Bij 8 op de 10 slachtoffers van seksueel geweld die hulp zoeken, wordt een psychiatrische stoornis vastgesteld

Wazige foto van vrouw met pijn. Ze oogt eenzaam.

Door MIA overige auteurs – 4 Augustus 2022

Van Victim Focus: Een nieuw rapport van de Britse organisatie Victim Focus gaat in op de ervaringen van vrouwen die steun zochten nadat ze seksueel geweld hadden ondergaan. Het rapport van 1 augustus 2022 – “I need to know that I wasn’t crazy” – is mede opgesteld door Carrie-Anne Bailey en Victim Focus-directeur Jessica Taylor. Het is gebaseerd op onderzoeksresultaten van 395 voornamelijk Britse volwassen vrouwen van verschillende leeftijden.

Enkele bevindingen in het rapport: 74% van hen meldde dergelijke incidenten aan hun huisarts, tegenover 49% aan de politie en 47% aan hun psycholoog. “Slechts 13% van de vrouwen gaf aan dat zij vonden dat hun zorgverlener een goed begrip had van seksueel geweld en seksuele trauma’s. Veel vrouwen bespraken hun teleurstelling over het gebrek aan empathie en medeleven.”

Verder: “Een psychiatrische diagnose van de vrouwen die steun zochten kwam vaak voor. 79% van de vrouwen werd formeel gediagnosticeerd met één of meer psychiatrische stoornissen nadat ze het slachtoffer waren geworden van seksueel geweld en tijdens het zoeken naar steun voor seksueel trauma.”

De meest voorkomende diagnoses waren “depressieve stoornis (63%), angststoornis (53%), PTSS (42%) en borderline persoonlijkheidsstoornis/emotioneel instabiele persoonlijkheidsstoornis (24%).”

Onder de thema’s die uit de antwoorden op de enquête naar voren kwamen:

“Veel vrouwen schreven over hun ervaring dat ze tot een crisispunt moesten komen voordat ze hulp kregen. Hulp werd dringend noodzakelijk.”

“De meesten merkten echter op dat dit geen bewuste keuze was, maar dat het was afgedwongen door anderen. Ze bespraken dat ze geen steun kregen of geen hulp zochten op het moment van het misbruik omdat ze dachten dat dat niet nodig was of omdat ze niet wisten hoe ze hulp konden krijgen. De gevolgen van ernstige emotionele nood waren een gevoelig onderwerp in deze antwoorden. De vrouwen verwoordden een direct, causaal verband tussen hun geestelijke gezondheid en het seksuele geweld waaraan ze waren blootgesteld, met intens trauma en lijden tot gevolg. Doordat ze de gevolgen van het trauma probeerden te onderdrukken, realiseerden ze zich dat deze vermijding de oorzaak was van hun instorting. Veel vrouwen hadden hun gedachten en gevoelens tot jaren later verborgen gehouden.”

“Verontrustend genoeg ontdekten sommigen evenwel dat er in hun omgeving geen steun beschikbaar was of dat ze geen toegang hadden tot de steun die ze ten tijde van de verkrachting of het misbruik nodig hadden.”

Taylor, auteur van ‘Sexy But Psycho: How the Patriarchy Uses Women’s Trauma Against Them’, werd in juni geïnterviewd voor de podcast van Mad in America.

Victim Focus is een traumagerichte organisatie die victim blaming aanvecht en pleit voor veranderingen in de behandeling. Bronnen, waaronder het rapport, kunnen gratis worden gedownload op https://www.victimfocus.org.uk/resources-for-professionals.

***Gepubliceerd op Mad in America (Around the Web), 4 augustus 2022. Vertaald door MitN***

Uit The Independent: “Overlevenden van seksueel geweld vertelden onderzoekers dat ze te horen kregen dat het onwaarschijnlijk was dat ze in aanmerking zouden komen voor therapie of aanvullende steun, tenzij ze hun psychiatrische diagnose accepteerden en instemden met het slikken van antidepressiva of angstremmers.

…Dr Taylor zei: “Het verschuift de aandacht van het seksuele trauma naar het geestelijk ziek zijn. Het verschuift de aandacht van de dader naar het slachtoffer. Het maakt wat de vrouw heeft moeten doorstaan tot iets dat in haar éigen hoofd zit.”

Aanvullende bron Nederland:

Centrum Seksueel Geweld is een Nederlandse organisatie voor iedereen die te maken heeft (gehad) met seksueel geweld (aanranding, verkrachting) en staat 24/7 klaar om slachtoffers de hulp te bieden die nodig is.

Vorig artikelEen kind verloren in de psychiatrie
Volgend artikelTien kenmerken van Housing First en Money First werkers