Amerikaanse Food and Drug Administration actualiseert waarschuwingen voor ADHD-medicijnen

  Foto van bord FDA bij toegangspoort instantie.

  Nadat de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) de huidige stand van het onderzoek naar centraal stimulerende ADHD-medicijnen heeft geëvalueerd, werkt ze nu haar waarschuwingen over de medicijnen bij. Het bureau eist ook dat de waarschuwingen op de medicijnen worden aangepast en introduceert een zogenaamde ‘boxed warning’, de sterkst mogelijke waarschuwing voor medicijnen van de instantie.

  Door Lasse Mattila 31 augustus 2023

  De actualisatie door de FDA is te wijten aan de ernstige risico’s die ADHD-medicijnen met zich meebrengen op het gebied van middelmisbruik, verkeerd gebruik en verslaving.

  (Opmerking MitN: Onder centraal stimulerende ADHD-medicijnen, ofwel psychostimulantia, worden middelen verstaan met een stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel, waaronder methylfenidaat, dexamfetamine en lisdexamfetamine)

  Middelmisbruik en afhankelijkheid

  Om de voortdurende wijdverspreide problemen van verkeerd gebruik, middelmisbruik, verslaving en overdosering van voorgeschreven stimulerende middelen aan te pakken, eist de FDA dat de informatie over de mogelijke schadelijke effecten van de psychofarmaca consequent duidelijk worden uitgedragen voor deze hele medicijnklasse. Middels de bijgewerkte waarschuwingen van het agentschap dringen zij er tevens bij de zorgverleners op aan om hun patiënten nauwlettend te monitoren op tekenen en symptomen van verkeerd gebruik, middelmisbruik en verslaving.

  Risico’s en ernstige bijwerkingen

  De FDA merkt tevens op dat, hoewel de medicijnen worden voorgeschreven om een specifieke aandoening te behandelen, hun gebruik kan leiden tot misbruik of verkeerd gebruik ervan. Het bureau schrijft onder andere dat stimulerende middelen, net als andere medicijnen, bijwerkingen hebben, zelfs als ze correct worden gebruikt zoals voorgeschreven.

  Als ernstige bijwerkingen van voorgeschreven stimulantia noemt de FDA hartkloppingen, hoge bloeddruk, rusteloosheid, beven, toevallen, agressie, spiertrekkingen, paniek, verwarring en hallucinaties. Verder schrijft het agentschap dat er andere risico’s van voorgeschreven stimulerende middelen zijn zoals: verkeerd gebruik en middelmisbruik, misbruiksyndroom en afhankelijkheid, overdosering en overlijden.

  In Zweden zijn de meest gebruikte centrale stimulerende middelen Ritalin, Concerta en Elvanse. (Opmerking MitN: welke in Nederland ook allen voorgeschreven worden).

  ***Gepubliceerd op Mad in Sweden, 31 augustus 2023***

  U.S. Food & Drug Administration. FDA updating warnings to improve safe use of prescription stimulants used to treat ADHD and other conditions: Serious risks with misuse, abuse, addiction, and sharing these drugs. U.S. Food & Drug Administration, 2023-06-13.

  Vorig artikelStudie: Antidepressiva, antipsychotica en benzo’s leiden tot toename suïcidepogingen
  Volgend artikelEen gesprek met Jaakko Seikkula over ‘Open Dialogue’