Psychose gelinkt aan trauma’s jeugd en GGZ

Verstrikt in wortels (roots)

Uit een nieuwe studie blijkt dat mensen met psychotische stoornissen, het begin van hun symptomen zowel in verband brengen met trauma ontstaan in hun jeugd als met trauma door de behandelsettingen erna.

Door: Jenny Logan – 23 september 2021

Recent onderzoek uit Spanje richtte zich direct op patiëntcontact. Het concentreerde zich op hoe de patiënten zelf hun psychotische stoornissen ervaren in relatie tot de ontvangen gezondheidszorg. Mogelijk verband met trauma in de jeugd werd secundair meegenomen middels een kwalitatieve analyse. De bevindingen veronderstellen dat mensen hun doorlopende psychotische ervaringen toeschrijven aan zowel de jeugdtrauma’s als aan de nasleep ervan in behandeling.

De studie werd uitgevoerd in de Mental Health Unit, Regional University Hospital te Málaga, Spanje. Hiervoor werd een beschrijvende en kwalitatieve analyse uitgevoerd van gegevens die werden verkregen uit focusgroepen van personen met een diagnose van psychiatrische stoornissen. De dienst behandelt meer dan 8.000 patiënten per jaar, waaronder meer dan 1.200 patiënten die gediagnosticeerd zijn met een vorm van psychotische stoornis. Er werden focusgroepen gevormd en diepte-interviews gehouden met 30 deelnemers. Hierbij lag de nadruk op hun ervaring met de stoornis en de door hun ontvangen gezondheidszorg.

In overeenstemming met de frequentie waarmee trauma en psychose met elkaar in verband worden gebracht in de wetenschappelijke literatuur, komen ook in dit onderzoek bij een groot deel van de ondervraagden trauma-gerelateerde klachten naar voren in hun verhalen. 

Ongeveer een derde van de mensen die voor de studie werden geïnterviewd, gaf aan een ongestructureerde gezinssituatie te hebben meegemaakt. De meerderheid gaf aan als kind te zijn mishandeld in hun eigen huis. Maar naast ervaringen van verwaarlozing en geweld in de kindertijd, werden ook zeker de reacties van instellingen voor gezondheidszorg als traumatisch ervaren. De auteurs merken op:

«De ervaring van gedwongen opname werd beschreven als een situatie van maximale kwetsbaarheid en hulpeloosheid. Zelfs na herstel van psychotische symptomen, bleef dit gevoel van onveiligheid maandenlang aanhouden.»

Onvrijwillige opname blijkt het risico op zelfdoding te vergroten en het kan jongeren ervan weerhouden om hulp te zoeken in de geestelijke gezondheidszorg. Het is dan ook niet geheel verwonderlijk dat personen die een dwangbehandeling in een zorginstelling ondergingen, deze ervaring in verband brachten met het ontstaan van hun psychotische symptomen.

In het algemeen leidde een ‘als onmenselijk ervaren behandeling in de gezondheidszorg’ tot een toename van psychisch leed bij proefpersonen die een psychose ervoeren. Deze proefpersonen schreven op hun beurt hun ‘psychotische symptomen’ toe aan deze negatieve ervaringen in de zorg.

Daarom moet het bewustzijn van trauma en traumatische dwang deel uitmaken van de manier waarop personen met psychotische stoornissen benaderd worden in de gezondheidszorg. Vanuit het perspectief van de zorgvragers moeten zorgverleners ook zo veel mogelijk geïnformeerde toestemming (informed consent) vragen tijdens (gedwongen) ziekenhuisopnames om de emotionele impact van zorginterventies te minimaliseren.

Deze studie ondersteunt de roep voor vermindering of afschaffing van dwangbehandeling voor mensen met een psychose.

***Gepubliceerd op Mad In America, 23 september 2021. Vertaald waarbij tekstueel enigszins aangepast door MitN***

Hurtado, M., Villena-Jimena, A., Quemada, C., & Morales-Asencio, J.M. (2021). ‘I do not know where it comes from, I am suspicious of some childhood trauma’ association of trauma with psychosis according to the experience of those affected’ European Journal of Psychotraumatology, 12:1, 1940759, DOI: 10.1080/20008198.2021.1940759 (Link)

Vorig artikelPsychedelica – De volgende hype binnen psychiatrie
Volgend artikelSerotonine plateau bij minimum dosering AD