van Mad in the Netherlands) wordt volledig ondersteund door donaties van lezers en we willen daarom hier iedereen bedanken die aan ons heeft bijgedragen in 2023. Dankzij jullie vrijgevigheid kunnen wij blijven doen wat we doen.

Namens de medewerkers van MIA en Mad in the Netherlands wensen we iedereen fijne feestdagen en alle goeds in 2024, Robert Whitaker (Mad in America) en Monique Timmermans (Mad in the Netherlands)

***Gepubliceerd op Mad in America, 21 december 2023, het gedeelte over Mad in the Netherlands is toegevoegd aan dit origineel***

Mad in America host blogs van een gevarieerde groep schrijvers. Deze posts zijn bedoeld als een openbaar forum voor een brede discussie over de psychiatrie en haar behandelingen. De geuite meningen zijn van de schrijvers zelf.

Vorig artikelKwartaalthema ‘Op weg’ of ‘Weg’ – Duidelijk krijgen wat echt belangrijk is voor jou
Volgend artikelIs spiritualiteit bespreekbaar?