Behandeltaal en verloop depressie

De woordenschat die gebruikt wordt beïnvloed behandeling.

Door MitN – 8 mei 2021

In tegenstelling tot ziektes die in bloedmonsters aan te tonen zijn, is depressie iets subjectiefs. Toch wordt depressie vaak gecorreleerd aan chemische onbalans. Een team van de Harvard Medical School, deed onderzoek in het McLean Hospital. Zij beoordeelden of het van invloed op de verwachting van de patiënt is als diens mentale klachten worden omschreven als een reactie op neurobiologische en genetische oorzaken. Ook onderzochten zij of de gebruikte behandeltaal van invloed is op de ingezette behandelprotocollen en op de het herstel? Volgens hun onderzoek is het antwoord op deze vragen ‘ja’. In Big Think verscheen een verdiepingsartikel “The dangers of the chemical imbalance theory of depression“.

Vorig artikelOnline lezing: behandelalternatieven psychose
Volgend artikelDuidelijkheid psychologische biomarkers vereist