Pasgeborenen blootgesteld aan psychiatrische medicatie tijdens de zwangerschap veel vaker direct medische zorg nodig

Pasgeboren baby in ziekenhuis

Door Peter Simons – 17 juni 2024

Recent onderzoek toonde aan dat 40% van de pasgeborenen die in de baarmoeder waren blootgesteld aan psychiatrische medicijnen direct medische zorg nodig hadden na de geboorte, vergeleken met minder dan 3% van de pasgeborenen die niet waren blootgesteld aan psychiatrische medicijnen.

Pasgeboren baby’s die tijdens de zwangerschap worden blootgesteld aan psychiatrische medicijnen hebben een significant hoger risico op vroeggeboorte, ademhalingsmoeilijkheden, problemen met de bloedsomloop, onderkoeling, voedingsproblemen, lagere Apgar-scores en vroeggeboorte. Zo kwam vroeggeboorte drie keer zo vaak voor bij moeders die psychiatrische medicijnen gebruikten.

“De steeds frequentere medicamenteuze behandeling van depressie en angststoornissen tijdens de zwangerschap resulteert in een toenemend aantal pasgeborenen die een speciale neonatale therapie nodig hebben”, schrijven de onderzoekers.

Het onderzoek werd geleid door Sabrina Nicole Wecker en Ann Sophie Dammert van de afdeling Neonatologie en Pediatrische Intensive Care Geneeskunde van de München Klinik Harlaching, München, Duitsland. Het onderzoek is gepubliceerd in The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.

Deze studie voegt iets toe aan een grote hoeveelheid onderzoek naar de invloed van psychiatrische medicijnen tijdens de zwangerschap. Studies hebben met name aangetoond dat het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap verband houdt met negatieve resultaten voor baby’s, waaronder neonataal ontwenningssyndroom.

Een ander recent onderzoek toonde aan dat anti-epileptica – die vaak worden voorgeschreven bij bipolaire stoornissen – verband houden met een sterk verhoogd risico op autisme, ADHD en verstandelijke beperkingen.

De huidige studie omvatte alle pasgeborenen die tussen januari 2018 en december 2021 geboren waren op de niveau III-afdeling van de München Klinik Harlaching, Duitsland, van wie de moeders een psychiatrische diagnose hadden (n=69). Alle 69 gebruikten psychiatrische medicijnen. De controlegroep bestond uit 138 willekeurig geselecteerde pasgeborenen uit dezelfde data van wie de moeders geen psychiatrische diagnose hadden en geen psychiatrische medicijnen gebruikten.

In totaal had 62,32% van de pasgeborenen die aan de voorgeschreven middelen waren blootgesteld medische symptomen na de geboorte, waarbij 40,58% direct medische zorg nodig had. Van de pasgeborenen die niet aan de psychofarmaca waren blootgesteld, vertoonde 16,67% symptomen en had slechts 2,9% medische zorg nodig.

Bijna alle pasgeborenen die medische zorg nodig hadden na blootstelling aan psychiatrische medicijnen vertoonden symptomen binnen 24 uur na de geboorte.

Van de pasgeborenen die medische behandeling nodig hadden, moest 65% worden gescheiden van hun moeders en opgenomen worden op een neonatale afdeling.

Pasgeborenen die blootgesteld waren aan psychiatrische geneesmiddelen hadden ook een veel grotere kans om meerdere symptomen te ervaren (33,33% versus 5,07%).

Omdat te vroeg geboren baby’s een grotere kans hebben op deze problemen dan niet-premature baby’s, analyseerden de onderzoekers hun gegevens ook rekening houdend met dit gegeven. Het veranderde de resultaten niet.

Het onderzoek omvatte vier soorten blootstelling aan geneesmiddelen tijdens de zwangerschap: antidepressiva (n=39), antipsychotica (n=5), anti-epileptica (n=15) en meerdere psychiatische geneesmiddelen (n=10). De meerderheid van de moeders gebruikte antidepressiva, waarvan de twee meest voorkomende respectievelijk citalopram (Celexa) of sertraline (Zoloft) waren.

De onderzoekers vergeleken deze groepen om te bepalen of één van hen ergere problemen veroorzaakte (of juist niet veroorzaakte). Ze vonden echter vergelijkbare symptomen en een vergelijkbare behoefte aan onmiddellijke medische zorg, ongeacht het type medicijn dat de moeder tijdens de zwangerschap gebruikte.

De onderzoekers schrijven dat eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat blootstelling aan meerdere medicijnen het risico op ongunstige uitkomsten verhoogt, maar in het huidige onderzoek bleek dit niet het geval te zijn. De onderzoekers merken echter op dat slechts 10 pasgeborenen in dit onderzoek werden blootgesteld aan polyfarmacie, dus het kan zijn dat ze niet genoeg statistische kracht hadden om een effect te vinden.

Dit specifieke onderzoek was ook niet uitgerust om rekening te houden met potentiële verstorende factoren, zoals de invloed van de psychiatrische diagnose van de moeder (verstoring door indicatie). Eerdere onderzoeken die wel met deze factor rekening hielden, vonden echter nog steeds dat de medicijnen verantwoordelijk waren, en gingen zelfs zo ver dat onbehandelde depressies op sommige gebieden een gunstig effect hadden.

Ondanks de enorme toename van gezondheidsproblemen bij pasgeborenen na blootstelling aan psychotrope middelen, suggereren de onderzoekers in de huidige studie uiteindelijk niets over de wijsheid van het gebruik van psychiatrische middelen tijdens de zwangerschap. In plaats daarvan raden ze artsen simpelweg aan om pasgeborenen na de geboorte in de gaten te houden.

Ze schrijven: “We raden continue postnatale monitoring aan met behulp van pulsoximetrie gedurende 24 uur en controle van vitale functies om de 3 uur. Als er symptomen optreden, wordt de monitoring voortgezet totdat er uiteindelijk 24 uur lang geen symptomen optreden. Bij asymptomatische pasgeborenen kan de monitoring na 24 uur worden beëindigd.

***Gepubliceerd op Mad in America, 17 juni 2024Vertaald door MitN***

Wecker, S. N., Dammert, A. S., Scholz, C., Krüger, M., Hauer, J., & Brickmann, C. (2024). Neonatal therapy after maternal central neurotropic drug exposure—A retrospective cohort study. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine37(1), 2356038. DOI: 10.1080/14767058.2024.2356038 (Link)

Vorig artikelPsychose; help iemand weer landen in zijn lijf
Volgend artikelCreatieve therapie (boetseren) en paardentherapie in aanvulling op EMDR-therapie