Lichaamsbeweging even effectief als antidepressiva bij matige depressie

  Met bergschoenen wandelen over zandpad lang hoog gras.

  Volgens een nieuwe meta-analyse is lichaamsbeweging net zo goed als antidepressiva voor de behandeling van lichte tot matige depressies. Het ‘probleem’ van lichaamsbeweging is echter dat het meer inspanning vraagt.

  Door Peter Simons – 26 september 2022

  Uit een nieuwe studie, gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine, blijkt dat lichaamsbeweging net zo goed is voor de behandeling van depressies als antidepressiva, althans voor mensen met milde of matige symptomen. Het toevoegen van antidepressiva aan lichaamsbeweging verhoogde de effectiviteit niet. Enkel lichaamsbeweging werkte net zo goed.

  De onderzoekers schrijven:

  “Lichaamsbeweging verlicht de symptomen van depressie in dezelfde mate als behandelingen met een antidepressivum alleen of behandeling met een antidepressivum in combinatie met lichaamsbeweging”.

  “Deze resultaten suggereren dat lichaamsbeweging kan worden gebruikt als alternatieve behandeling voor de behandeling van niet-ernstige depressies bij volwassenen.”

  Zij merken op dat richtlijnen in Europa, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië oefeningen doen al vermelden als een mogelijke eerste behandeling voor depressie. De Amerikaanse richtlijnen blijven echter achter, met alleen antidepressiva en psychotherapie als eerste behandelingen.

  De studie was een netwerkmeta-analyse van 21 gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken, met in totaal 2551 deelnemers. De onderzoekers keken naar de proeven met lichaamsbeweging, antidepressiva en in combinatie in vergelijking met elkaar of met een placebo/controlegroep.

  Aangezien de meerderheid van de mensen die antidepressiva krijgen voorgeschreven milde tot matige symptomen hebben, en antidepressiva aanzienlijke bijwerkingen hebben, stellen de onderzoekers voor dat patiënten moeten worden geïnformeerd dat lichaamsbeweging een legitiem alternatief is dat evenveel verlichting kan bieden, met veel minder schadelijke effecten.

  Het probleem is volgens hen dat lichaamsbeweging meer inspanning vraagt.

  “Lichaamsbeweging is fysiek veeleisend en moeilijker uit te voeren in vergelijking met de standaard farmacologische behandelingen. Aan de andere kant worden antidepressieve behandelingen geassocieerd met grotere bijwerkingen, hogere kosten en een sociaal stigma,” schrijven ze.

  Mogelijk waren er daarom meer mensen die voor het einde van de studie uit de bewegingsgroep stapten dan uit de antidepressivagroep, wat volgens de onderzoekers erop wees dat lichaamsbeweging als interventie moeilijker geaccepteerd werd.

  Toch werden bijwerkingen gerapporteerd door 22% die antidepressiva gebruikte, vergeleken met slechts 9% van de mensen die aan lichaamsbeweging deden.

  De bevindingen waren duidelijk: de conclusie bleef overeind nadat de onderzoekers de kwaliteit van de studie en andere factoren in ogenschouw hadden genomen.

  “De resultaten werden bevestigd door strenge gevoeligheidsanalyses die rekening hielden met de kwaliteit van de studies en de soorten deelnemers en interventies,” schrijven ze.

  De bevinding komt overeen met een studie van eerder dit jaar waarin lichaamsbeweging in verband werd gebracht met een verminderd risico op depressie van 25%. In een ander onderzoek hadden na tien maanden degenen die aan lichaamsbeweging deden significant minder terugval dan degenen die antidepressiva gebruikten.

  Een belangrijke beperking van dit onderzoek is dat het zich alleen richtte op lichte tot matige depressies, dus we weten nog steeds niet of lichaamsbeweging voor mensen met ernstige symptomen ook even goed zou werken als antidepressiva. Uit een studie uit 2016 bleek nochtans dat lichaamsbeweging zelfs bij ernstige depressies een groot effect had op de heling van de symptomen.

  De onderzoekers namen ook geen studies op met betrekking tot yoga, tai chi, of andere interventies die psychologische aspecten zouden kunnen hebben naast eenvoudige lichaamsbeweging – deze interventies zouden mogelijk nog effectiever kunnen blijken te zijn.

  ***Gepubliceerd op Mad in America, 26 september 2022. Vertaald door MitN***

  Recchia, F., Leung, C. K., Chin, E. C., Fong, D. Y., Montero, D., Cheng, C. P., . . . & Siu, P. M. (2022). Comparative effectiveness of exercise, antidepressants and their combination in treating non-severe depression: A systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Sports Med. Published online on September 16, 2022. doi:10.1136/bjsports-2022-105964 (Volledige tekst)

  Vorig artikelKwartaalthema over hemisferen (hersenhelften)
  Volgend artikelLyme “geheel tussen de oren”