Studie toont langdurige negatieve effecten van en na benzodiazepinegebruik aan

Benzodiazepine-geïnduceerde neurologische disfunctie (BIND) voorgesteld als term voor het aanduiden van deze negatieve effecten

Vrouw zit met handen in het haar, ineengedoken, het lukt even niet.

Uit een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in PLOS One blijkt dat benzodiazepinegebruik langdurige negatieve gevolgen heeft. Volgens de deelnemers hielden symptomen zoals vermoeidheid, angst en geheugenverlies vaak minstens een jaar aan. Sommige respondenten meldden dat ze nog lang na het stoppen met het medicijn met deze nawerkingen worstelden. Verder onthulden veel deelnemers dat ze nadelige situaties in hun leven ondervonden als gevolg van hun gebruik van benzodiazepinen.

Door Richard Sears – 11 juli 2023

Het onderzoek, geleid door Alexis D. Ritvo van de University of Colorado School of Medicine, noteerde:

“Meer dan de helft van de respondenten die weinig energie, concentratieverlies, geheugenverlies, nervositeit, angst en andere symptomen ervaarden, verklaarden dat deze symptomen een jaar of langer aanhielden. Deze symptomen werden vaak gerapporteerd als een nieuw fenomeen en los gezien van de symptomen waarvoor de benzodiazepinen oorspronkelijk werden voorgeschreven. Een deel van de respondenten gaf aan dat de symptomen aanhielden, zelfs nadat ze een jaar of langer waren gestopt met benzodiazepinen. Veel respondenten rapporteerden ook nadelige gevolgen voor hun dagelijks bestaan.”

In het huidige onderzoek werden symptomen en nadelige levensgebeurtenissen in relatie met benzodiazepinegebruik onderzocht. Om dit doel te bereiken, gebruikten de auteurs gegevens uit eerder onderzoek waarbij 1.207 benzodiazepinegebruikers een anonieme enquête invulden over symptomen en nadelige gevolgen in hun leven die ze toeschreven aan hun benzodiazepinegebruik.

De deelnemers werden geworven via benzodiazepine-steungroepen en websites op het gebied van gezondheid en welzijn. De steekproef bestond uit mensen die op dat moment benzodiazepinen gebruikten (11,3%), bezig waren met stoppen (ongeveer 24,4%) of helemaal gestopt waren (ongeveer 63,2%).

De meest gemelde bijwerkingen van de middelen waren bezorgdheid, nervositeit of angst (88,1% van de respondenten), slaapstoornissen (86,9%), weinig energie (86,2%) en moeite met focussen/afleiden (85,3%).

Deelnemers die de medicijnen nog gebruikten hadden de minste bijwerkingen. Degenen die hun benzodiazepinegebruik afbouwden of er helemaal mee stopten, ervoeren vergelijkbare aantallen bijwerkingen.

Van de in het onderzoek gerapporteerde symptomen hield 76,6% enkele maanden of langer aan. Meer dan de helft van de deelnemers gaf aan dat de volgende symptomen een jaar of langer aanhielden:

  • Weinig energie (59,9%)
  • Moeite met focussen (58,3%)
  • Geheugenverlies (57,5%)
  • Angst/zenuwachtigheid (57%)
  • Slaapstoornissen (56,4%)
  • Gevoeligheid voor prikkels (54,3%)
  • Problemen met de spijsvertering (52,2%)
  • Reacties op specifiek eten of drinken (52%)
  • Spierzwakte (51,2%)
  • Lichaamspijn (50,7%)

Van de respondenten gaf 56,8% aan dat het benzogebruik een aanzienlijke invloed had gehad op hun huwelijk of op andere relaties. 54,4% rapporteerde suïcidale gedachten of suïcidepogingen. 46,8% werd ontslagen of kon niet meer werken. 32,6% ontving een lager loon in een verminderde functie. 40,9% zag diens medische kosten aanzienlijk stijgen. 23,5% ervoer gewelddadige gedachten of pleegde geweld tegen anderen. 26,7% verloor spaargeld of pensioenfondsen. 12,6% verloor zijn huis en 8,4% zijn bedrijf. 2,6% verloor de voogdij over hun kinderen.

Veel deelnemers die een jaar of langer gestopt waren met het gebruik van benzodiazepinen meldden ernstige of zelfs ergere problemen op verschillende gebieden in hun leven. Van de 426 deelnemers die minstens een jaar geen medicijnen hadden gebruikt, zeiden 356 (83,6%) dat ze ernstige of zelfs ergere problemen hadden met plezier, vrijetijdsbesteding en hobby’s. 79,3% rapporteerde aanzienlijke problemen in hun werkleven. 76,8% had ernstige problematiek in hun sociale leven. 72,5% onderschreef een aanzienlijk verminderd vermogen om voor hun huis en geliefden te zorgen. 68,8% meldde ernstige problemen in hun relaties met echtgenoten en familie. 55,9% had problemen met autorijden of lopen.

De auteurs erkennen verschillende beperkingen van het huidige werk. Deelnemers werden zelf geselecteerd en waren mogelijk meer bereid om mee te doen aan het onderzoek als ze aanzienlijke problemen ondervonden door benzodiazepinegebruik. Er was geen controlegroep, wat betekent dat er geen manier was om benzodiazepinegebruikers te vergelijken met niet-gebruikers in deze steekproef. De enquête was anoniem, wat betekent dat onderzoekers geen toegang hadden tot de psychiatrische dossiers van de deelnemers of diagnoses konden verifiëren. De auteurs concluderen:

“In een groot onderzoek onder benzodiazepinegebruikers zijn veel langdurige symptomen na benzodiazepinegebruik en -stoppen (benzodiazepine-induced neurological dysfunction) aangetoond. Benzodiazepine-geïnduceerde neurologische disfunctie (BIND) is voorgesteld als een term om symptomen en bijbehorende nadelige gevolgen voor het leven te beschrijven die kunnen ontstaan tijdens het gebruik van benzodiazepine, het afbouwen ervan en die voortduren na het stoppen met benzodiazepine. Niet alle mensen die benzodiazepinen gebruiken zullen BIND ontwikkelen en de risicofactoren voor BIND moeten nog worden opgehelderd.”

Benzodiazepinen zijn in verband gebracht met suïcide en veranderingen in de hersenen, ook nadat ze gestaakt werden. Onderzoek heeft deze medicijnen ook in verband gebracht met dementie en geheugenverlies. De Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten heeft toegegeven dat benzodiazepinen lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken die al na een paar dagen kan optreden. De cognitieve achteruitgang die het gevolg is van langdurig benzodiazepinegebruik kan zelfs blijven bestaan na het stoppen.

***Gepubliceerd op Mad in America, 11 juli 2023***

Ritvo AD, Foster DE, Huff C, Finlayson AJR, Silvernail B, Martin PR (2023) Long-term consequences of benzodiazepine-induced neurological dysfunction: A survey. PLoS ONE 18(6): e0285584. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285584 (Link)

Vorig artikelPsychosegevoeligheid; we verliezen het contact met ons lichaam
Volgend artikelMoncrieff et al. reageren op wederom tegenstrijdige en deels valse bezwaren van critici betreffende hun serotonine-onderzoek